uutiset
Arvioitu lukuaika 4 min

Kansainväliset huiput koolla Helsingissä – Finanssiala sitoutuu maailmanlaajuisiin luontotavoitteisiin

Finanssialan toimijat ovat avainasemassa luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa. Helsingissä järjestettävän finanssialan luontohuippukokouksen, The Finnish Finance Nature Summitin, tavoitteena on tuoda luonnon monimuotoisuuden turvaaminen finanssialan päätöksenteon ytimeen.

Kirjoittajat

Antti Koistinen

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Ilkka Räsänen

Vanhempi neuvonantaja, Kestävyysratkaisut

Julkaistu

Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on elintärkeää, sillä terveytemme, hyvinvointimme ja taloutemme ovat riippuvaisia luonnosta. Luontokadon eteneminen on kasvava riski yritysten liiketoiminnalle ja siten myös finanssialalle. Samalla luontoa vahvistavalle liiketoiminnalle on avautumassa isot mahdollisuudet.

Vielä nyt suurin osa maailmanlaajuisista rahavirroista kanavoituu liiketoimintaan, joka heikentää luontoa. Jotta luonnon monimuotoisuus voidaan turvata, on tärkeää saada rahavirrat kääntymään luonnon vahvistamiseen. Tässä muutoksessa avainasemassa ovat finanssialan toimijat.

Maanantaina 20.11.2023 Helsingissä järjestettävän finanssialan luontohuippukokouksen, The Finnish Finance Nature Summitin, tavoitteena on tuoda luonnon monimuotoisuuden turvaaminen finanssialan päätöksenteon ytimeen.

Tapahtuman järjestävät yhdessä Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra, Finanssiala ry ja Elinkeinoelämän keskusliitto.

The Finnish Finance nature summit

Finanssialan luontohuippukokous 20.11.2023

  • Pörssitalolla järjestettävän kutsuvierastilaisuuden pääpuhujia ovat yhdysvaltalaisen suurpankin J.P. Morganin kestävän sijoittamisen maailmanlaajuinen johtaja Jennifer Wu, Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) -raportointikehyksen johtaja Emily McKenzie, kestävän rahoituksen johtava neuvonantaja Eila Kreivi Euroopan investointipankista sekä kestävän rahoituksen johtaja Marc Reinke Hollannin keskuspankista.
  • Tilaisuuden avaa pääministeri Petteri Orpo. Kotimaisia puhujia ovat myös ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen ja Suomen Pankin pääjohtajan sijainen Marja Nykänen.

Suomessa pankkeja, eläkeyhtiöitä ja vakuuttajia edustava Finanssiala ry julkistaa tapahtumassa sitoutuvansa Montrealin luontokokouksessa vuonna 2022 sovittuihin kansainvälisiin luontotavoitteisiin. Finanssiala valmistelee yhdessä jäsenyhtiöidensä kanssa alan luontositoumuksen ja sopii mittareista, joilla kerätään yhteen ja kuvataan alan luontokadon vastaisia toimia vuosina 2024–2028.

”Haluamme tuoda läpinäkyvästi ja avoimesti esiin työn, jota jäsenyhtiöissämme tehdään. Näin voimme kirittää myös muiden alojen toimijoita huomioimaan luonnon monimuotoisuutta yhä enemmän omalla sektorillaan”, kertoo Finanssiala ry:n toimitusjohtaja Arno Ahosniemi.

Monimuotoinen luonto turvaa talouden perustan

Ihmiskunta on vaurastunut viime vuosikymmeninä ennennäkemättömällä tavalla. Se on kuitenkin tapahtunut luonnon kustannuksella.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies toteaa, että taloutemme on riippuvainen luonnosta, ja nopeasti etenevä luontokato muodostaa mittavia riskejä taloudelle ja liiketoiminnalle.

”Suomalainen elinkeinoelämä on herännyt luontokadon uhkakuviin, mikä näkyy esimerkiksi eri toimialojen laatimissa biodiversiteettitiekartoissa. Yrityskentällä tiedostetaan, että luontokato ja sen torjuminen tulevat vaikuttamaan kasvavassa määrin yritysten liiketoimintaan ja menestykseen. Seuraavaksi täytyy löytää keinot kääntää luonnon monimuotoisuudesta huolehtiminen kilpailueduksi ja kasvun lähteeksi suomalaisille yrityksille, ja tässä tarvitaan paitsi datan ja työkalujen kehitystä, myös kannustavaa politiikkaympäristöä”, Häkämies sanoo.

”Luonto on tärkein pääomamme. Kun pidämme huolta sen arvosta, turvaamme taloutemme perustan ja yritysten mahdollisuudet menestyä”, painottaa Sitran yliasiamies Atte Jääskeläinen.

Uusia työkaluja luontotoimiin

Luontokato on noussut nopeasti yritysten asialistalla maailmanlaajuisesti. Käyttöön on tullut uusia työkaluja, joiden avulla yritykset voivat arvioida esimerkiksi liiketoimintansa luontovaikutuksia ja -riskejä sekä luonnon vahvistamiseen liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia.

Yksi työkaluista on hiljattain julkistettu raportointiohjeisto TNFD, jonka avulla yritykset voivat tunnistaa, hallita ja raportoida liiketoiminnan luontovaikutuksia ja -riippuvuuksia, riskejä sekä luontoon liittyviä mahdollisuuksia. Nämä tiedot auttavat sijoittajia ja rahoittajia huomioimaan luonnon päätöksenteossa ja siten mahdollistavat rahavirtojen suuntaamisen yrityksiin, , joiden toiminta on luontoa vahvistavaa.

Luonto saa yhä enemmän painoarvoa myös Sitran omissa sijoituspäätöksissä. Lokakuussa Sitra liittyi kansainväliseen Nature Action 100 -aloitteeseen, jossa sijoittajat kannustavat ja patistavat maailman suurimpia yrityksiä yhä rivakampiin toimiin luontokadon pysäyttämiseksi.

Uusimpana toimena Sitra on päättänyt aloittaa raportoinnin TNFD:n suositusten mukaisesti tilikaudesta 2024 alkaen.

Lue lisää:

The Finnish Finance Nature Summit (englanniksi)

Yritysten luontoraportointi nousee uudelle tasolle — Listasimme 7+1 asiaa, jotka TNFD:stä kannattaa tietää

Sitra liittyi sijoittajayhteisöön, joka kirittää yritysten luontotavoitteita

Sitran muistio: Luonto turvaa taloutemme

Sitran selvitys: Mitä luonto merkitsee liiketoiminnalle?

Mistä on kyse?