uutiset
Arvioitu lukuaika 3 min

Teollisuusyrityksille uutta liiketoimintaa kiertotalouden kesäkoulutuksesta

Koronakriisin jälkeen menestys rakentuu uusilla tavoilla. Hae mukaan Turun ammattikorkeakoulun ja Sitran kesän kestävään koulutukseen 8.6. mennessä.

Kirjoittaja

Antti Lehtinen

Asiantuntija (pitkällä vapaalla), Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Koronakriisin akuutin vaiheen väistyessä keskustelu on kääntynyt yhteiskunnan kestävään uudelleenrakentamiseen. Valtiot suunnittelevat suuria elvytyspaketteja, joiden tavoitteena on ohjata taloutta kestävälle uralle. 

Ekologinen kestävyyskriisi ei ole kadonnut mihinkään, ja sen ratkaisemiseksi tarvitaan välittömiä ja kattavia toimia. 

Suomalaisille teollisuusyrityksille tilanne voi avata uusia liiketoiminta- ja vientimahdollisuuksia. Kiertotalous Kiertotalous Talousmalli, jossa ei tuoteta jatkuvasti lisää tavaroita, vaan kulutus perustuu omistamisen sijasta palveluiden käyttämiseen: jakamiseen, vuokraamiseen sekä kierrättämiseen. Materiaaleja ei lopuksi tuhota, vaan niistä syntyy yhä uudelleen uusia tuotteita. Avaa termisivu Kiertotalous on konkreettinen keino kehittää kilpailukykyistä ja kestävää liiketoimintaa: arvokkaita materiaaleja ei lopuksi tuhota, vaan niistä kehitetään yhä uudelleen uusia tuotteita.    

Me haluamme auttaa suomalaisia yrityksiä luomaan kestävää kasvua kiertotaloudesta. Siksi järjestämme yhdessä Turun ammattikorkeakoulun kanssa suomalaisille teollisuusyrityksille Liiketoimintaa kiertotaloudesta -koulutuksen, joka auttaa kehittämään yrityksen liiketoimintaa muuttuvan maailman tarpeisiin. Turun ammattikorkeakoulu toteuttaa koulutuksen Sitran rahoituksella. 

Kiertotalouskoulutus toteutetaan etäluentoina ja yrityskohtaisena sparrauksena 

Koulutus on tarkoitettu erityisesti rakennetun ympäristön ja teknologia- ja prosessi- ja konepajateollisuuden yrityksille, mutta myös muiden alojen yrityksiä voidaan ottaa rajatusti mukaan koulutukseen 

Tavoitteena on kasvattaa yritysten osaamistasoa kiertotaloudesta, kehittää liiketoimintaa ja tunnistaa vientipotentiaalia – ja näin luoda uusia työpaikkoja ja liiketoimintaa. 

Koulutus toteutetaan etäluentoina ja siihen kuuluu keskeisesti yrityksen liiketoimintaan liittyvä kehitystehtävä. Sisältö perustuu vuonna 2018 julkaistuun kiertotalouden työkirjaan valmistavan teollisuuden yrityksille. Luennoitsijoina, kouluttajina ja sparraajina toimivat kiertotaloudenrahoitusinstrumenttien ja palvelumuotoilun. asiantuntijat

Koulutus alkaa 16.6.2020 ja päättyy 8.9.2020. Kesäkuussa koulutuspäivät ovat tiistaisin: 16.6., 23.6. ja 30.6. klo 13–16. Heinäkuussa yritykset kehittävät omaa valittua liiketoimintaansa asiantuntijoiden tuella. Lisäksi yrityksillä on mahdollisuus syventää koulutuksen oppeja erilaisten tallenteiden ja tehtävien avulla. Kesäloman jälkeen luentopäivät ovat jälleen tiistaisin: 11.8., 18.8., 25.8., 1.9. ja 8.9. klo 13–16. Yritysten kanssa pidetään mentorointikeskustelut kehitystehtävän toteutumisesta joulukuussa 2020.  

Miten mukaan? 

Mukaan voi hakea Turun ammattikorkeakoulun sivuilla 8.6.2020 asti. Valituille yrityksille ilmoitetaan valinnasta 10.6.2020.  

Koulutukseen valitaan enintään 20 yritystä. Valinnat osallistujista tekee Turun ammattikorkeakoulu. Valintakriteerit ovat: 

  • Mahdollisuus osallistua koulutuksen lähipäiviin   
  • Yrityksen 2-3 työntekijän sitoutuminen mukaan prosessiin. Koulutukseen on hyvä varata noin päivä viikossa per osallistuja. 
  • Valmius kehittää uutta liiketoimintaa kiertotaloudesta (lyhyt motivaatiokirje, jossa kuvataan esimerkiksi yrityksen toimintaa ja alustavia ajatuksia siitä, miten kiertotalous voisi näkyä yrityksen liiketoiminnassa)  
  • Yrityksen toimiala (koulutus on kohdennettu erityisesti rakennetun ympäristön ja teknologia- ja prosessi- ja konepajateollisuuden yrityksille, mutta myös muiden alojen yrityksiä voidaan ottaa rajatusti mukaan koulutukseen) 

Koulutusmateriaalit tulevat koulutuksen päätyttyä kaikkien saataville Turun ammattikorkeakoulun verkkosivuille. 

Sitran etäopetusmateriaalit ja julkaisut opastavat kiertotalouden saloihin 

Siirryttäessä hiilineutraaliin yhteiskuntaan kiertotalousosaamista tarvitaan yhteiskunnan kaikilla sektoreilla ja kaikilla työpaikoilla. Sitran visiona on, että meistä kaikista tulee jatkossa kiertotalouden osaajia ja pystymme ottamaan kiertotalousratkaisut käyttöön omassa työssämme ja arjessamme. 

Vuosina 2017–2020 olemme rahoittaneet lähes neljällä miljoonalla eurolla kiertotalouskoulutuksen kehittämistä Suomeen eri koulutusasteille. Nyt järjestettävä koulutus onkin jatkoa Sitran kiertotalouskoulutustyölle. Monia kursseja on mahdollista opiskella etänä ja näin täydentää omaa osaamista kiertotaloudesta.  

Sitra on myös kehittänyt useita työkaluja eri alojen yrityksille. Toukokuussa julkaistu Kiertotalouden kestävät liiketoimintamallit kemianteollisuuden yrityksille on käytännön työkaluksi tehty käsikirja ilmastonmuutoksen torjumiseen kunnianhimolla suhtautuville yrityksille. Käsikirja esittelee viisi liiketoimintamallia ja useita yritysesimerkkejä, joiden kautta yritykset voivat lähestyä hiilineutraalia kiertotaloutta. 

Todistetusti kovia kiertotalousratkaisuja voit bongailla myös kiertotalouden kiinnostavimmat listalta. 

Mistä on kyse?