Live
Mediavälitteisen vaikuttamisen muutos – uhkaako some demokratiaa?

Mediavälitteisen vaikuttamisen muutos – uhkaako some demokratiaa?

Uhkaako muuttunut tiedonvälitys- ja mediaympäristö jo länsimaisen demokratian olemassaoloa? Ovatko someyhtiöiden omat alustasäännöt jo lainsäädäntöä vahvempia sananvapauden sääntelijöitä? Onko kehitystä mahdollista kääntää?

Tuoreet esimerkit yhteiskunnallisesta kuohunnasta USA:ssa ja monissa muissa maissa herättävät laajaa huolta demokratian tulevaisuudesta. Julkistustilaisuudessa 27.1.2021 esiteltiin Sitran selvitys, Mediavälitteinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen – Murros ja tulevaisuus, jossa analysoidaan mediavälitteisen yhteiskunnallisen vaikuttamisen murrosta ja tulevaisuutta teorian ja käytännön esimerkkien kautta.

Aihe on tärkeä, sillä lähivuosien aikana meidän pitää pystyä vastaamaan kysymyksiin kuten kuka päättää, miten ja mitä teknologiaa kehitetään ja millä pelisäännöillä sitä käytetään? Kuka rakentaa ne algoritmit, jotka vaikuttavat siihen, miten yhteiskunnallista keskustelua käydään? Kuka päättää, millaisessa mediatodellisuudessa elämme ja minkälainen tieto on meille helpoimmin saavutettavissa?

Selvityksen yksi päähavainnoista on, että nykytilanteeseen on enemmän tai vähemmän ajauduttu erilaisten kehityskulkujen tuloksena, mutta tästä eteenpäin tarvitsemme tietoisia päätöksiä kehityksen kääntämiseksi.

Selvitys on tehty osana Verkostomainen valta ja vaikuttaminen -hanketta, joka kuuluu Sitran Kansanvallan peruskorjaus -projektiin. Kansanvallan peruskorjauksen tavoitteena on vahvistaa Suomen asemaa uudistumiskykyisenä demokratian mallimaana.

Julkistustilaisuus oli osa Kansanvalta murroksessa -webinaarisarjaa, jonka seuraava tilaisuus pidetään tiistaina 9.2.2021, jolloin julkistetaan selvitys siitä, miten Suomeen muodostetaan hallitus.

Ohjelma

14:00
Tilaisuus alkaa

Tervetuloa linjoille!

Tilaisuuden moderaattorina toimii viestintäjohtaja Veera Heinonen Sitrasta.

14:05
Avauspuheenvuoro

Jyrki Katainen, yliasiamies, Sitra

14:15
Mediavälitteinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen -selvitys olennaisin osin

Hannu-Pekka Ikäheimo, asiantuntija, Sitra
Jukka Vahti, johtava asiantuntija, Sitra

Kommenttipuheenvuoro #1

Jussi Toivanen, johtava viestintäasiantuntija, valtioneuvoston kanslia

Kommenttipuheenvuoro #2

Maija Mattila, hankevastaava, Kalevi Sorsa -säätiö

Kommenttipuheenvuoro #3

Jukka Niva, päällikkö, Yle News Lab

Haastattelu

Iiris Mäki, Oulun normaalikoulun kevään 2021 abiturientti, Oulun nuorisovaltuuston jäsen 2019-2020

15:15
Kysymyksiä ja keskustelua
15:30
Webinaari päättyy
Ota yhteyttä
 
Kirsti Kaustara
 
Tiina Peltola

Taustaa

Mediaympäristön muutoksessa tiukat rajalinjat median ja yleisön, vaikuttajan ja vaikutettavan välillä ovat hämärtyneet suhteellisen lyhyessä ajassa. Yhtäkkiä kuka tahansa voi luoda ja jakaa sisältöjä, ja vaikuttaa siten asioiden merkityksistä käytäviin kamppailuihin. Muutokset horjuttavat vakiintuneita valtasuhteita mutta luovat myös uusia tehokkaita vallan ja kontrollin välineitä. Valta on niillä, jotka kykenevät luomaan, liikuttamaan ja ohjaamaan informaatiovirtoja omien tavoitteidensa mukaisesti. Meneillään oleva digitaalinen murros näyttääkin voimistavan entisestään verkostomaista valtaa.

Sosiaalisen median historia on lyhyt. Siksi ei ole mitään syytä olettaa, että nykymuotoiset some-alustat olisivat kehityksen päätepiste. Nyt on korkea aika miettiä millaisessa mediaympäristössä haluamme elää ja millainen mediaympäristö edistäisi ihmisten laajaa osallisuutta yhteiskuntaan ja lisäisi näin myös demokratian elinvoimaa.

Kansanvaltaisia järjestelmiä, toimijoita ja toimintatapoja haastetaan yhä voimakkaammin niin Suomessa kuin maailmalla. Siksi Sitran Kansanvallan peruskorjaus -projekti järjestää vuoden 2021 alkupuoliskolla kaikille avoimen Kansanvalta murroksessa -webinaarisarjan, jossa tarkastellaan suomalaista päätöksentekoa ja yhteiskunnallista vaikuttamista poikkeuksellisissa tai haastavissa murrosvaiheissa. Politiikka vaikuttaa suoraan kaikkien suomalaisten ihmisten arkeen, joten kansanvallan tulevaisuuden kannalta keskeisimmät kysymykset koskevat meitä kaikkia, ei vain päättäjiä, virkamiehiä, luottamushenkilöitä tai some-aktiiveja.

Mistä on kyse?