archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Sitran ajankohtaiskatsaus hallintoneuvostolle

Sitran neljä kertaa vuodessa ilmestyvä ajankohtaiskatsaus antaa läpileikkauksen Sitran työstä ja käynnissä olevista projekteista.

Kirjoittaja

Veera Heinonen

Johtaja, Demokratia ja osallisuus

Julkaistu

Ajankohtaiskatsaukset tuotetaan Sitran hallintoneuvoston kokouksiin ja ne ovat kokousten jälkeen julkisia. Seuraava katsaus ilmestyy kesäkuussa.

Tuoreimmassa katsauksessa aiheina nousee esille muun muassa länsimaisten demokratioiden ennakoimaton kehitys. Kasvava kuilu päätöksenteon ja ihmisten arjen välillä on syönyt äänestäjien luottamusta edustuksellisen demokratiaan. Sitran muistio Demokratian vaikeuksista kohti tulevaisuuden osallisuutta pureutuu näihin kipukohtiin, mutta ehdottaa myös konkreettisia toimia poliittisen päätöksenteon legitimiteetin vahvistamiseksi. Ehdotuksista voi lukea lisää täältä.

Päätöksentekoon ja päätösten toimeenpanoon liittyy myös Sitran yliasiamies Mikko Kososen pohdinta Kanava-lehdessä (2/2017) Kohti yhden valtioneuvoston mallia.

Artikkelissa Mikko Kosonen arvioi, mikä on muuttunut strategisen hallitusohjelman seurauksena ja mitä tulisi tehdä, jotta asioiden toimeenpano paranisi entisestään.

Sitra juhlii 50-vuotista taivaltaan työn merkeissä

Kuluva vuosi on Sitralle erityisen tärkeä. Vuonna 1967 eduskunta antoi tehtäväksi Suomen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn parantamisen. Tavoite on pysynyt, mutta työ on muuttanut muotoaan ajan vaatimusten mukaan ja vuonna 2017 olemme suomalaisten tulevaisuustalo, jossa tietoon pohjaava näkemys kohtaa käytännön tekemisen.

Juhlimme 50-vuotispäiviämme ja Suomen itsenäisyyden 100-juhlavuotta työn merkeissä, teemalla Tulevaisuus tehdään yhdessä. Arjessamme tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että olemme yhä enemmän läsnä ympäri Suomea. Viritämme tulevaisuuskeskustelua nuorten kanssa Heurekassa marraskuussa avautuvaan Seitsemän sisarusta tulevaisuudesta -näyttelyyn liittyvällä kiertueella, keräämme tulevaisuusnäkemyksiä Erätauko-keskusteluilla ja verkotamme sote-toimijoita Soteuttamo-tapahtumissa ja paljon muuta, josta voi lukea muun muassa ajankohtaiskatsauksestamme ja uusilta verkkosivuiltamme.

Tervetuloa Sitra-tapahtumien ja uutisten pariin – tulevaisuus tehdään yhdessä!

Mistä on kyse?