1. Sitra

  Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra är en framtidsorganisation, som arbetar för att främja konkurrenskraften i Finland och finländarnas välfärd. Vi förhåller oss proaktivt till förändringar i samhället, genom praktisk verksamhet tar vi fram nya handlingsmodeller och stimulerar affärsverksamhet som siktar på hållbar välfärd.

 2. Kärnan i vår verksamhet är hållbar utveckling

  Sitras verksamhet styrs enligt en vision om att Finland är föregångare inom hållbar välfärd. Hållbar välfärd tillgodoser enligt vår uppfattning människan, miljön och ekonomin på samma gång.

 3. Sitra tillhör medborgarna

  Sitra är en fond som lyder under riksdagen och dess uppgifter fastställs i lag. Sitras förvaltningsråd, styrelse och överombudsman sköter fondens administration. Verksamheten finansieras med avkastningen av grundkapitalet och företagsfinansieringen.

Aktuellt

  1. Den nya stiftelsen har grundats av Sitra med Helsingfors, Esbo, Grankulla, Vanda och Lahtis, flera företag, staten samt Nylands förbund som partner.

   Huvudstadsregionen ledande på...

   News 0

   Huvudstadsregionens Smart & Clean-stiftelse utvecklar huvudstadsregionen och Lahtis till ett testområde i världsklass för rena och smarta...

   4 veckor ago
  2. Verksamhetsberättelsen 2015:...

   News 0

   Hur ser livet ut 2036 för en finländare som föds nu? Det finländska samhällets förnyelseförmåga genomgår för närvarande ett verkligt...

   2 månader ago
  3. Sitras utmaningstävling...

   News 0

   För att fira det hundraåriga Finland och Sitras 50-årsjubileum har Sitra valt att svara på samhälleliga problem med en utmaningstävling.

   4 månader ago by Heli Nissinen
  4. Sitra tillhör medborgarna

   Artikel 0

   Eftersom Sitra lyder under riksdagen är fondens beslutsfattande bundet till den finländska parlamentarismen. Vår förvaltning handhas av...

   3 år ago

Med gemensamma krafter för ett gott liv

Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra är en offentligrättslig fond som bygger morgondagens framgångsrika Finland. Vi förhåller oss proaktivt till förändringskrafterna i samhället och deras effekter på finländarna. Genom praktisk verksamhet tar vi fram nya handlingsmodeller och stimulerar affärsverksamhet som siktar på hållbar välfärd.

Som en oberoende aktör kan vi snabbt tackla frågor som är viktiga för det finländska samhället och ge fart åt förändringar som främjar välfärden. Vi identifierar reformbehov i samhället och möjliggör förändringar. Vi producerar information om hållbar välfärd, utvecklar nya verksamhetsmodeller och provar dem i praktiken. Vi skapar gränsövergripande nätverk och utvecklar och finansierar affärsverksamhet.

Lyder under riksdagen

Sitra inrättades i anslutning till Finlands Bank 1967 för att hylla 50-årsjubileet av Finlands självständighet. Fondens uppgift var att främja en stabil och balanserad utveckling i Finland, den ekonomiska tillväxten samt internationell konkurrensförmåga och internationellt samarbete. Sitras uppgifter fastställs i lag. Sitra blev en oberoende fond som lyder under riksdagen 1991.

Kärnan i vår verksamhet är hållbar utveckling

Vår verksamhet styrs enligt en vision om att Finland är föregångare inom hållbar välfärd. Hållbar välfärd tillgodoser enligt vår uppfattning människan, miljön och ekonomin på samma gång. Vi är övertygade om att vi uppnår vår vision bäst genom att koncentrera oss på tre områden under de närmaste åren.

 • Sitra uppmuntrar alla att ta mer ansvar för sin egen och sina närståendes välfärd.
 • Sitra skapar förutsättningar för ett ekologiskt hållbart samhälle genom att påverka vår livsföring och utnyttjandet av naturresurserna.
 • Sitra främjar affärsverksamhet som siktar på att lösa ekologiska, sociala och välfärdsrelaterade problem.

Sedan 2004 har vår verksamhet byggt på tidsbundna program. Under 2012 övergår vi till en projektorganisation där vi fokuserar på två temaområden: ekologisk hållbarhet samt en livskraftig människa och sporrande strukturer. Dessa teman genomförs med konkreta projekt på två eller tre år. Reformen av Sitras strategi och verksamhetsmetoder ger samhället ännu större mervärde.

Hälsa, arbete och delaktighet är centrala element i den upplevda välfärden. På temaområdet en livskraftig människa och sporrande strukturer uppmuntrar Sitra alla att ta mer ansvar för sin egen och sina närståendes välfärd. Vi skapar medel och incitament genom vilka människor kan själva delta i arbetet för att främja det gemensamma goda och att ta ansvar för sina närstående. Vårt mål är att bidra till att tonvikten inom hälso- och sjukvården flyttas från sjukvård till hälsofrämjande. Vi utvecklar och sprider finansierings- och servicemodeller som främjar välfärden. Vi främjar också affärsverksamhet som siktar på att lösa sociala och välfärdsmässiga problem. Ansvarig för temat är direktör Antti Kivelä.

Inom temaområdet Resursvist och kolneutralt samhälle skapar Sitra förutsättningar för ett resursvist och kolneutralt samhälle samt för affärsverksamhet som främjar det. Vi genomför försök som resulterar i resurseffektiva verksamhetsmodeller samt i verksamhetsmodeller som bygger på drifthushållning och ökar materialcirkulationen. Vi främjar en lösningsinriktad affärsverksamhet och övergång till en hållbar bioekonomi och ett koldioxidsnålt samhälle. Den gröna ekonomin, som omfattar både hållbar konsumtion och ett nytt naturresurstänkande, integreras i samhället och genererar arbetstillfällen och välfärd. Ansvarig för temat är direktör Mari Pantsar-Kallio.

Inom temaområdet Verksamhetsmodeller för hållbar välfärd och arbete främjar Sitra hållbar välfärd och sysselsättning med hjälp av nya finansierings- och verksamhetsmodeller. Temat startade i januari 2014 och ansvarig är direktör Timo Lindholm.

Kontakt


Content feed

Internal Content External Content
Other site Helen alkaa tuottaa kaukolämpöä biokaasulla

Helen ja Gasum ovat solmineet merkittävän biokaasukumppanuussopimuksen. Helen alkaa tuottaa kaukolämpöä kotimaisella jätteestä valmistetulla biokaasulla ja lisää näin uusiutuvien energianlähteiden käyttöä. Ensimmäisinä Helenin uusiutuvan yritysasiakkaille suunnatun kaukolämmön ovat valinneet Ympäristötalo ja Sitra.

1 vecka ago from site https:

News Huvudstadsregionen ledande på rena lösningar genom Smart&Clean-stiftelsen

Huvudstadsregionens Smart & Clean-stiftelse utvecklar huvudstadsregionen och Lahtis till ett testområde i världsklass för rena och smarta lösningar som den urbaniserade världen behöver i sin strävan bort från fossil energi. Målet är att huvudstadsregionen och Lahtis ska erbjuda de bästa svaren på utmaningarna för världens städer och fungera som skyltfönster för finländska...

4 veckor ago

News Verksamhetsberättelsen 2015: Framtiden skapas i dag

Hur ser livet ut 2036 för en finländare som föds nu? Det finländska samhällets förnyelseförmåga genomgår för närvarande ett verkligt test, då ekonomiska miljömässiga och välfärdsrelaterade realiteter ruskar om våra invanda sätt att agera. Strukturella reformer är ytterst nödvändiga, men även när reformerna genomförs måste vi kunna leva ett gott och fullvärdigt liv....

2 månader ago

Artikel Hallintoneuvoston katsaus 3/2015

1  Yleiskuva Sitrasta Pariisin ilmastokokouksen alla Sitra julkisti kaksi uraauurtavaa tutkimusta, jotka molemmat tarjoavat konkreettisia ratkaisuja ilmastohaasteen taklaamiseen. Kansainvälisessä yhteistyössä syntyneen Green to Scale  -raportin löydösten mukaan maailmassa on jo vaadittavat ratkaisut ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Monistamalla eri maiden parhaat keinot...

6 månader ago

News Satsningar på arbetshälsa ökar produktiviteten och kvaliteten

Finlands arbetslivspris 2015 till Kankaanpää stad och Pipelife Finland Oy Långsiktiga insatser på arbetshälsa ökar produktiviteten, förbättrar varornas och tjänsternas kvalitet samt minskar sjukfrånvaron på arbetsplatserna. Finlands arbetslivspris 2015 tilldelas Kankaanpää stad och Pipelife Finland Oy för ett särskilt förtjänstfullt arbete för utveckling av...

7 månader ago by Kirsi Suomalainen

News Finland utbildar för gårdagens värld

Klyftan mellan utbildningen och det övriga livet är större än tidigare eftersom världen har förändrats snabbare än utbildningssystemet. Informationsmängden och möjligheterna att få information har ökat explosivt, yrken föds och dör snabbare än någonsin och inlärning sker överallt. Det kan hända att en person har mer nytta av att spela mobilspel på sin fritid än att lära sig kasusformer utantill.

10 månader ago

News Sitras verksamhetsberättelse 2013: Hållbar välfärd skapas genom aktivt framtidsarbete

År 2013 var ett år av nära och resultatbringande samarbete för Sitra. Höjdpunkter var bland annat genombrottet för den nationella servicekanalen, den allmänna debatten om resursvishet bland annat tack vare experimentet med servering av överbliven mat samt Sitras comeback som anordnare av utbildning i ekonomisk politik efter en paus på närmare tio år. I fjol präglades...

2 år ago

Publication Verksamhetsberättelse och Bokslut 2013

Verksamhetsberättelse för år 2013 innehåller utöver förvaltningsrådets anförande, Sitras bokslut jämte verksamhetsberättelse och de av riksdagen tillsatta revisorernas revisionsberättelse.

Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra

Publication Verksamhetsberättelse och Bokslut 2013

Verksamhetsberättelse för år 2013 innehåller utöver förvaltningsrådets anförande, Sitras bokslut jämte verksamhetsberättelse och de av riksdagen tillsatta revisorernas revisionsberättelse.

Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra

News Restlunch serveras på allt fler orter i Finland

Experimentet med restlunch som finansierades av Sitra har spridits till närmare tjugo orter. Anvisningar och tips för hur du ordnar restlunchservering i din skola hittar du i slutet av denna artikel. ”Är skolmaten faktiskt så här god?” undrade restlunchgästerna i tisdags i Kalevala skola i Kuopio. På skolmenyn stod det köttfärssoppa, och efter elevlunchen fanns det ännu...

2 år ago

News Verksamhetsberättelse 2012: Den ekonomiska och samhälleliga osäkerheten ökade – Sitras roll som oberoende påverkare allt viktigare

I fjol satsade Sitra till exempel på energieffektiv planläggning och byggnad, införande av förnybar närenergi, praxis för servicesedlar, hälsokiosker och ledning inom den offentliga sektorn ur både koncernledningens och lagberedningsprocessens perspektiv. Sitra bygger framtidens Finland. I praktiken sker detta genom proaktiva åtgärder, forskning, pilotprojekt, företagsfinansiering,...

3 år ago

News Sipilä ja Gustafsson aloittavat Sitran hallintoneuvostossa

Keskustan puheenjohtaja ja kansanedustaja Juha Sipilä ja sosialidemokraattien kansanedustaja Jukka Gustafsson on valittu Sitran hallintoneuvoston uusiksi jäseniksi. Sipilä korvaa kansanedustaja Mari Kiviniemen ja Gustafsson asunto- ja viestintäministeriksi nousseen Pia Viitasen . Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa Suomen itsenäisyyden juhlarahaston hallintoa ja päättää...

3 år ago

News En ny handbok med information om införande och prissättning av servicesedlar

Sitra har gett ut en svenskspråkig handbok om att införa och prissätta servicesedlar. Servicesedelguiden innehåller information om nya handlingsmodeller och om hur de införs i kommunerna. Den svenskspråkiga guiden som har producerats i samarbete med Svenska Finlands folkting kan laddas ner på Sitras eller Folktingets webbplats. Den finskspråkiga guiden gavs ut i oktober 2012. Guiden...

3 år ago

Publication Servicesedelguide

Servicesedelguiden är avsedd för medborgarna och för de förtroendevalda och anställda i kommunerna.Boken innehåller information om verksamhetsmodeller som främjar medborgarnas valfrihet och om ett införande av dem i kommunerna. Den centrala utgångspunkten för guiden är att medborgarna ska ha valfrihet oberoende av de inkomster som de har.Den svenskspråkiga guiden har producerats i...

Tuomo Melin, Turo Koila, Minna Tuominen-Thuesen, Sami Uotinen

News Finlands arbetslivspris till Berner Ab

Finlands arbetslivspris har i dag tilldelats Berner Ab Erkännandet beviljas för en verksamhet eller innovation som har främjat arbetshälsan och förutsättningarna för de äldre att orka längre i arbetslivet eller som förbättrat sysselsättningsförutsättningarna för de äldre. Priset, vars storlek är 40 000 euro, överräcktes av statsminister Jyrki Katainen . Seniorprogram ger...

3 år ago

Artikel Sitras grundkapital

Verksamheten finansieras med avkastningen av grundkapitalet och kapitalplaceringar.

3 år ago

Artikel Sitra tillhör medborgarna

Eftersom Sitra lyder under riksdagen är fondens beslutsfattande bundet till den finländska parlamentarismen. Vår förvaltning handhas av förvaltningsrådet, styrelsen och överombudsmannen. Förvaltningen och räkenskaperna granskas av revisorer som utses av riksdagen. Till förvaltningsrådet hör ledamöterna i Finlands Banks bankfullmäktige som tillsatts av riksdagen....

3 år ago

Artikel Kontaktinformation

E-fakturor och Pappersfakturor. Medarbetarnas kontaktinformation finns på webbplatsen på finska och engelska.

3 år ago

2016 Sitra | Usage Rights