nyheter
Beräknad läsningstid 7 min

Sitras inspel till budgetmanglingen: De stora utmaningarna i vår tid ska tas i beaktande i alla beslut

I början av september förhandlar regeringen om statens budget för nästa år. Det är av yttersta vikt att klimatförändringen, naturförlusten, digitaliseringen och trycket på demokratin tas i beaktande i budgeten. Till förhandlarnas hjälp har vi gjort en lista över inspel som främjar en hållbar tillväxt och konkurrenskraft i Finland samt medborgarnas förtroende för samhällsaktörerna.

Författarna

Elina Ravantti

Direktör, Kommunikation och samarbetsrelationer

Taru Keltanen

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Regeringspartierna förhandlar i början av september (7–8.9) om statens budget för nästa år utifrån finansministeriets förslag. I offentligheten har man på förhand hänvisat förhandlingar i form av ömsom klimatmangling, ömsom sysselsättningsmangling. Båda är viktiga teman – och i synnerhet på längre sikt starkt kopplade till varandra.

Klimatförändringen och naturförlusten utgör ett allvarligt hot mot hela vår existens. Den mellanstatliga klimatpanelen IPCC:s nyligen utgivna rapport, som är en sammanställning av det globala vetenskapliga samfundets syn på tillståndet för klimatet och framtiden baserat på över 14 000 vetenskapliga artiklar, kommer med ett synnerligen tungt budskap till budgetförhandlingarna. IPCC:s centrala budskap till världens alla regeringar är följande: Det krävs omedelbara åtgärder för att hejda den globala temperaturökningen.

Dataekonomin förändrar både människors vardag och ekonomi i grunden och erbjuder nya affärsmöjligheter. Många ekonomiska prognoser, även FM:s prognos, förutspår en snabb ekonomisk tillväxt nästa år. Det är värdefullt om budgetförhandlarna delar uppfattning om vilken typ av tillväxt och konkurrenskraft Finland eftersträvar.

Demokratin prövas just nu på olika håll i världen, även i Finland. En del av medborgarna saknar en känsla av att kunna påverka beslut som gäller dem själva. Därför måste delaktigheten och medborgarnas möjligheter att påverka utvecklas och värnas om.

Via den offentliga ekonomin styr och föregår statsrådet med gott exempel för det övriga samhället när det gäller att bygga en hållbar framtid.

Sitras inspel till budgetmanglingen

Sitra har identifierat följande punkter för att främja en hållbar tillväxt och konkurrenskraft i Finland samt medborgarnas förtroende för aktörerna i det finska samhället.

 

Vad handlar det om?