Puheenvuoro
Arvioitu lukuaika 3 min

Tulevaisuuskeskustelu kaipaa lisää ääniä – tule mukaan!

Oletko koskaan pohtinut, miltä hyvä tulevaisuus näyttää romanikerjäläisen, korvaushoitopotilaan tai yläkoululaisen näkökulmasta? Kuka ylipäätään pääsee ääneen, kun keskustellaan siitä, mikä tulevaisuudessa on toivottavaa tai mahdollista?

Kirjoittajat

Sanna Rekola

Asiantuntija, Ennakointi

Terhi Ylikoski

Asiantuntija, Ennakointi

Julkaistu

Tulevaisuusvalta on valtaa määritellä tulevaisuusnäkymiä, eli sitä, mitä tulevaisuudessa pidetään mahdollisena tai toivottavana. Ajatuksemme tulevaisuudesta vaikuttavat valintoihimme tässä päivässä, ja siksi myös tulevaisuusvaltaan on kiinnitettävä huomiota.

Meillä on molemmilla pitkä työhistoria kestävän tulevaisuuden teemojen parissa ja yhteisöistä, joissa on toimittu sen eteen, että maailma olisi oikeudenmukaisempi, ja että syrjään jääneiden ja syrjäytettyjen ihmisten äänet kuultaisiin paremmin yhteiskunnallisessa keskustelussa. Siksi olemme innoissamme siitä, että olemme Sitran ennakoinnissa viimeisen vuoden aikana sukeltaneet tulevaisuusvallan tematiikkaan. Tulevaisuuskeskustelussa toistuu nimittäin se ihan sama ongelma kuin muissakin yhteiskunnallisissa keskusteluissa. Syrjään jääneet jäävät syrjään, ja keskustelussa painottuvat valmiiksi vallassa olevien äänet.

Nyt jos koska tarvitsemme kuitenkin moniäänisempää keskustelua tulevaisuudesta. Elämme murrosaikaa, jota leimaavat yllätykset ja epäjatkuvuudet. Ekologinen kestävyyskriisi ja muut vastassamme olevat haasteet pakottavat meitä uudistumaan ja kääntämään kurssia. Vanhat visiot tulevaisuudesta eivät enää palvele meitä ja tulevaisuus on väistämättä toisenlainen. Siksi on kysyttävä, millaisia tulevaisuusnäkymiä meillä on ja kuka näitä määrittelee? Millaisena tulevaisuus kuvataan ja kenen tulevaisuudesta puhutaan?

Tulevaisuusvallassa on kyse vallasta vaikuttaa siihen, mitä pidetään tulevaisuudessa mahdollisena tai toivottavana. Tulevaisuusvallan laajentamisen taustalla vaikuttavat ajatukset oikeudenmukaisuudesta, yhdenvertaisuudesta ja osallisuuden vahvistamisesta. Vaikka tulevaisuus on yhteinen, kaikkien ääni ei kuulu riittävästi siitä käytävässä keskustelussa.

Tulevaisuusvallan näkyväksi tekeminen ja laajentaminen ei ole helppoa ja esteitä voi olla monenlaisia. Rakenteet, kulttuuri ja toimintamallit saattavat joskus tahattomasti ja huomaamattakin jättää osan ihmisistä ulkopuolelle – tulevista sukupolvista ja muista lajeista puhumattakaan. Voimme kuitenkin valita ja toimia toisin.

Vuoden 2023 aikana saimme sukeltaa tulevaisuusvallan laajentamiseen kolmen pilottikumppanin kanssa. Lasten ja nuorten säätiön Tulevaisuuskoulu rakentaa yhdessä Arabian peruskoulun kanssa keinoja lasten ja nuorten tulevaisuusvallan laajentamiseksi, Leapfrog ry yhdessä VTT:n kanssa tutkailee tulevaisuusvallan laajentamista innovaatiorahoituksen kontekstissa, ja Helsingin Diakonissalaitos etsii uusia ratkaisuja syrjään jäävien äänten nostamiseksi tulevaisuuskeskusteluihin. Vastaanotto on ollut innostunutta: tämä ei ole aina helppoa, mutta sitäkin tärkeämpää. Esimerkiksi Diakonissalaitoksen tiimi on kutsunut mukaan tulevaisuuskeskusteluun erilaisia toimintaansa osallistuvia ryhmiä, kuten korvaushoitopotilaita, vaikeasti vammaisia ja hätämajoituksen asiakkaita.

Tule mukaan laajentamaan tulevaisuusvaltaa

Nyt kutsumme kaikki mukaan laajentamaan tulevaisuusvaltaa. Starttaamme tammikuun puolivälissä Tulevaisuusvalta-ohjelman, jonka tavoitteena on moninaistaa tulevaisuusvaltaa käyttävien joukkoa Suomessa ja tuoda tulevaisuuskeskusteluun uusia näkökulmia.

Ymmärrämme, että tulevaisuusvallan kannalta tärkeät toimijat eivät välttämättä ole ennakoinnin ammattilaisia. Siksi olemme rakentaneet ohjelman niin, että mukaan pääsee hyvin matalalla kynnyksellä. Mahdollisuuksia on monia.

Tulevaisuudentutkija Krizna Gomezin sanoin tulevaisuudet ovat liian tärkeitä, että ne voisi jättää vain muutamien ihmisten käsiin. Siksi toivomme, että tulevaisuusvalta herättää kiinnostusta ja keskustelua ja kannustaa kokeiluihin tulevaisuusvallan laajentamiseksi erilaisissa konteksteissa. Kenen äänen pitäisi päästä nykyistä paremmin kuuluviin omassa organisaatiossasi tai yhteisössäsi? Mitä sinä voisit jo tänään tuodaksesi näitä ääniä esiin?

Mistä on kyse?