uutiset
Arvioitu lukuaika 4 min

Luontosuhteen vahvistamista, arjen valintoja, lisää yhteistyötä – Yli sata dialogia etsi ratkaisuja luontokadon pysäyttämiseen

Kevään 2022 Suuressa luontodialogissa suomalaiset keskustelivat luonnon merkityksestä ja luontokadon pysäyttämisestä. Yli sadan dialogin yhteenvedosta selviää, että luonnon monimuotoisuuden turvaaminen edellyttää monipuolista keinovalikoimaa aina järjestelmätason muutoksista ihmisten erilaisten luontosuhteiden ymmärtämiseen.

Kirjoittaja

Antti Koistinen

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on nousemassa ilmastokriisin hillinnän rinnalle koko ihmiskunnan tulevaisuutta koskevaksi kysymykseksi. Luontokato etenee huolestuttavaa tahtia maailmalla ja myös meillä Suomessa. Suunta on käännettävä, sillä meidän kaikkien hyvinvointi, talous ja yhteiskunta ovat riippuvaisia luonnosta.

Keväällä 2022 Sitra ja DialogiAkatemia kutsuivat suomalaiset koolle Suureen luontodialogiin käymään rakentavaa keskustelua luonnon merkityksestä ja luontokadon pysäyttämisestä. Keskustelut saivat innostuneen vastaanoton. Maaliskuussa 2022 järjestettiin yli sata dialogia kymmenillä paikkakunnilla. Dialogien keskeiset havainnot on nyt koottu julkaisuun Suuri luontodialogi – Meissä jokaisessa elää monta luontosuhdetta.

Keskusteluihin osallistuneet ihmiset ja organisaatiot tunnistivat lukuisia keinoja, jotka helpottaisivat luontokadon pysäyttämistä. Esille nousivat esimerkiksi tarve vaalia monipuolista luontosuhdetta läpi elämän, tietoiset arjen valinnat, pitkäjänteinen tutkimus- ja vaikuttamistyö, yleistajuinen tutkimustieto sekä taiteen tekeminen ja kokeminen.

Luonnon köyhtymisen pysäyttämistä puolestaan estävät keskustelijoiden mukaan muun muassa luonnon köyhtymisen nopeus, ahneuden ja ylikulutuksen kulttuuri, luontoon liittyvät vastakkainasettelut, paikallisen ja globaalin eriarvoisuuden seuraukset sekä järjestelmätason ymmärryksen, visioiden ja vaikutuskeinojen puute.

– Luontodialogien yhteenveto kuvaa hyvin, kuinka laajaa muutosta luontokadon pysäyttäminen edellyttää yhteiskunnan ja talouden eri tasoilla. Luonnon monimuotoisuus tulee huomioida mm. yrityksissä, kunnissa, lakihankkeissa, koulutuksessa, sivistyksessä, arvoissa ja ihanteissa sekä tietysti arjen kulutuspäätöksissä, painottaa projektijohtaja Outi Haanperä Sitrasta.

Luontosuhteiden laaja kirjo otettava huomioon

Suuren luontodialogin yhtenä tavoitteena oli syventää ymmärrystä suomalaisten moninaisista luontosuhteista. Suomalaiset kokevat luonnon hyvin tärkeäksi, mutta yhtä ainoaa oikeaa luontosuhdetta ei ole. Keskustelujen yhteenvedosta käy ilmi, että me kukin suhtaudumme luontoon eri tavoin. Tämän lisäksi meillä kaikilla on yksilöinä useita rinnakkaisia luontosuhteita, jotka voivat olla välillä jopa keskenään ristiriidassa.

Luontosuhteissamme voi olla henkisiä ja jopa mystisiä ulottuvuuksia. Suuri osa keskustelijoista tunnistaa, että luonnon merkitys on usein myös hyvin käytännöllinen. Tilanteesta riippuen saatamme esimerkiksi painottaa luonnon merkitystä rauhoittumiselle, virkistymiselle, harrastuksille, työlle tai toimeentulolle.

– On tärkeää, että kaikki ihmiset, yhteisöt ja organisaatiot tunnistavat omat motivaationsa ja keinonsa osallistua luonnon vahvistamiseen. Yhteistyö luonnon vahvistamiseksi on välttämätöntä. Jotta voimme saavuttaa tuloksia, meidän täytyy ymmärtää sekä omia että toisten luontosuhteita. Tähän tarvitsemme aidosti rakentavaa keskustelua luonnosta, sanoo Sitran projektikoordinaattori Rasmus Sihvonen.

Dialogi syventää ymmärrystä

Keskustelu luonnon monimuotoisuuden ympärillä voi usein olla kärjistynyttä. Tämä johtuu osin juuri siitä, että luonto on hyvin tärkeä ihmisille, yrityksille ja esimerkiksi kunnille, mutta monesti eri syistä.
Sitrassa kehitetyllä Erätauko-menetelmällä käyty Suuri luontodialogi tarjosi mahdollisuuden pohtia ja jäsentää omaa yhteyttään luontoon sekä kuunnella, millaisia luontokäsityksiä muilla on.

– Dialogin vahvuus menetelmänä on siinä, ettei se hae ratkaisua tai voittajaa, vaan pyrkii nimenomaan luomaan luottamusta toisiimme sekä ymmärrystä siitä, mitä toiset ajattelevat ja tuntevat. Dialogisuus on välttämätöntä, mutta se ei yksin riitä. Vuoropuhelun tulee rohkaista myös toimintaan, yhteistyöhön ja uusiin innovaatioihin, painottaa projektikoordinaattori Alexander Kohl Sitrasta.

Suuri luontodialogi on osa Sitran luontoon liittyvää visiotyötä, jossa on tarkoitus muodostaa realistinen kuva luontopositiivisesta Suomesta – maasta, jossa luonnon köyhtyminen on saatu pysäytettyä yhteistyöllä.

Lue lisää:

Suuri luontodialogi – Meissä jokaisessa elää monta luontosuhdetta

Mistä on kyse?