Live
Mediavälitteisen vaikuttamisen muutos – uhkaako some demokratiaa?
Julkistustilaisuus

Mediavälitteisen vaikuttamisen muutos – uhkaako some demokratiaa?

Uhkaako muuttunut tiedonvälitys- ja mediaympäristö jo länsimaisen demokratian olemassaoloa? Ovatko someyhtiöiden omat alustasäännöt jo lainsäädäntöä vahvempia sananvapauden sääntelijöitä? Onko kehitystä mahdollista kääntää?

Tuoreet esimerkit yhteiskunnallisesta kuohunnasta USA:ssa ja monissa muissa maissa herättävät laajaa huolta demokratian tulevaisuudesta. Julkistustilaisuudessa 27.1.2021 esiteltiin Sitran selvitys, Mediavälitteinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen – Murros ja tulevaisuus, jossa analysoidaan mediavälitteisen yhteiskunnallisen vaikuttamisen murrosta ja tulevaisuutta teorian ja käytännön esimerkkien kautta.

Aihe on tärkeä, sillä lähivuosien aikana meidän pitää pystyä vastaamaan kysymyksiin kuten kuka päättää, miten ja mitä teknologiaa kehitetään ja millä pelisäännöillä sitä käytetään? Kuka rakentaa ne algoritmit, jotka vaikuttavat siihen, miten yhteiskunnallista keskustelua käydään? Kuka päättää, millaisessa mediatodellisuudessa elämme ja minkälainen tieto on meille helpoimmin saavutettavissa?

Selvityksen yksi päähavainnoista on, että nykytilanteeseen on enemmän tai vähemmän ajauduttu erilaisten kehityskulkujen tuloksena, mutta tästä eteenpäin tarvitsemme tietoisia päätöksiä kehityksen kääntämiseksi.

Selvitys on tehty osana Verkostomainen valta ja vaikuttaminen -hanketta, joka kuuluu Sitran Kansanvallan peruskorjaus -projektiin. Kansanvallan peruskorjauksen tavoitteena on vahvistaa Suomen asemaa uudistumiskykyisenä demokratian mallimaana.

Julkistustilaisuus oli osa Kansanvalta murroksessa -webinaarisarjaa, jonka seuraava tilaisuus pidetään tiistaina 9.2.2021, jolloin julkistetaan selvitys siitä, miten Suomeen muodostetaan hallitus.

Mistä on kyse?