Puheenvuoro
Arvioitu lukuaika 4 min

Kun Rubikin kuutio ei enää riitä: muutoksen keskellä tarvitaan rajoja rikkovaa ajattelua

Kompleksisessa maailmassa moni asia muuttuu, mutta moni asia pysyy myös ennallaan. Ihmisen inhimilliset perustarpeet ovat säilyneet vuosisatoja samana, mutta ympärillä olevat rakenteet ja kulissit ovat romuttumassa. Miten taituroida muutoksen ja kaaoksen reunalla? Miten siirtyä siiloista systeemeihin? Sitra Lab haluaa vauhdittaa suomalaista muutoksentekokykyä entistä vaikuttavammin.

Kirjoittaja

Kirsi Hanhisalo

Johtava asiantuntija, Tulevaisuuslaboratorio

Julkaistu

Sukulaispoikani ratkaisee Rubikin kuution muutamassa sekunnissa. Hän osaa keksiä ratkaisun itse, mutta täydellisen ohjeistuksen voi löytää myös YouTubesta. Vaikeuskertoimia lisätäkseen hän laittaa silmät kiinni, mutta saa silti ratkottua tehtävän.

Kompleksisessa maailmassa säännönmukaisia ratkaisuja tai oikeita värisuoria ei enää ole olemassa. Eilen muutos oli tasaista, paikallista, hidasta ja lineaarista. Tänään muutos on eksponentiaalista, globaalia, nopeaa ja kompleksista. Enää ei riitä, että asiat tehdään piirun verran paremmin tai tehdään oikeita asioita vähän enemmän. Ympäröivä todellisuus täytyy nähdä uudella tavalla. On tähdättävä yhdessä kohti rajoja rikkovaa ajattelua. Tarvitaan kurkistusta tulevaisuuteen, arvostusta menneeseen, tarttumista tähän päivään. Muutos vaatii systeemistä ajattelutapaa, epävarmuuden sietämistä ja yhdessä tekemistä.

Vauhti on kova ja muutosvaade on huikea. Ympärillä tapahtuvaa muutosta ei tarvitse hallita, mutta inhimillinen hallinnan tunne elämästä ja ympäristöstä vauhdittaa kestävää muutosta ja lisää kokonaishyvinvointia. Kompleksisena ja dystooppisena näyttäytyvä tulevaisuus etäännyttää helposti, emmekä tunne olevamme osallisina muutoksessa. Osallisuuden vahvistamista helpottaa Sitran Tulevaisuustaajuus-työpajamenetelmä, josta saat apua vaihtoehtoisten tulevaisuuksien hahmottamiseen.

Et ole yksin muutosten keskellä

Ollaksemme Suomena yhteiskunnallisen kehityksen edelläkävijä, meillä jokaisella pitäisi olla mahdollisuus olla osana tulevaisuuden muutosnarratiivia. Valmius luoda ja jalostaa innovaatioita on yksi kansakuntamme onnistumisen mittareita. Ihminen, sinä ja minä, tarvitsemme jatkuvassa muutoksessa näkemyksellistä ajatusjohtajuutta, uuden oppimista ja toistemme apua oman toimijuuden, merkityksellisyyden ja yhdessä tekemisen tueksi.

Sitran uusi strategia kannustaa systeemiseen muutokseen ja auttaa muutoksen tekemisen polulla. Sitran omassa tulevaisuuslaboratoriossa, Sitra Labissa, haemme konkreettisia ratkaisuja yhteiskunnallisesti viheliäisiin ongelmiin. Johdatamme osallistujat tulevaisuus-, systeemi- ja muotoiluajattelun opein, kokeilukulttuurin hengessä kohti sosiaalisten innovaatioiden ratkaisuja. Labin koulutusohjelmassa edistämme mukaan valittujen tiimien ja yksilöiden kykyä, halua ja mahdollisuutta tehdä muutosta kohti kestävää tulevaisuutta. Lisäksi vauhditamme uuden oppimista Sitra Labin yhteisössä: tuomme yhteen muutoksen tekemisestä kiinnostuneita oppimaan toisiltaan, verkostoitumaan ja luomaan jaettua ymmärrystä.

Jatkossa haluamme tarjota vielä enemmän ja laajemmalle kaikille. Olemme tunnistaneet, että tulevaisuuden työelämässä itseohjautuvat yksilöt ja yhdessä ohjautuvat tiimit luovat arvoa jalostamalla parviälyä yli siilorajojen. Uudet innovaatiot syntyvät vuorovaikutuksen ja yhteisen toiminnan tuloksena arjessa. Muutoksen vauhdissa pysyäkseen yksilöiden, yhteisöjen ja organisaatioiden on otettava vastuuta kehittymisestä itse, mutta yhteiskuntana meidän täytyy tunnistaa, missä apua ja tukea tarvitaan.

Muutokset haastavat yksilön osaamisen ja muutoksiin on suhtauduttava entistä proaktiivisemmin. Yksilöt ja tiimit johtavat omaa työtään ja oppimistaan visioiden viitoittamana. Osaamisen kehittäminen jatkuvassa muutoksessa vaatii kykyä ja halua oppia. Osaamistaan päivittävät oppijat ja tiimit tarvitsevat entistä yksilöllisempiä polkuja ja räätälöityjä ratkaisuja muutoksen tekemisen ja ketterän uramuotoilun tueksi. Ohjaus ja tuki, vertaissparraus ja valmentava ote vievät kohti haluttua muutosta.

Yhdessä kohti muutosta

Mitä uutta Sitra Lab tuo muutoskyvykkyyden kentälle? Kehitämme työelämän, johtajuuden ja oppimisen muutospyörteissä kamppaileville toimijoille monialaisia oppimisympäristöjä ja tapahtumia, joissa yhdessä oppiminen on keskiössä. Jatkossa vahvistamme muutoksentekijöiden kyvykkyyttä entistä joustavammilla ja avoimemmilla osaamisen kehittämisen keinoilla ja oppimisen modulaarisilla ratkaisuilla. Tunnistamme kohtaamisen ja läsnäolon merkityksen, mutta tutkimme myös digitaalisuuden, tekoälyn ja datan mahdollisuuksia konsepteja kehittäessämme.

Sitra Labin entistä monipuolisempaa vaikuttamista ja skaalautumista rakennetaan sekä kansallisilla että kansainvälisillä yhteistyökumppanuuksilla. Popularisoimme ja levitämme osaamisen kehittämisen ratkaisuja niin, että muutoskyvykkyys rakentuu Suomessa Utsjoelta Hankoon. Yksi esimerkki alueellista vaikuttamisesta on tällä viikolla käynnistynyt Alueiden osaamisen aika -hankkeen Lab-kehittäjätiimien koulutus. Tavoitteena on kasvattaa alueellista elinvoimaa kehittävien asiantuntijoiden muutoskyvykkyyttä kahdeksalla eri alueella ympäri Suomen. Keskiössä on alueiden välinen toisilta oppiminen.

Mutta miksi Rubikin kuutio ei enää riitä tässä kompleksisessa maailmassa? Todennäköisemmin edessäsi on haasteellisempia ongelmia kuin ratkottavissa oleva Rubikin kuutio. Sinulle tarjoillaan selvitettäväksi ennemminkin kasa keitettyä spagettia tai Rubikin kuutio neliulotteisuudessa kolmiulotteisuuden sijaan. Suurimmat yhteiskunnalliset haasteet ovat syvästi yhteenkietoutuneita, kuten spagetti. On hyväksyttävä jonkinlainen sekasotku, epäjärjestys ja keskeneräisyys. Mutta se riittää, sillä täydellistä ratkaisua ei enää ole. Muutosta tehdessä kannattaa olla itselle armollinen ja muistaa, että yhdessä olemme enemmän. Onneksi jotkut asiat pysyvät ennallaan.

Mistä on kyse?