personer

Emma Sairanen

Projektkoordinator, Global samverkan, Hållbarhetslösningar

Vem?

Emma arbetar som projektkoordinator i teamet för global samverkan inom hållbarhetslösningar. Hon fokuserar på projekt som handlar om biologisk mångfald, FN:s förhandlingar om konventionen om biologisk mångfald och ungdomars deltagande.

För Emma är en blomstrande natur utgångspunkten för all välfärd och cirkulär ekonomi ett sätt att övergå till ett samhälle där naturen inte tynar bort utan stärks.

Vad?

Emma är diplomingenjör i bioteknik. Före Sitra har hon arbetat med hållbarhetsfrågor i bl.a. Aalto Sustainability Hub, Luonto-Liittos klimatarbetsgrupp och som klimatdelegat för unga.

Vid sidan av sitt arbete främjar Emma hållbarhetsövergången genom nätverket Young Biodiversity Actors Network som hon själv har grundat, det internationella nätverket Global Youth Biodiversity Network och sin roll som ungdomsrepresentant i förhandlingarna om FN:s konvention om biologisk mångfald.

Va?

Emma laddar batterierna bäst på vandringar eller kortare vildörtsutflykter och besök i trädgårdslandet. Hemgjorda veganutmaningar, zero waste-grupper och läscirkeldiskussioner ger Emma inspiration i vardagen.

Emma tror att var och en av oss har makten och ansvaret att bygga upp en bra och säker framtid för alla – med Gandhi’s ord: ”Be the change you wish to see in the world.”