personer

Nina Honkala

Chief Operating Officer (COO)

Vem?

Nina Honkala är med om att bygga det livslånga lärandets Finland som rådgivare inom nyckelområdet Kompetensens tid. Arbetsfältet sträcker sig från att stöda planeringen av projekthelheten till att verkställa steg för framskridande och sparra innehåll.

Vad?

Nina har arbetat med att utveckla operativa modeller som verkställer strategier och genomföra förändringar i två årtionden. Hon har sett hur de bästa resultaten föds genom facilitering som skapar samförstånd och gemensam motivation.

Till sin utbildning är Nina diplomingenjör som fördjupat sig i logistik, system- och operationsforskning samt företags informationssystem. Ovanpå denna grund, som gett ett analytiskt tillvägagångssätt, har hon samlat lärdomar från arbetslivet om stora internationella bolags verksamhet, utmaningar som små och medelstora företag möter, företagsamhet och chefsarbete. Just nu förverkligas det nya arbetslivet personligen för henne i företagarens icke-traditionella livsrytm.

I sin roll som rådgivare sparrar Nina gärna planeringen och ledningen av projekthelheter samt byggandet av lägesbilder och nya koncept.

Va?

På fritiden njuter hon av den meditativa inverkan av det nya liv som växer i trädgården. Hon tror att våra satsningar på barnens empatiförmåga är en satsning på att lösa svåra problem. Hon tror också att man i framtidens hem kommer att kunna skriva ut nya versioner av gamla leksaker.

 

Vad handlar det om?