Live
Merkityksellistä elämää etsimässä
Verkkotapahtuma

Merkityksellistä elämää etsimässä

Viheliäisten ongelmien aika haastaa meidät kokonaisvaltaiseen uudistumiseen. Jos haluamme kulkea kohti kestävää tulevaisuutta, emme voi jatkaa entiseen malliin. Millaisille arvoille ja ihanteille merkityksellinen elämä tulevaisuudessa rakentuu?

Kestävä tulevaisuus haastaa meidät pohtimaan uudelleen elämäämme ohjaavia arvoja ja ihanteita. Suoritus- ja kulutuskeskeinen elämäntapamme kuormittaa paitsi ympäristöä myös jaksamistamme. Mistä voimme löytää elämäämme merkityksellisyyttä, jos heitämme hyvästit aikaisemmille ihanteille?

Sivistys+-aamukahveilla kysymme, mistä merkityksellinen elämä rakentuu kestävässä tulevaisuudessa. Mikä on sivistyksen merkitys ja rooli merkityksellisyyden etsimisessä ja elämäntapamme uudistumisessa? Yhteistä keskustelua pohjustaa tutkija ja tietokirjailija Maria Joutsenvirta, joka tarkastelee puheenvuorossaan merkityksellisen elämän lähtökohtia niin työssä kuin laajemmin elämässä. Kommenttipuheenvuorossa aihetta tarkastelee Helsinki Urban Art ry:n toiminnanjohtaja ja kaupunkiaktivisti Jaakko Blomberg.

Sivistys+-aamukahvit on sivistystoimijoille ja sivistyksestä kiinnostuneille suunnattu verkkokeskustelujen sarja. Keskusteluissa etsitään yhdessä sivistyksen suuntaa  viheliäisten ongelmien ajassa ja inspiroidutaan uudenlaisen sivistystyön esimerkeistä.  Aiemmilla aamukahveilla olemme syventyneet muun muassa sivistyskeskusteluun mediassa, elinikäisen oppimisen ihanteisiin sekä uudemman tutkimuksen antiin sivistyskeskustelulle.

Mistä on kyse?