Puheenvuoro
Arvioitu lukuaika 4 min

Tulevaisuuden menestyvä kunta panostaa ilmasto- ja luontotyöhön jo nyt

Kunnilla on tärkeä rooli ilmastokriisin hillitsemisessä ja luontokadon pysäyttämisessä. Työnsä aloittaneilla valtuustoilla on loistava tilaisuus ohjata kuntaa kestävälle polulle.

Kirjoittaja

Tatu Leinonen

Asiantuntija, Luonto ja talous

Julkaistu

Ilmastotoimet olivat näkyvästi esillä hallituksen eilen päättyneessä budjettiriihessä. Riihessä linjattiin monia asioita, jotka vaikuttavat kuntien ilmastotyöhön. Tuoreiden kirjausten mukaan esimerkiksi öljylämmityksestä luopumiseen panostetaan aiempaa enemmän ja kunnille, seutukunnille tai maakunnille on tulossa velvoite ilmastosuunnitelman laatimiseen.

Monissa kunnissa on jo asetettu ilmastotavoitteita ja ryhdytty toimiin päästöjen vähentämiseksi. Alkukesästä julkaistu Sitran tilaama selvitys kertoi, että toistaiseksi luontotyö on kuitenkin ollut vähemmän systemaattista ja tavoitteellista kuin ilmastotyö, vaikka luonnon monimuotoisuutta vahvistavia yksittäisiä toimia on tehty jo pitkään. Ilmastotavoitteen oli asettanut kaksi kolmasosaa Suomen kunnista, kun taas luonnon monimuotoisuutta koskeva tavoite oli löydettävissä noin viidennekselle kunnista.

Mutta millaista hyötyä kunnat voivat saada ilmasto- ja luontotyöstä? Vaikka minkälaista! Tässä muutama poiminta:

1. Ilmasto- ja luontotyö voi säästää euroja

Hyvä esimerkki on kuntien rakennusten energiaehokkuuden parantaminen. Kun rakennukset hotkivat vähemmän energiaa, päästöt pienentyvät ja samalla kukkaro kiittää.

Toisaalta kunta voi säästää rahaa vähentämällä nurmikkojen leikkuuta ja perustamalla niittyjä soveltuviin paikkoihin. Näin syntyy säästöä viheralueiden hoitokustannuksissa ja samalla suojellaan pölyttäviä hyönteisiä.

2. Kuntalaiset viihtyvät, kun lähiluonto kukoistaa

Kun kunnassa on hyvät kävely- ja pyörätiet sekä elinvoimainen lähiluonto, myös asukkaat viihtyvät ja voivat paremmin. Tämä kaikki lisää kunnan houkuttelevuutta asuinpaikkana.

3. Ilmasto- ja luontotyöhön panostava kunta on houkutteleva myös yrityksille

Yritystoiminnan edellytyksiä voidaan tukea esimerkiksi helpottamalla puhtaan energian saatavuutta, mahdollisuuksia hyödyntää materiaalikiertoja ja vauhdittamalla julkisilla hankinnoilla referenssiprojekteja, joilla kehitetään uusia, puhtaita ratkaisuja.

Myös luontomatkailun ja siihen liittyvän palveluliiketoiminnan edellytysten tukeminen vahvistaa osaltaan elinvoimaista aluetaloutta. Pandemia-aikana kiinnostus kotimaan matkailua ja luontokohteita kohtaan on ollut huipputasolla.

Kustannussäästöt, asukkaiden terveys ja vireä yritystoiminta kuulostavat kaikki houkuttelevilta asioilta. Mutta mistä tunnistaa kunnan, joka on päässyt jo kiinni ilmasto- ja luontotyön hyötyihin?

Ilmasto ja luonto kuntastrategian ytimeen

Selvityksessä nousi esiin tärkeimpinä mahdollistavina tekijöinä johdon sitoutuminen ilmasto- ja luontotyöhön, tavoitteiden määrittäminen kunnan strategian tasolla sekä hyvä yhteistyö kuntaorganisaation sisällä ja ulkoisten sidosryhmien kanssa. Merkittävä osa kuntien alueella tapahtuvista ilmasto- ja luontovaikutuksista on peräisin esimerkiksi kotitalouksien ja yritysten toiminnasta. Siksi on tärkeää, että kunnat saavat alueen ihmiset ja yritykset mukaan yhteistyöhön.

Parhaiten hyötyihin päästään käsiksi, kun päästöjen vähentäminen ja luonnon vahvistaminen on leivottu sisään kunnan kaikkeen toimintaan. Siksi nämä periaatteet kannattaa asettaa keskeiseen asemaan kunnan toimintaa ohjaavassa kuntastrategiassa tai valtuustosopimuksessa, joita monissa kunnissa on jo laadittu tai laaditaan parhaillaan.

Strategisen tason kirjausten jälkeen kunnan toimialakohtaisten ilmasto- ja luontotavoitteiden sekä toimenpiteiden määrittely auttavat viemään periaatteet osaksi arjen työtä. Edistymistä kannattaa seurata järjestelmällisesti, jotta tiedetään, syntyykö tulosta tarpeeksi.

Pyydä apua, sillä pyörää ei tarvitse keksiä uudestaan

Suomen kunnat eroavat toisistaan hyvin monella tavalla. Siksi tehokkaimmat tavat toteuttaa ilmasto- ja luontotyötä ovat usein erilaisia. Kaikkea ei tarvitse keksiä itse: tietoa ja oppeja kannattaa kysellä esimerkiksi kuntaverkostoista.

Nyt alkaneella valtuustokaudella on tärkeää muistaa pitää katse tulevaisuudessa. Kuntalaisten hyvä arki ja alueiden menestys ovat pitkällä tähtäimellä mahdollisia vain, jos yhteiskuntaamme ja talouttamme kannatteleva ekologinen perusta on kunnossa.

Vaikka ilmaston kuumeneminen ja luontokato ovat globaaleja haasteita, niiden ratkomiseen tarvitaan kaikkia yhteiskunnan tasoja ja sektoreita. Ilmasto- ja luontotyö on kriittisen tärkeä osa kunnan perustehtävää, eli asukkaiden hyvinvoinnin ja alueen elinvoiman edistämistä.

Lue lisää: 

Missä mennään kuntien ilmasto- ja luontotyössä? -selvitys

12+1 vinkkiä kuntien ilmasto-, luonto- ja kiertotalousratkaisuihin

Nordic Green to Scale for Cities -selvitys

Kolme koronakesän kiertotalousoppia kunnille

Mistä on kyse?