Ravitsemus ja maatalous

Ravitsemus on hyvinvointimme perusta. Maatalouden ja ruuan kulutuksen on sovittava luonnon kantokyvyn rajoihin ja toimintamme vastattava luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen, ilmastonmuutokseen ja ravinnekierron epätasapainoon. Hankkeilla edistetään ratkaisuja kestävyyssiirtymään, joka turvaa huoltovarmuuttamme.

Ajankohtaista

uutiset

Kotimainen proteiinintuotanto turvaa huoltovarmuutta ja ravitsemusta – valkuaiskasvien tuotantoala voidaan kolminkertaistaa

uutiset

Monitieteinen selvitys luotaa metsien kestävän käytön tulevaisuutta ja etsii parhaita ohjauskeinoja

julkaisut

Miten Suomeen rakennetaan kestävä ruokajärjestelmä?

Haastattelu

Sitran työpaperi viitoittaa tietä kestävään ruokajärjestelmään – 8 kysymystä ruoantuotannon ja -kulutuksen tulevaisuudesta

julkaisut

Tavoitteena planetaarinen terveys

julkaisut

Kasvipohjaiset ja solumaatalouden tuotteet Suomen ruokajärjestelmän murroksessa

Hankkeet

Maatalouden biodiversiteettiratkaisut

Hankkeet

Metsien käytön tulevaisuus ja tarvittavat ohjauskeinot

Mistä on kyse?

Ruokajärjestelmää haastavat ilmastokriisi ja luontokato. Hankekokonaisuus edistää ruokajärjestelmän kestävyysmuutosta Suomessa siten, että luonnon, ruuantuotannon ja ravitsemuksen näkökulmia käsitellään yhdessä ja niin, että keskinäisriippuvuudet tunnistetaan.

Ruokaturvan varmistamiseksi on tärkeää tunnistaa kestävän ruokajärjestelmän askelmerkit ja muutostarpeet erityisesti alkutuotannon lähtökohdista Suomen ilmasto- ja maaperäoloissa. Maatilojen kannattavuus ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus nähdään osana kestävyystarkastelua. Metsät ovat tärkeä osa suomalaista maatilakokonaisuutta ja maaseutuympäristöä sekä marjoin ja sienin osana suomalaista ruokakulttuuria.

Ihmisen hyvinvointi ja luonnon hyvinvointi kytkeytyvät toisiinsa ja luovat yhdessä perustan ruuan huoltovarmuudelle. Ravitsemus kytkeytyy muihin perustarpeisiimme kuten veteen, suojaan ja lämpöön, jotka kaikki ovat riippuvaisia luonnon ekosysteemipalveluista. Kyse on planetaarisesta terveydestä ja arjen hyvinvoinnistamme.

Käynnissä olevat hankkeet

Marraskuussa 2023 julkaistiin Sitran työpaperi kestävän ruokajärjestelmän tavoitteista ja ehdotuksista toimenpiteiksi.

Kokonaisuudessa tunnistettiin viisi osa-aluetta, jotka tarvitsevat lisää tietoa ja kehitystyötä Sitran ehdottamien toimenpiteiden onnistumiseksi:

  1. Ruuantuotannon biodiversiteettivaikutukset
  2. Kasviproteiinin omavaraisuusnäkymät
  3. Ravinteiden kierto yhdyskunnista
  4. Pakkausmerkintöjen yhdenmukaistaminen tuotepasseissa
  5. Ekosysteemipalvelujen arvottaminen ja sisällyttäminen tukijärjestelmään.

Sitra edistää kestävyysratkaisuja kaikkien viiden tunnistetun kehittämiskohteen alueella: Ruuantuotannon biodiversiteettivaikutuksista (1) käynnistettiin vuonna 2023 yhteistyössä BSAG:n ja Helsingin yliopiston kanssa Maatalouden biodiversiteettiratkaisut -hanke, jota Sitra rahoittaa.

Marraskuussa alkoi Luonnonvarakeskuksen (LUKE) toteuttama ja Sitran rahoittama hanke kasviproteiinin omavaraisuusnäkymistä (2), mikä luo pohjatietoa muutokselle, jossa eläinperäisestä proteiinista siirrytään kasvipainotteisempaan. Tavoitteena siirtymässä on turvata suomalaisten ravitsemustarve ja torjua ilmastokriisiä ja luontokatoa huoltovarmuudesta tinkimättä.

Maatalous, ruokavalio, ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuus ovat tiivisti kytköksissä tosiinsa. Luonnonvarakeskuksen selvityksen mukaan keskeinen peltojen biodiversiteetin heikentyminen johtuu maaperän orgaanisen aineksen vähenemisen lisäksi laiduntavan karjan puutteesta (pdf), mikä tulee ottaa huomioon proteiiniravitsemuksen kokonaistarkastelussa.

Ravinteiden kiertoa yhdyskunnista (3) edistetään asiantuntijaryhmän analyysin pohjalta. Sitra on ollut mukana edistämässä ravinteiden kiertoa Laatulannoite 2.0 -hankkeen ohjausryhmässä ja 21.3.2024 Sitran tiloissa järjestetyssä työpajassa.

Ruokajärjestelmän muutos vaatii mittaamisen ja mittariston kehittämistä niin alkutuotannossa kuin kuluttajatuotteissa. Kestävässä ruokajärjestelmässä kuluttaja tietää, missä ja miten ruoka on tuotettu ja voi vaikuttaa valinnoillaan ruuan kestävyyteen läpi ketjun. EU:n ruokastandardit tulisi asettaa sisämarkkinoilla tarjottuun ruokaan eikä pelkästään tuotantotapoihin kuten nykyisin.

Tuotantotapoihin asetetut ja kustannuksia korottavien standardien ongelma on se, etteivät ne koske sisämarkkinoiden ulkopuolelta tuotua ruokaa, antaen näin ollen kilpailuetua tuontiruoalle. Pakkausmerkintöjen yhdenmukaistaminen (4) vaatii siten paljon kehitystyötä. Sitran ja S-ryhmän yhdessä rahoittama hanke luontojalanjälkilaskennasta luo perustaa tähän tiedontarpeeseen.

Ekosysteemipalvelujen arvottaminen ja sisällyttäminen tukijärjestelmään (5) on keskeinen osa kestävää ruokajärjestelmää. Sitra on julkaissut aiheesta kaksi työpaperia: Putting nature at the heart of the European Green Deal (tiivistelmä suomeksi) ja luontopääoman tilinpitoa käsittelevän Luontopääoma kartalle ja euroiksi sekä kirjoituksen Maaseudun Tulevaisuudessa.

Päättyneet hankkeet ja taustaa

Viime vuosina maataloutta on käsitelty Sitran aiemmissa selvityksissä Korjausliike: Suomi kohti 1,5 asteen tavoitteen mukaisia ilmastotoimia (2021) ja Elintarviketuotannon murros (2023).

Kestävän ruokajärjestelmän lähtökohtana on planetaarinen terveys, jota on avattu julkaisuissa Tavoitteena planetaarinen terveys (2023) ja Planetaarinen terveys rakentuu luontoyhteydelle (2023).

Ota yhteyttä!

Ota yhteyttä
Kollaasimainen kuvituskuva, jossa nuori nainen pitää päänsä päällä maapalloa ja häntä ympyröi EU:n tähtikehä.
uutiset

Mihin EU-päättäjien tulisi tarttua? Sitra julkaisee kahdeksan ehdotusta

hankkeet

Millaisesta tulevaisuudesta EU:ssa päätetään?

Poiminnat

Tutkimus: Nuorten äänestysaktiivisuuden tukeminen tekstiviesteillä tehosi

Työn tulokset

Näin voit säästää huimasti energiakuluissa datan avulla – älykkäillä ratkaisuilla kestävämpää energiankäyttöä

Kuvituskuva: ihmnen maalaustikkailla maalaamassa tekstiä Sitran lausunto
Lausunnot

Sitran lausunto julkisen talouden suunnitelmasta ympäristövaliokunnalle

uutiset

Kuinka saisimme luonnon terveyshyödyt paremmin käyttöön Suomessa?

uutiset

Suomen tulee panostaa kvanttiteknologiaan – Sitra kokosi suosituksia kansallisen kvanttialan kehittämiseksi  

julkaisut

Suomi kvanttialan murroksessa

Kuvituskuva. Nuoria, EU:n tähdet ja koneen rattaita sinisellä taustalla.
uutiset

Nuorten uusi vaalikone houkuttelee videoilla

julkaisut

Sitran ehdotukset paremman Euroopan ja Suomen rakentamiseksi

ihmiset
Sofia Marin
Asiantuntija, Hyvinvointiratkaisut
uutiset

Ota EU-päätöksenteko haltuun – uusi verkkokoulutus tarjoaa kattavan tietopaketin unionin lainsäädännöstä

Kuvassa Diakonissalaitoksen Maiju Lehto ja Kati Lehtiö.
artikkelit

Haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten ääni kuuluviin

Kirsi Hantula, Tiina Härkönen ja Rosa-Maria Mäkelä
Puheenvuoro

Kansalaisten on voitava vaikuttaa tekoälyn tulevaisuuksiin

Poiminnat

Sitran kokeilu: Uusi toimintamalli sujuvoittaa seurantatiedon saantia uusista lääkehoidoista

julkaisut

Lisänäyttöä uusista lääkehoidoista

Verkkotapahtuma

Datatalouden tilannehuone: Digitaaliset tuotepassit kestävän liiketoiminnan mahdollistajina 

tiistai, 21.5.
tapahtumat

Radical Health Festival Helsinki 2024 

Helsinki, tiistai – torstai, 21.5. – 23.5.
tapahtumat

EU:n digimarkkinasäädös – Uusia mahdollisuuksia startupeille?

Helsinki, keskiviikko, 29.5.
tapahtumat

Euroopan tulevaisuuden tekijät -vaalitentti

Helsinki, keskiviikko, 29.5.
katso suorana
Ihminen rauhoittumassa, ympärillä puhelimia.
Kutsuvierastilaisuus

Työpaja: Informaatiohyvinvointia etsimässä – Demokratia, osallisuus ja hyvinvointi informaatioyhteiskunnassa

Helsinki, torstai, 30.5.
Verkkotapahtuma

Kuinka taloudellisilla mekanismeilla voidaan vahvistaa luonnon monimuotoisuutta?

tiistai, 4.6.
Kutsuvierastilaisuus

Datatalouden osaamisen pyöreä pöytä

maanantai, 10.6.
Abstrakti kuvituskuva, Kuvan tekijä: Aino Aittasalo / Sitra
Keskustelutilaisuus

Kymmenen vuotta terveysalan kasvun edistämistä – mitä siirtyminen strategiasta toimeenpano-ohjelmaan tuo tullessaan?

Helsinki, tiistai, 11.6.
Kädessä kompassi, taustalla sininen taivas, tehtaiden piipussa puita ja aurinkopaneeli.
Tapahtumat

Regenerative Futures – Science meets business

perjantai, 14.6.

Mistä on kyse?