personer

Emma-Leena Kemppainen

Expert, Vägkarta for en rättvis dataekonomi, Sitra