personer

Emma Sairanen

Projektkoordinator, Global samverkan, Hållbarhetslösningar, Sitra

Vem?

Emma arbetar som praktikant i projektet Naturstärkande cirkulär ekonomi. När teamet behöver stöd för bakgrundsstudier, idéskapande eller kommunikation, finns Emma på plats.

För Emma är en blomstrande natur utgångspunkten för all välfärd och cirkulär ekonomi ett sätt att flytta sig mot ett samhälle där naturen inte tynar bort utan stärks.

Vad?

Emma är nyutexaminerad diplomingenjör i bioteknik från Aalto-universitetet. På fritiden sysslar hon med frivilligverksamhet och representationsuppgifter.
Emma har arbetat med hållbarhetsfrågor i bl.a. Aalto Sustainability Hub, Luonto-Liittos klimatarbetsgrupp och som klimatdelegat för unga.

Emma blev bekant med cirkulär ekonomi under Helsinki Think Companys 4UNI-tävling, där hon tillsammans med sitt team kom med idéer för och utförde ett pilotprojekt om en plattform för fenomenbaserad undervisning i cirkulär ekonomi. Emma arbetar för biologisk mångfald i bl.a. Global Youth Biodiversity Network, uppföljningsgruppen för den nationella biodiversitetsstrategin och Finlands CBD-delegation (Convention of Biological Diversity).

Va?

Emma laddar batterierna bäst på vandringar eller kortare vildörtsutflykter och besök i trädgårdslandet. Hemgjorda veganutmaningar, zero waste-grupper och läscirkeldiskussioner ger Emma inspiration i vardagen.

Emma tror att var och en av oss har makten och ansvaret att bygga upp en bra och säker framtid för alla: ”Be the change you wish to see in the world.”