nyheter
Beräknad läsningstid 3 min

Fem föregångarlösningar tog pris i tävling inom cirkulär ekonomi för kommuner

Kuopio, Nokia, Björneborg, Borgå samt Helsingforsregionens miljötjänster HRM belönades för sina gärningar som främjar den cirkulära ekonomin.

Författare

Samuli Laita

Ledande Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

I en tävling som ordnades av Sitra och Kommunförbundet sökte man de mest intressanta lösningarna som kommunerna håller på att utarbeta eller redan utnyttjar. Tillsammans med fyra lösningar som fick ett hedersomnämnande utgör de fem lösningarna som nu belönades den nya listan Kommunernas mest intressanta gärningar inom cirkulär ekonomi. Listan upprätthålls av Sitra och består av fyra ämnesområden.

Lösningarna som nu belönas är:

Dessutom gavs hedersomnämnanden till Jyväskylä stad för planläggning som uppmuntrar till samutnyttjande av bilar, Rovaniemi för en partnerskapsplan för ett campus i trä, Åbo för ett elektroniskt återanvändningssystem för möbler, och Helsingforsregionens miljötjänster HRM för sina ekologiskt byggda återvinningsstationer.

Totalt kom det in 59 förslag till tävlingen. ”Det är fint att inte endast de kommuner som traditionellt varit framme i miljö- och resursklokhetsfrågor lyftes fram”, gläder sig Laura Järvinen, expert inom cirkulär ekonomi på Sitra.

På Kommunförbundet är man nöjda över det intresse som tävlingen väckt och förslagens mångsidighet.

”Det kom in förslag från både små och stora kommuner. Alla lösningar som föreslogs främjade hållbar användning av naturresurserna”, konstaterar miljöchef Miira Riipinen och specialsakkunnig Tuulia Innala från Kommunförbundet.

Av de åtskilliga förslagen kom endast nio med på listan efter Sitras och Kommunförbundets utvärdering.

”I förslagen som inte kom med på listan betonas traditionella lösningar inom avfallshantering och energieffektivitet, inte nya sätt att producera tjänster och hållbar välfärd för invånarna”, konstaterar Laura Järvinen från Sitra.

I den cirkulära ekonomins tidsepok, som Finland bland de första länderna i världen håller på att gå in i, producerar man inte ständigt mer saker, utan konsumtionen bygger på användning av tjänster: att dela, hyra samt återanvända och återvinna i stället för att äga. I företagslivet håller affärsmodeller inom den cirkulära ekonomin på att bli allt vanligare: till exempel på Sitras lista De mest intressanta företagen inom cirkulär ekonomi finns redan 98 företag.

Syftet med listan Kommunernas mest intressanta gärningar inom cirkulär ekonomi är att presentera kommunernas mest inspirerande gärningar inom cirkulär ekonomi och göra fördelarna med den cirkulära ekonomin synliga. Genom konkreta gärningar vill man öka medvetenheten om möjligheterna som den cirkulära ekonomin medför samt kopiera de bästa lösningarna inom cirkulär ekonomi till andra delar av Finland. I fortsättningen ansvarar Sitras team för cirkulär ekonomi om att uppdatera listan.

Vad handlar det om?