uutiset
Arvioitu lukuaika 3 min

Kuopio ja Jyväskylä valittu mukaan 100 päivän hyvinvointihaasteeseen

100 päivän hyvinvointihaasteessa etsitään ratkaisuja uudenlaisiin hyvinvoinnin ongelmiin.

Kirjoittaja

Anna Solovjew-Wartiovaara

Johtava asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Sitra haki syksyn aikana kaupunkeja ja kaupunkitoimijoita mukaan pilottihankkeeseen innovoimaan ratkaisuja suomalaisten arjen uudenlaisiin hyvinvoinnin ongelmiin sekä kehittämään niihin liittyvää hyvinvointiekosysteemiä.

Hakemusten perusteella Sitra valitsi Kuopion ja Jyväskylän kaupunkien tiimit mukaan marraskuun alussa käynnistyneeseen 100 päivän hyvinvointihaasteeseen, joka toteutetaan paikallisesti sektori- ja ammattikuntarajat ylittävänä oppimis- ja ongelmanratkaisuprosessina sekä kansallisen tason yhteistyönä.

”Kuopion ja Jyväskylän hankkeet ovat juuri sellaista avointa, ongelmalähtöistä ja sektorirajat ylittävää innovaatiotoimintaa, jota 100 päivän hyvinvointihaasteessa halutaan kokeilla. Nuorten elämänhallinnan ja mielenterveyden ongelmia lähestytään monipuolisen osaamisen avulla ja nuoret otetaan mukaan innovaatioprosessiin,” sanoo haastekokonaisuuden vetäjä Sitrassa, johtava asiantuntija Timo Hämäläinen.

Jotain suurta yhdessä

Kuopion projektissa keskitytään sadan päivän ajan kolmeen ongelmaan: täydellisyyttä tavoittelevien koululaisten ahdistuneisuuteen, ammattiin opiskelevien päihteidenkäyttöön ja opiskeluvaikeuksiin sekä korkeakouluopiskelijoiden opiskelu- ja vuorokausirytmiin liittyviin ongelmiin.

Haasteen aikana kootaan yhteen eri toimijoita: nuorten edustajia, yritysten tuotekehittäjiä, tutkijoita ja kolmannen sektorin tuote- ja palvelukehittäjiä. 100 päivän haasteen lopputuloksena on tavoitteena löytää uusia toimintatapoja, työkaluja ja teknologioita, joilla on konkreettista vaikutusta nuorten mielen hyvinvointiin ja joita voidaan myös skaalata laajempaan käyttöön.

”Haluamme oppia uuden tavoitteellisen toimintatavan uusien ratkaisujen kehittämiseen yhteistyönä. Haluamme myös tutustua muiden kaupunkien ideoihin ja luoda uutta yhteistyötä. Nyt on mahdollisuus tehdä jotain isoa,” sanoo Kuopio Health osuuskunnan toimitusjohtaja Aki Gröhn.

Jyväskylässä toteutetaan avoin ja osallistava innovaatioprosessi, jossa tunnistetaan ja arvioidaan nuorten elämänhallintaan ja mielenterveyteen liittyviä ongelmia sekä toteutetaan hackathon niiden ratkaisemiseksi. Hanke keskittyy ideointiin ja nopeisiin kokeiluihin nuorten kanssa toteutettuna. Tavoitteena on kehittää monistettavissa ja levitettävissä oleva nuorten ja eri alojen ammattilaisten yhteinen toimintamalli, joka kullakin seudulla pohjautuisi sen oman alueen voimavaroihin, ratkaisua vaativiin kipukohtiin ja osaamiseen.

”Maailma ja erityisesti lasten nuorten toimintaympäristö muuttuu, ja meidän on oltava hereillä, jos suunta näyttää huonolta. Yhden ammattikunnan tai palveluntarjoajan toimet eivät enää riitä, vaan on tehtävä yhdessä ja useita näkökulmia yhdistellen,” sanoo Jyväskylän yliopiston erityisasiantuntija Päivi Fadjukoff.

Tavoitteena hyvinvointiekosysteemin kehittäminen

Sitra rahoittaa kaupunkien kokeiluja 15 000 eurolla sekä tukee innovaatioprosessia kansallisen tason yhteistyötä voimistamalla.

100 päivän hyvinvointihaaste on osa Hyvinvointiekosysteemin pilottia, joka on tarkoitus tuottaa tietoa siitä, olisiko suomalaiseen osaamiseen perustuvassa ongelmalähtöisessä innovaatiomallissa edellytyksiä laajemman hyvinvointiekosysteemin kehittämiselle Suomeen.

”Haasteen innovaatioprosessi tuo paikalliset toimijat yhteen intensiiviseen ja tavoitteelliseen yhteistyöhön yli sektori- ja ammatikuntarajojen. Prosessin aikana luodaan myös verkostoja muualla Suomessa samanlaisten ongelmien kanssa painivien tahojen kanssa. Innovaatiopolitiikan näkökulmasta Sitran hankkeessa testataan uutta ongelma- tai missiolähtöistä toimintamallia, joka on viime vuosina herättänyt suurta kiinnostusta teollisuusmaissa ja EU:ssa,” summaa Hämäläinen.

Lue lisää täältä: Hyvinvointiekosysteemin pilotti

Mistä on kyse?