archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Sitran KulttuuriVOS-työ lähenee loppuaan

Sitra on fasilitoinut kulttuurin valtionosuusjärjestelmän uudistamistyötä kesästä 2016 lähtien. ”On ollut hienoa olla työssä mukana ja tämä kokemus ja siitä syntynyt osaaminen on vahvistanut Sitran tapaa nähdä kulttuuri osana kestävää hyvinvointia”, kertoo Sitran yliasiamies Mikko Kosonen.

Kirjoittaja

Heli Nissinen

Johtava asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Puolentoistavuoden uurastuksen jälkeen Kulttuurin valtionosuusjärjestelmän (KulttuuriVOS) uudistus on edennyt lausuntokierrokselle, joka päättyy maaliskuun puolessa välissä. Sitran fasilitoima uudistustyö huipentui, kun Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmän luovutti ehdotuksensa taide- ja kulttuurilaitosten rahoituksen uudistamiseksi Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terholle 17.1.2018. Mielenkiinnolla odotamme, miten poliittinen prosessi etenee ministerin johdolla lausuntokierroksen päättymisestä eduskunnan päätöksentekoon asti.

Kulttuurikenttä tiiviisti mukana valmistelutyössä

Kulttuurin valtionosuuslainsäädännön uudistamiselle on nähty tarvetta jo pidemmän aikaa. Uudenlainen lainsäädäntöprosessi ja kompleksiset ongelmat edellyttävät laaja-alaista dialogia erilaisten osaajien kesken, joten valtionosuusjärjestelmän uudistamistyön onnistumismahdollisuuksia vahvistettiin kentän laajalla osallistumisella. Prosessin aikana järjestettiin eri puolilla Suomea lukuisia sidosryhmätyöpajoja, joissa sadat kulttuurin kentän edustajat osallistuivat ehdotuksen työstämiseen ja ideointiin. Keskustelua käytiin aktiivisesti myös verkossa uudistusta koskevassa Facebook-ryhmässä.

Uudenlainen lainsäädäntöprosessi ja kompleksiset ongelmat edellyttävät laaja-alaista dialogia erilaisten osaajien kesken.

Sidosryhmätyöpajoissa saavutettiin yhteinen tahtotila kulttuurikentän tulevaisuudelle. Ensimmäisen vaiheen lopputuloksena julkaistiin lainsäädäntötyötä ohjaavat teesit ja rahoituksen periaatteet. Tämä yhteinen tahtotila mahdollisti ehdotusta valmistelevalle asiantuntijaryhmälle selkänojan lainsäädäntötyön vaikeiden kysymysten ratkaisemisessa.

Laajempia vaikutuksia lainsäädäntötyön uudistamisesta

KulttuuriVOS-uudistuksessa Sitran roolina on ollut toimia ulkopuolisena ja puolueettomana tukena ja tuoda keskusteluun tulevaisuusnäkökulmaa. Ulkopuolisen tahon arviointi kulttuurikentän toimijoiden osallisuuden kokemuksista uudistusprosessissa valmistuu maaliskuun lopussa. Osallistavan lainsäädäntötyön työtapoja ja niiden tuloksia tulemme esittelemään kevään aikana myös laajemmin.

Lisäksi kulttuurikentältä nousi kiinnostus kentän yhteisiä etuja ajavan järjestön perustamiselle. Järjestön perustamisen edellytyksiä kartoitetaan parhaillaan.

Keskustelua taiteen ja kulttuurin vaikutuksista jatkettava

Osana lainsäädäntötyön fasilitointia olemme tunnistaneet tarpeen koota yhteen näkökulmia taiteen ja kulttuurin vaikutuksista sekä herättäneet keskustelua taiteen ja kulttuurin merkityksestä suomalaisessa yhteiskunnassa. Julkaisemme kevään aikana vielä katsaukset taiteen ja kulttuurin tutkituista vaikutuksesta talouteen, ympäristöön ja kulttuuriseen kestävyyteen jo julkaistujen ja paljon luettujen katsaustemme lisäksi. Jatkamme myös kulttuurin yhteiskunnallista merkitystä käsittelevää blogisarjaamme mm. Sitran megatrendeihin kytkeytyvillä puheenvuoroilla. Ensimmäisessä tänään ilmestyneessä blogissa taiteilija Antti Majava pohtii kasvun ja edistyksen näkökulmaa. Myöhemmissä blogeissa käsitellään kulttuurin merkitystä työn ja toimeentulon tulevaisuuden näkökulmasta ja sukelletaan demokratian ja osallisuuden toteutumiseen.

Mistä on kyse?