Haastattelu
Arvioitu lukuaika 3 min

Haastekeskeisyys toi näkemystä osallisuuden johtamiseen Tampereella

Tampereella parhaillaan uudistettava osallisuus- ja yhteisöllisyyssuunnitelma kirvoitti käymään vuoropuhelua osallistumisen arvosta yhdessä kaupunkia johtavien kanssa.

Kirjoittaja

Esa Salminen

toimittaja ja kirjailija

Julkaistu

Tampereella ollaan päivittämässä osallisuus- ja yhteisöllisyyssuunnitelmaa. Jo nyt haastekeskeisyys on tuonut syvempää ymmärrystä yhteisöllisyyden arvosta.

Vaan mikä kumma haastekeskeisyys?

Haastekeskeisessä lähestymistavassa ei esitellä ensin tavoitteita ja etsitä toimenpiteitä niihin, vaan keskustelu aloitetaan siitä, mikä ydinhaaste on asukkaiden osallistumisen tiellä, ja mitä ongelmien pohjalla on. Haasteiden ratkaisemiseen aletaan sitten hakea tavoitteita ja toimenpiteitä.

”Tämä oli johtotähtemme, kun työ aloiteltiin kaupungin johtajien kanssa. Pinnan alla olevat haasteet tunnistamalla pystyttiin paremmin käymään keskustelua johdon kanssa osallistumisen arvosta ja merkityksestä”, sanoo suunnittelija Lilli Siikasmaa.

Johto arvottaa, mikä merkitys on asukkaiden osallistumisella

Oivallus uudesta tavasta tehdä suunnitelmatyötä syntyi Sitra Lab -ohjelmasta.

Muutosohjelman alussa Tampereen tiimi oli huomannut, että osallisuustyö oli kaupungissa pirstaloitunutta, ehkä jopa henkilöitynyttä.

Siikasmaan mukaan Sitra Labista saatiin sparrailua, vertais- ja taustatukea uudistustyöhön, joiden myötä suunnitelmat myös vähän muuttuivat. Aluksi tiimissä nimittäin ajateltiin, että työ aloitettaisiin tarjoamalla yksilöllistä sparrausapua kaupungin eri yksiköiden tekemään osallisuustyöhön.

”Mutta sitten tunnistettiin, että aluksi olisi tärkeää ottaa johtajat vahvemmin mukaan keskusteluun siitä, mitä arvoa Tampereen osallisuustyöllä on, ja minkä tähden sitä kannattaa edistää”, sanoo projektisuunnittelija Lotta Harsunen.

Osallisuussuunnitelman päivittämisen yhteydessä eri asiantuntijoiden kanssa on käyty keskustelua siitä, miten osallisuustyötä voisi tehdä entistä paremmin. Yhteinen keskustelu on Harsusen mukaan antanut eväitä osallisuustyön kehittämiseen ja yhdistänyt sitä tekeviä.

Konkreettista apua Tampereen tiimi sai Sitra Labista myös vaikuttavuuden mittaamiseen ja sen tärkeyteen. Opintomatka Brysseliin avasi silmiä.

Belgiassa osallistujat tutustuivat esimerkiksi digitaalisiin innovaatioihin, joilla osallistumista lisättiin. Samalla huomattiin, että omasta työstäkin on syytä olla ylpeä.

”Meillä tehdään Tampereella paljon hienoa osallisuustyötä, mutta aina ei muista tarpeeksi kertoa ja jakaa hyviä kokemuksia muille”, Siikasmaa sanoo.

Osallistumisen kolme kunnianhimoista tavoitetta

Tampereen päivitettyä osallisuus- ja yhteisöllisyyssuunnitelmaa käsitellään kaupunginhallituksessa syksyllä 2023. Suunnitelma rakentuu kolmen ison päämäärän ympärille.

”Ensimmäinen on, että meidän tulee kehittää osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia vastaamaan paremmin erilaisia tarpeita”, Siikasmaa sanoo.

Toinen iso päämäärä liittyy siihen, miten Tampere voisi entistä paremmin tukea moninaisia yhteisöjään ja toimia heille parempana kumppanina.

”Kolmas päämäärä liittyy siihen, miten me kaupunkina voisimme vahvistaa osaamistamme ja osallisuustyön johtamista, jotta me voimme paremmin kulkea näitä kahta muuta tavoitetta kohti.”

Sitra Labin kommentti

Tampere muutti suuntaa ja sitoutti

Tila: Käynnissä

”Ennen kuin kysytään miten, tulee olla vastaus kysymykseen miksi. Kokeilevaan kehittämiseen tarvitaan rohkeutta muuttaa suunnitelmia, kun opit kokeilusta karttuvat – sekä sitouttaa johto.

Tampereen kokeilu on tästä hyvä esimerkki. Osallisuustyön valmiuksien lisääminen kaupungin eri toimialoilla on edelleen tarpeen. Myös johdossa tarvitaan yhteistä ymmärrystä ja kokemusta osallistumismahdollisuuksien tarpeellisuudesta ja hyödyistä.”

Jonna Heliskoski, Jaakko Porokuokka ja Pauli Saloranta, Sitra

Mikä Sitra Lab?

Paikallisen osallistumisen ja paikallisdemokratian kehittäminen on ajankohtaista joka puolella Suomea. Sitran selvityksen mukaan yli puoli miljoonaa suomalaista haluaisi osallistua päätöksentekoon nykyistä enemmän, jos se olisi helpompaa.

Sitra Lab on muutosohjelma kokeiluista innostuville tiimeille, jotka haluavat muuttaa ja uudistaa yhteiskuntaa. Neljännessä Sitra Lab -muutosohjelmassa seitsemän tiimiä kokeili uusia tapoja lisätä kuntalaisten osallistumista ympäri Suomea.

Mistä on kyse?