Live
Suomen terveysalan kilpailukyky – kohti visiota 2030
Työpaja

Suomen terveysalan kilpailukyky – kohti visiota 2030

Sitra pohjustaa terveysalan kansallista visiota yhdessä sidosryhmien kanssa. Vision tarkoituksena on kirkastaa Suomen tavoitetta, kuinka saavuttaa kansainvälinen edelläkävijyys terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa sekä parantaa ihmisten terveyttä ja hyvinvointia. Kahdessa identtisessä verkkotyöpajassa pohditaan Suomen terveysalan trendejä ja mahdollisuuksia.

  • 14.11.2022 klo 13:00 - 15.11.2022 klo 15:30
  • Verkkotapahtuma: Teams
  • #terveysdata

Sitran tuoreessa työpaperissa luetellaan viisi suositusta, joilla saatetaan terveysalan kasvustrategian tiekartan toimenpiteet maaliin sekä pohjustetaan pitkän aikavälin kilpailukykyä ja hyvinvointia. Paperi tunnisti lyhyen tähtäimen strategisen näkökulman ja puuttuvan yhteisen vision merkittävimmiksi haasteiksi. Strategian tahtotila vuodelta 2014 on edelleen voimassa, vaikka terveysalan toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi digitalisaation ja terveysdatan kasvaneen merkityksen myötä.

Sitra laatii parhaillaan terveysalan kasvun ja kilpailukyvyn visiota yhdessä sidosryhmien kanssa. Tarkoituksena on kirkastaa yhteinen visio; mihin pyrimme terveysalan kasvun ja kilpailukyvyn suhteen vuoteen 2030 mennessä.

Copenhagen Institute for Futures Studies (CIFS) fasilitoi Sitran toimeksiannosta yhteistyöprosessia vision luomiseksi. Järjestämme kaksi visiotyötä pohjustavaa identtistä verkkotyöpajaa 14. ja 15. marraskuuta 2022. Työpajoissa tavoitteena on ymmärtää ajankohtaisia trendejä, kehityssuuntia, kipukohtia ja pullonkauloja sekä tunnistaa mahdollisuuksia ja Suomen erityisiä vahvuuksia globaalissa mittakaavassa. Työpajat järjestetään englanniksi.

Lue lisää työpajoista ja ilmoittaudu englanninkieliseltä tapahtumasivulta.

Mistä on kyse?