archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Sitran toimintakertomus 2013: Kestävää hyvinvointia luodaan aktiivisella tulevaisuustyöllä

Julkaistu

Vuosi 2013 oli Sitrassa tiiviin ja tuloksekkaan tulevaisuustyön vuosi. Kohokohtia olivat muun muassa resurssiviisauden nouseminen kansalliseen keskusteluun esimerkiksi hurjaan suosioon nousseen hävikkiruokailukokeilun myötä, kansallisen palveluväylän eteneminen sekä Sitran paluu talouspolitiikkakouluttajaksi lähes kymmenen vuoden tauon jälkeen. Vuosi oli myös taloudellisesti tuloksekas sijoitusomaisuuden tuoton noustessa 12,4 prosenttiin.

Vuonna 2013 suomalaista yhteiskunnallista ilmapiiriä leimasi havahtuminen merkittävien rakenteellisten uudistusten välttämättömyyteen. Jotta Suomi pysyisi jatkossa muun maailman kasvu- ja kehitysvauhdissa, rakennemuutokset työelämässä, sosiaali- ja terveyspalveluissa ja hallinnossa todettiin väistämättömiksi.

Sitran asema riippumattomana ja eduskunnan suorassa alaisuudessa toimivana organisaationa antaa hyvän mahdollisuuden toimia yhteiskunnallisten muutosten mahdollistajana ja yhteistyön käynnistäjänä, joka haastaa vallitsevaa tilaa ja ottaa riskiä sekä julkisen että yksityisen sektorin puolesta. Kestävä hyvinvointi ja kilpailukyky ovat kaikkien suomalaisten etu.

Yksi vuoden 2013 kohokohdista oli kansallisen palveluväylän eteneminen. Sitran rooli valtiovarainministeriön hankkeessa oli tärkeä virolaisen X-Roadin esiin nostamisessa, konseptin syväosaamisessa ja suomalaiseen yhteiskuntaan soveltamisessa. Sitran aktiivinen työ terveysteknologian merkityksen tiedostamiseksi ja tämän tulevaisuuden kasvualan tukemiseksi alkoi myös kantaa hedelmää.

Ekologisen kestävyyden saralla resurssiviisauden merkitys aluetaloudessa ja teollisuuden valttina nousi kansalliseen keskusteluun muun muassa hävikkiruokakokeilun ja teollisten symbioosien kehittämisen myötä. Monien odotus täyttyi, kun Sitra palasi suuren kysynnän vuoksi uudistuneena talouspolitiikkakouluttajaksi lähes kymmenen vuoden tauon jälkeen. Kestävän talouspolitiikan johtamiskoulutus vastaa nyky-yhteiskunnan ja tulevaisuuden talouspoliittisiin haasteisiin yhdistämällä ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen näkökulman.

”Visiomme on, että Suomi menestyy kestävän hyvinvoinnin edelläkävijänä. Näkemyksemme mukaan Suomen keskeisin tulevaisuuden haaste on hyvinvoinnin, talouskasvun ja luonnonvarojen kulutuksen yhdistäminen kestävällä tavalla”, sanoo Sitran yliasiamies Mikko Kosonen.

Ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys ovat vahvasti esillä Sitran kaikessa toiminnassa. Sitran asiantuntijatyö näkyy kentällä kestävän hyvinvoinnin kolmen teeman alle sijoittuvissa avainalueissa ja hankkeissa sekä yhteiskunnallisen koulutuksen, tutkimuksen ja sijoitustoiminnan kautta.

”Viheliäiset ongelmat vaativat järjestelmällistä ja sinnikästä työtä kaikilla yhteiskunnan tasoilla. Siksi Sitrakin toimii joustavasti aina siellä, missä tulevaisuusosaamistamme tarvitaan. Voimme olla esimerkiksi tuomassa asiantuntemustamme lainsäädäntövalmisteluun jollain alueella ja tehdä pieniä, ketteriä kokeiluja toisaalla”, Kosonen täsmentää.

Vuosi 2013 oli Sitralle tuloksekas myös taloudellisesti. Sitran toiminta rahoitetaan peruspääoman ja yritysrahoituksen tuotoilla. Sijoitusomaisuus tuotti viime vuonna erinomaisesti 12,4 prosenttia. Sitran peruspääoman markkina-arvo oli vuoden 2013 lopussa 705 miljoonaa euroa.

Sitran sijoitussalkussa oli toimintavuoden päättyessä 34 yritystä. Vuoden aikana sijoitettiin kahteen uuteen kohdeyritykseen, irtauduttiin kokonaan kuudesta yrityksestä ja osittain kahdesta yrityksestä. Lisäksi jatkosijoituspäätöksiä tehtiin yhteentoista jo salkussa olevaan yritykseen. Vuonna 2013 korjattiin pitkäjänteisen omistajuuden hedelmiä, kun Sitran salkkuyritykset Biotie Therapies Oyj ja QuatRx Pharmaceuticals saivat kumpikin kehittämänsä lääkkeen lisenssinostajansa markkinoimana apteekkiin saakka. Sitra on ollut BiotieTherapiesin sijoittajana lähes sen perustamisesta vuodesta 1998 lähtien ja QuatRx Pharmaceuticalsin (ent. Hormos Medical) vuodesta 1996.

 

Lue lisää:
Sitran toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 (.pdf)
Kertomuksen voi myös tilata osoitteesta julkaisut@sitra.fi.