Ilmiö
Arvioitu lukuaika 4 min

Kaikki palveluna?

Kukaan ei tarvitse tavaroita, vaan niiden avulla saavutettavaa hyötyä.

Kirjoittaja

Riku Sinervo

Asiantuntija, Luonto ja talous

Julkaistu

Mitä jos kaiken voisi ostaa palveluna eikä mitään tarvitsisi omistaa?  SYSTEMIQ-konsulttiyhtiön syksyllä julkaisema XaaS – Everything-as-a-service -raportti vastaa tähän kysymykseen ja valottaa, millaisia liiketoiminta- ja ympäristöhyötyjä palveluihin perustuvaan kiertotalouteen siirtyminen voi tuottaa. 

Raportin mukaan sekä yritykset että kuluttajat voivat saavuttaa merkittäviä kustannushyötyjä käyttämällä tuote palveluna -malleja. Näiden mallien tarjoaminen tuo yrityksille uusia kasvumahdollisuuksia ja oikein suunniteltuna ne ovat myös ympäristön kannalta kestävämpiä.

Et tarvitse esimerkiksi autoa tai pesukonetta, vaan puhtaita vaatteita ja kyytiä paikasta toiseen.  

Kukaan ei lopulta tarvitse tuotteita itsessään, vaan niiden avulla saavutettavaa lopputulosta. Et tarvitse esimerkiksi autoa tai pesukonetta, vaan puhtaita vaatteita ja kyytiä paikasta toiseen.  

Raportti avaa tätä ajatusta kolmen esimerkin avulla. 

Liikkumista, teollisuuden laitteita ja kodinkoneita palveluna

Liikkuminen palveluna -liiketoiminta on saanut jalansijaa Suomessakin. Perinteisten leasing-autojen lisäksi markkinoille on tullut vertaisvuokrausalustoja ja lyhytkestoisempia vuokrauspalveluita, joissa käytöstä laskutetaan päivä- tai jopa minuuttikohtaisesti.  

Raportin esimerkin mukaan liikkuminen palveluna -malleilla voidaan saavuttaa jopa 45 prosentin CO2-päästövähennykset perinteiseen myyntimalliin verrattuna. Skenaarion taustalla on laskelma, jossa yhteensä 40 prosenttia autojen käytöstä on leasingia ja vertaisvuokrausta. 

Teollisuuden laitteita palveluna ostava asiakas maksaa tuotteen sijaan onnistuneesta suorituksesta. Esimerkiksi suomalainen Tamturbo valmistaa turbokompressoreita ja myy niiden tuottamaa paineilmaa kuukausimaksulla tehtaisiin. Asiakas maksaa vain käyttämästään paineilmasta. Sekä yritys että asiakas hyötyvät, kun laite pysyy käytössä mahdollisimman pitkään. Asiakkaan ei tarvitse myöskään huolehtia laitteen omistuksesta. 

Raportin mukaan päästövähennykset kahdella eri teollisuuslaitteiden skenaariolla voivat olla jopa 37–65 prosenttia ja kustannushyödyt käyttäjälle 16–42 prosenttia perinteiseen teollisuuden laitteiden myyntimalliin verrattuna. 

Kodinkoneiden osalta raportti tarkasteli pyykinpesukonetta palveluna. Mallissa asiakas saa koneen käyttöönsä kuukausimaksulla, johon sisältyvät esimerkiksi huolto ja korjaus. Hyödyt saavutetaan parantuneella resurssitehokkuudella valmistus- ja käyttövaiheessa sekä sillä, että tuote pidetään käytössä mahdollisimman pitkään.  

Tässä esimerkissä tuote palveluna -mallilla saavutetaan 24–35 prosentin päästövähennykset sekä 18–24 prosentin kustannushyödyt käyttäjälle perinteiseen kodinkoneen myyntiin verrattuna. 

Parempaa bisnestä yrityksille ja ympäristölle

Teknologian kehittyminen ja digitalisaatio mahdollistavat palveluiden käytön tavaroiden omistamisen sijaan. Palveluiden vienti on kasvanut jo pitkään tavaravientiä nopeammin ja tuo valtaosan Suomen viennin kasvusta. 

Tuote palveluna -mallit luovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia, kertoi Sitran jo 2020 julkaisema selvitys omistamisen muutoksesta. Nämä mallit tukevat entistä tiiviimpiä asiakassuhteita, kun yritys tuottaa palveluita koko tuotteen elinkaarelle vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. Tämä nopeuttaa liiketoimintamallien kehittämistä ja esimerkiksi uusien palveluiden myyntiä. Yritysasiakkaat voivat keskittyä ydinliiketoimintaansa ja tätä kautta tehostaa toimintaansa, kun käytössä on jatkuvasti toimivat ja tarpeisiin sopivat tuotteet. 

Kiertotalouden mukaiset palvelut mahdollistavat sekä yrityksen että asiakkaan kannalta ympäristöystävällisemmän liiketoiminnan. Raportin mukaan on kuitenkin olennaista, että ne ovat lähtökohtaisesti suunniteltu kestäviksi. Ei ole aina itsestäänselvyys, että tuote palveluna on ympäristön kannalta parempi vaihtoehto. Palvelun tarjoajan tulee huolehtia myös tuotteen uusiokäytöstä ja materiaalien kierrätyksestä. Jos hankkii joka kuukausi uuden älypuhelimen palveluna, kestävyydestä ollaan kaukana.

Kiertotalouden mukaiset palvelut mahdollistavat ympäristöystävällisemmän liiketoiminnan.

Ympäristöhyödyt saavutetaan suunnittelemalla tuotteet pitkäikäisiksi ja resurssitehokkaiksi sekä huolehtimalla niiden mahdollisimman pitkästä käyttöiästä. Palveluja myyvän yrityksen kannalta on edullista, jos tuote pysyy asiakkaan käytössä mahdollisimman pitkään ja se voidaan tarjota käytön jälkeen myös seuraavalle asiakkaalle.  

Palvelut ovat keskeinen osa kiertotaloutta

Vaikka kaikkea ei vielä voi ostaa palveluna, raportti ohjaa ajatuksia kiertotalouden kannalta oikeaan suuntaan.  

Suuri osa ilmastopäästöistä ja luontokadosta aiheutuu raaka-aineiden käyttöönotosta ja tuotteiden valmistamisesta. Kiertotalous tarjoaa fiksumpia ratkaisuja. Mikäli tuote palveluna -malleja kehitetään aidosti kestävistä lähtökohdista, voi niillä skaalautuessaan olla merkittävä vaikutus sekä ympäristön että talouden kannalta – kuten tämänkin raportin havainnot osoittavat.

Suuri osa ilmastopäästöistä ja luontokadosta aiheutuu raaka-aineiden käyttöönotosta ja tuotteiden valmistamisesta.

Kiertotalouden mukaiset tuote palveluna -mallit ovat nousussa myös Suomessa. Erityisesti business-to-business puolelta meiltä löytyy toimivia ja vakiintuneita ratkaisuja. Esimerkiksi Lindström tarjoaa työvaatteita palveluna. 3StepIT vuokraa tietotekniikkalaitteita työpaikoille ja huolehtii niiden uusiokäytöstä Kuluttajillekin vastaavia ratkaisuja on tarjolla yhä enemmän.

Edelläkävijät ovat siis jo liikkeellä. Eteenpäin mennään kovaa myös Suomen ulkopuolella. Esimerkiksi EU:n kestävän tuotepolitiikan aloitteessa on asetettu yhdeksi toimenpiteeksi kannusteiden luominen tuote palveluna -malleille. 

Varmaa on, että kasvumahdollisuuksia tässä kentässä vielä riittää. 

Mistä on kyse?