personer

Emma-Leena Kemppainen

Expert, Konkurrenskraft genom data

Vem?

Emma-Leena arbetar som expert i projektet Vägkarta för dataekonomi, som i omfattande samarbete med många olika aktörer bygger upp en vägkarta för rättvis dataekonomi i Finland. Emma-Leena är övertygad om att det är möjligt att använda data för att fatta smartare beslut i samhället, företag och medborgarnas vardag.

Vad?

Innan Emma-Leena kom till Sitra arbetade hon med samhällsutveckling och -kommunikation inom region- och statsförvaltningen, i riksdagen och i EU-institutioner. Emma-Leena har mångsidig arbetserfarenhet av projekthantering, samhällsutveckling och internationella kommunikationsuppgifter.

Emma-Leena har politices magisterexamen från Åbo universitet. Hon inledde sina universitetsstudier på institutionen för franska språket och kulturen, eftersom det franska språket är vackrast, den franska kulturen intressantast och Zinedine Zidane mest legendarisk. Hennes vilja att bidra till bygget av ett bättre samhälle fick dock henne att sadla om till statslära och gav också riktning till hennes väg i arbetslivet.

Va?

På fritiden kombinerar Emma-Leena gärna motion med litteratur på joggingrundor under vilka hon lyssnar på ljudböcker. Hon gillar också resor, teaterkvällar och yoga.