blogit
Arvioitu lukuaika 4 min

Mitä Tulevaisuustaajuuden jälkeen? 

Tulevaisuustaajuus-työpaja vedetty ja tulevaisuusnälkää herätelty. Mutta mitä tehdä seuraavaksi? Tässä muutamia vinkkejä! 

Kirjoittaja

Jenna Lähdemäki-Pekkinen

Asiantuntija (pitkällä vapaalla), Ennakointi

Julkaistu

Tulevaisuustaajuus-menetelmä vastasi juuri siihen dilemmaan, jonka kanssa olen paininut: miten viedä ennakointityötä käytäntöön ja miten harjoitella ja kehittää tulevaisuuskyvykkyyttä myös sellaisten sidosryhmien kanssa, jotka eivät ole ennakoinnin menetelmiin erityisen vihkiytyneitä. – Tulevaisuustaajuuden vetäjäkoulututukseen keväällä 2021 osallistuneen palaute

Ensimmäinen Tulevaisuustaajuus takana, työpajavalmistelut sujuivat hyvin, osallistujat innostuivat tulevaisuusajattelusta ja muutoksentekemisen taitojen kehittämisestä ja kysyvät: mitä seuraavaksi? 

Tämän kysymyksen me Tulevaisuuden uudistajat -tiimiläiset kuulimme kevään aikana useamman kerran. Tulevaisuustaajuus on tammikuussa 2021 julkaistu työpajamenetelmä toisenlaisten tulevaisuuksien rakentamiseen ja ennakoinnin popularisoimiseen. Kevään 2021 aikana olemme kouluttaneet yli sata henkilöä Tulevaisuustaajuuden vetäjiksi. Lisäksi Tulevaisuustaajuudella on runsas määrä menetelmän itsenäisesti käyttöönottaneita tahoja. Tähän myös kannustamme. Kaikki materiaalit on pyritty tekemään niin selkeiksi ja kattaviksi, että Tulevaisuustaajuuden voi hyvin ottaa myös itsenäisesti käyttöön.  

Kevään Tulevaisuustaajuus-vetäjäkoulutuksiin osallistuneet ovat fasilitoineet satakunta Tulevaisuustaajuutta. Mukaan on mahtunut niin keskikokoisen kaupungin kirjastohenkilöstön tutustuttamista tulevaisuusajatteluun, suuren yrityksen johtoryhmän Tulevaisuustaajuus, menetelmä osana ilmastoaktivistien ja tutkijoiden koulutusohjelmaa ja Tulevaisuustaajuus osana useammankin kunnan strategiatyötä. 

Se, mitä Tulevaisuustaajuuden jälkeen tapahtuu, riippuu hyvin paljon kontekstista, jossa Tulevaisuustaajuus on järjestetty. Tulevaisuustaajuuden voi vetää perusmuotoisena tai sitä voi soveltaa esimerkiksi jonkun tietyn teeman käsittelyyn (Tulevaisuustaajuus luonnon monimuotoisuudesta, Tulevaisuustaajuus koulutuksesta jne.). Menetelmä sopii esimerkiksi ensimmäisenä askeleena tulevaisuusajatteluun, ennakointiin ja muutoksentekemiseen, osaksi visio- ja strategiatyötä​, osaksi uuden projektin aloittamista, osaksi koulutuksia ja opintokokonaisuuksia​, uusien suuntien ja vaihtoehtojen hahmottamiseen, keinoksi tutustua kollegoiden ajatteluun ja yhteisöllisyyden rakentamiseen​ja luovuuden sekä tulevaisuususkon herättelyyn.  

Vaan mitä tehdä seuraavaksi, kun tulevaisuusnälkää on herätelty? Seuraavat askeleet riippuvat tietenkin siitä, mitä tulevaisuustaajuudella on tavoiteltu. Jos työpaja on järjestetty esimerkiksi osana strategiaprosessia, voi jatko olla hyvinkin selvä. Toisaalta jos osallistujat ovat olleet entuudestaan toisilleen tuntemattomia ja työpajan aikana on syntynyt tahto rakentaa tulevaisuuksia yhdessä, voi seuraava askel olla vaikeampi hahmottaa. Tässä muutamia ehdotuksia: 

  • Tulevaisuustaajuudessa ideoitujen tekojen jatkotyöstö. Voitte valita syntyneistä ideoista ne, joita lähdette kehittämään eteenpäin esimerkiksi kokeiluiksi tai vaikuttamiskampanjoiksi.
  • Visio ja strategiatyön jatkaminen Tulevaisuustaajuudesta saadun aineiston avulla ja tästä eteneminen kohti konkreettista toimintasuunnitelmaa.
  • Voitte todeta osallistujien kanssa, että tämä oli vasta alku tulevaisuustyönne matkalla ja haluatte kehittyä siinä lisää. Voitte tutustua esim. megatrendeihinheikkoihin signaaleihin tai CLA-analyysiin, jonka avulla tulevaisuudesta tehtäviä oletuksia voi tunnistaa ja haastaa. Tulevaisuuden tekijän työkalupakista löytyy myös kattava listaus muiden tahojen ennakointimateriaaleista ja tulevaisuuden tutkimuksen kursseista.
  • Tärkeää on myös muistaa, ettei Tulevaisuustaajuuden ole välttämätöntä johtaa seuraaviin askeleisiin. On myös arvokasta pysähtyä kolmeksi tunniksi oppimaan ja keskustelemaan tulevaisuuteen vaikuttavista ilmiöistä ja omasta toimijuudesta muutoksentekijänä. Vetäjän tehtävä on viestiä osallistujilleen, onko työpaja osa jotain pidempää prosessia vai ei.

Oletko sinä käyttänyt Tulevaisuustaajuutta? Kuulemme kokemuksistasi mielellämme! Voit kertoa niistä esim. sähköpostitse Liisa Poussalle.

Kumppanuushaku tulossa syksyllä

Kesän jälkeen Tulevaisuustaajuus ottaa uuden vaihteen silmään, kun avaamme Tulevaisuustaajuus-kumppanuushaun menetelmän hyödyntämiseen. Haemme mukaan 2-3 hengen tiimejä, jotka haluavat omalla Tulevaisuustaajuutta hyödyntävällä projektillaan innostaa erilaisia kohderyhmiä tulevaisuusajattelun ja tulevaisuuteen vaikuttamisen pariin. Tarjolla on koulutusta ja sparrausta työpajamenetelmän käyttöönottoon sekä tukea omaan Tulevaisuustaajuutta hyödyntävään projektiin.  

Kumppanuusohjelmaan valittujen tiimien on myöhemmässä vaiheessa mahdollista hakea myös rahoitusta projektinsa toteuttamiseksi. Haku on suunnattu erityisesti järjestöille ja muille kolmannen sektorin toimijoille sekä julkisen sektorin toimijoille. Syksyllä on lisäksi luvassa kaikille avoin kolmiosainen Tulevaisuustaajuuden täsmäkoulutus. Kerromme kumppanuushausta ja täsmäkoulutuksesta lisää nettisivuillamme alkusyksystä.

Mistä on kyse?