artikkelit
Arvioitu lukuaika 11 min

Ovatko perinteiset organisaatiot tulleet tiensä päähän?  

Web 3.0 -kehityskulku on tuonut mukanaan uuden tavan organisoitua. Vanhoja malleja haastetaan nyt hajautetuilla ja itsenäisillä organisaatioilla (DAO), jotka hyödyntävät lohkoketjuteknologiaa. DAO:t houkuttelevat uudenlaisella yhteisöllisyydellä, joustavuudella ja dynaamisuudella, mutta samalla ne ovat alttiita riskeille ja manipulaatiolle, kirjoittavat Marja Konttinen ja Helena Mustikainen.

Kirjoittajat

Helena Mustikainen

Johtava asiantuntija, Reilu datatalous

Marja Konttinen

Markkinointijohtaja, Decentraland

Julkaistu

Vanhat hierarkkiset organisaatiorakenteet ovat saaneet viime vuosina yhä enemmän kritiikkiä osakseen. Niitä on pidetty kankeina ja tehottomina, kun päätöksenteko on keskittynyt vain muutamille henkilöille. Perinteisten organisaatioiden haasteina ovat usein myös innovaatioiden puute sekä kyvyttömyys sopeutua nopeasti muuttuviin olosuhteisiin. 

Vanhoja malleja haastavat web 3.0 Web 3.0 Internetin kehitysvaihe, jonka tavoitteena on tarjota hajautettua päätöksentekoa ja kaupankäyntiä mahdollistavia palveluja. Avaa termisivu Web 3.0 -kehityskulkuun keskeisesti kuuluvat hajautetut itsenäiset organisaatiot eli DAO:t Hajautettu itsenäinen organisaatio; DAO Organisaatio, joka toimii itsenäisesti tai autonomisesti ilman normaalin organisaation johtoporrasta, ja hyödyntää lohkoketjuteknologiaa. Jäsenet ohjaavat toimintaa suoraan älysopimusten ja hallussaan olevien digitaalisten rahakkeiden avulla. Hajautettuja itsenäisiä organisaatioita voidaan pitää digitaalisen ajan osuuskuntina. Avaa termisivu Hajautettu itsenäinen organisaatio; DAO (Decentralised Autonomous Organisation), joita voidaan pitää digitaalisen ajan osuuskuntina. DAO:t hyödyntävät lohkoketjuteknologiaa Lohkoketju Jatkuvasti kertyvä hajautettu datakokonaisuus, jonka kaikki tapahtumat ovat aikajärjestyksessä, kaikkien osapuolten vahvistamia ja tallennettu niin, ettei mitään voi muuttaa tai väärentää. Avaa termisivu Lohkoketju , ja ne toimivat itsenäisesti tai autonomisesti ilman johtoporrasta tai keskitettyä valvontaa. DAO:jen jäsenet ohjaavat toimintaa suoraan älysopimusten Älysopimus Lohkoketjuteknologialla toteutettu ohjelma, joka mahdollistaa arvoa sisältävien kohteiden automaattisen vaihdannan ennalta määritettyjen ehtojen avulla. Avaa termisivu Älysopimus ja hallussaan olevien digitaalisten rahakkeiden Digitaalinen rahake Rahake, joka kuvaa eri tahojen välillä vaihdettavaa asiaa lohkoketjussa. Digitaalinen rahake voi edustaa arvoa (esim. kryptovaluutta), hallintaoikeutta (esim. digitaalinen hallintatodistus — NFT) tai sijoituksia (esim. osakkeita tai päätösvaltaa organisaatiossa). Muistuttaa mekanismiltaan reaalimaailman rahakkeita (poletteja). Avaa termisivu Digitaalinen rahake avulla. Lohkoketjuteknologian myötä toiminta on julkista ja kaikkien seurattavissa.  

Ensimmäiset DAO:t eli hajautetut itsenäiset yhteisöt syntyivät vuonna 2016 Ethereum-lohkoketjuteknologian kehittäjien toimesta. Idea uudenlaisista organisoitumisen tavoista oli kuitenkin muhinut jo tätä ennen. Isoksi ilmiöksi ennen DAO:ja nousi jo pari vuotta aiemmin itseohjautuvat, ketterät ja työn merkityksellisyyteen panostavat Teal-organisaatiot. Käsitteen lanseerasi työyhteisöjen ja organisaatioiden muutosta tutkinut kirjailija Frederic Laloux. Suomessa Teal-organisaatioista on levittänyt tietoa esimerkiksi Teal Suomi -yhteisö.  

DAO:jen kaltaiset hajautetut rakenteet toimivat parhaiten silloin, kun haetaan aidosti useita näkökulmia ja pyritään löytämään kompromissiratkaisu.

DAO:jen Hajautettu itsenäinen organisaatio; DAO Organisaatio, joka toimii itsenäisesti tai autonomisesti ilman normaalin organisaation johtoporrasta, ja hyödyntää lohkoketjuteknologiaa. Jäsenet ohjaavat toimintaa suoraan älysopimusten ja hallussaan olevien digitaalisten rahakkeiden avulla. Hajautettuja itsenäisiä organisaatioita voidaan pitää digitaalisen ajan osuuskuntina. Avaa termisivu Hajautettu itsenäinen organisaatio; DAO hyödyt verrattuna perinteisiin organisaatioihin riippuvat vahvasti siitä, millaisiin haasteisiin ne pyrkivät tuomaan ratkaisuja. DAO:jen kaltaiset hajautetut rakenteet toimivat parhaiten silloin, kun haetaan aidosti useita näkökulmia ja pyritään löytämään kompromissiratkaisu, joka tuottaa parhaan mahdollisen lisäarvon. Mikäli taas kyse on sellaisesta päätöksenteosta, jossa on parempi valita jompikumpi esitetyistä vaihtoehdoista, voi päätöksentekoprosessin hajauttaminen helposti johtaa sekaannukseen ja heikkolaatuisiin kompromisseihin. 

DAO:n ytimessä on yhteisö ja sen yhteistoiminta 

DAO:n Hajautettu itsenäinen organisaatio; DAO Organisaatio, joka toimii itsenäisesti tai autonomisesti ilman normaalin organisaation johtoporrasta, ja hyödyntää lohkoketjuteknologiaa. Jäsenet ohjaavat toimintaa suoraan älysopimusten ja hallussaan olevien digitaalisten rahakkeiden avulla. Hajautettuja itsenäisiä organisaatioita voidaan pitää digitaalisen ajan osuuskuntina. Avaa termisivu Hajautettu itsenäinen organisaatio; DAO luominen alkaa useimmiten, kun ryhmä ihmisiä tai toimijoita haluaa yhdistää voimansa yhteisen merkitykselliseksi koetun tavoitteen eteen. Tarkoituksena voi olla luoda sovellus, sijoittaa yhdessä tai järjestää rahoituskampanja hyväntekeväisyyteen niin, että käyttäjät pystyvät hallinnoimaan myös tekemiseen liittyvää prosessia. DAO voidaan muodostaa myös, jos yritys tai projekti muuttaa malliaan, ja se tahdotaan antaa tai hajauttaa täysin käyttäjien hallinnoimaksi. Esimerkiksi DAI-kryptovaluutan luonut, hajautettu keskuspankki MakerDAO oli alun perin säätiö, joka muutettiin DAO:ksi vasta myöhemmin. Muutoksen takana oli pyrkimys luoda hajautettu ja avoin rahoitusjärjestelmä, jossa päätöksenteko ja hallinta ovat yhteisön, ei keskitetyn tahon, käsissä. DAO:t voivat tulevaisuudessa mahdollistaa myös erilaisten alustojen päätöksenteon ja koko arvonluonnin yhteisöllisesti.  

Kun DAO:a perustetaan, ryhmä määrittelee ensin säännöt. Ne voivat sisältää esimerkiksi päätöksentekomekanismin, äänestysperiaatteet ja tavoitteet. Tämän jälkeen DAO luodaan lohkoketjuun älysopimuksen avulla. DAO:on liittyvät äänioikeudet ja muut vastuut määritellään älysopimuksessa. Ryhmät voivat koostua yksityishenkilöistä tai organisaatioista ja olla kansainvälisiä, jolloin asioista kiinnostuneet ihmiset voivat vaikuttaa yhdessä maarajojen yli.  

Kun itsenäinen organisaatio on luotu, jäsenet voivat aloittaa yhteistyön esimerkiksi tekemällä päätöksiä, äänestämällä ja osallistumalla toimintaan. Jäsenet voivat myös ehdottaa muutoksia yhteisön sääntöihin ja päätöksentekomekanismeihin. 

Erityistä DAO:issa Hajautettu itsenäinen organisaatio; DAO Organisaatio, joka toimii itsenäisesti tai autonomisesti ilman normaalin organisaation johtoporrasta, ja hyödyntää lohkoketjuteknologiaa. Jäsenet ohjaavat toimintaa suoraan älysopimusten ja hallussaan olevien digitaalisten rahakkeiden avulla. Hajautettuja itsenäisiä organisaatioita voidaan pitää digitaalisen ajan osuuskuntina. Avaa termisivu Hajautettu itsenäinen organisaatio; DAO on se, että jäsenillä voi olla myös mahdollisuus delegoida äänivaltaansa toisille jäsenille tai luoda äänestysoikeuksia edustavia digitaalisia rahakkeita eli tokeneita Digitaalinen rahake Rahake, joka kuvaa eri tahojen välillä vaihdettavaa asiaa lohkoketjussa. Digitaalinen rahake voi edustaa arvoa (esim. kryptovaluutta), hallintaoikeutta (esim. digitaalinen hallintatodistus — NFT) tai sijoituksia (esim. osakkeita tai päätösvaltaa organisaatiossa). Muistuttaa mekanismiltaan reaalimaailman rahakkeita (poletteja). Avaa termisivu Digitaalinen rahake , joita voi myydä tai siirtää muille. Tämä voi helpottaa reilumpaa päätöksentekoa, sillä jäsenet voivat delegoida äänensä toisille jäsenille, jotka ovat paremmin perehtyneitä tiettyyn aiheeseen tai joilla on enemmän asiantuntemusta tietyssä asiassa. Esimerkiksi yhdessä maailman suurimmista ja suosituimmista DeFi-palveluista eli hajautetun mallin rahoituspalveluista Hajautetun mallin rahoituspalvelu; DeFi Lohkoketjuteknologiaa ja digitaalisia rahakkeita hyödyntävä rahoituspalvelu, joka toimii itsenäisesti älysopimusten avulla ilman välikäsiä. Esimerkiksi lainauspalveluja tai pörssejä voidaan tarjota hajautetun mallin rahoituspalveluna. Hajautetun mallin rahoituspalveluiille voi olla myös oma hajautettu itsenäinen organisaatio (DAO), mutta tämä ei ole välttämätöntä. Avaa termisivu Hajautetun mallin rahoituspalvelu; DeFi , Aave DAOssa, jäsenet voivat antaa äänivaltaansa toiselle jäsenelle. Tämä voi auttaa sekä suurempien että pienempien sijoittajien äänen painoarvon kasvattamista.  

DAO:n on varmistettava, että sen palkitsemisjärjestelmä on reilu, selkeä ja avoin kaikille jäsenille, ja arvioitava järjestelmän toimimista säännöllisesti. 

DAO:t Hajautettu itsenäinen organisaatio; DAO Organisaatio, joka toimii itsenäisesti tai autonomisesti ilman normaalin organisaation johtoporrasta, ja hyödyntää lohkoketjuteknologiaa. Jäsenet ohjaavat toimintaa suoraan älysopimusten ja hallussaan olevien digitaalisten rahakkeiden avulla. Hajautettuja itsenäisiä organisaatioita voidaan pitää digitaalisen ajan osuuskuntina. Avaa termisivu Hajautettu itsenäinen organisaatio; DAO eivät ole vain vapaaehtoisuuden varaan rakentuvia organisaatioita, vaan ne voivat tarjota uusia tapoja palkita työntekijöitä tai aktiivisia osallistujia. DAO voi tarjota kryptovaluuttaa, omistusoikeuksia tai muita etuja jäsenilleen sen sijaan, että käyttäisi perinteisiä palkkausjärjestelmiä. DAO:n on kuitenkin varmistettava, että sen palkitsemisjärjestelmä on reilu, selkeä ja avoin kaikille jäsenille, ja arvioitava järjestelmän toimimista säännöllisesti. 

Lisäksi DAO:t voivat tarjota stipendejä ja rahoitusta jäsenilleen. Esimerkiksi lohkoketjuteknologiaan perustuvaa virtuaalimaailmaa hallinnoiva Decentraland DAO anoi 120 000 dollarin arvoisen stipendin virtuaalisen musiikkiklubin järjestämiseen. Yhteisö vakuuttui hakijasta, joka on pyörittänyt klubiaan jo vuoden ajan ja osallistunut esimerkiksi virtuaaliselle Decentraland Metaverse Music Festivalille omalla lavallaan. 

Hajautetut organisaatiot voivat olla haavoittuvaisia väärinkäytöksille  

DAO:t Hajautettu itsenäinen organisaatio; DAO Organisaatio, joka toimii itsenäisesti tai autonomisesti ilman normaalin organisaation johtoporrasta, ja hyödyntää lohkoketjuteknologiaa. Jäsenet ohjaavat toimintaa suoraan älysopimusten ja hallussaan olevien digitaalisten rahakkeiden avulla. Hajautettuja itsenäisiä organisaatioita voidaan pitää digitaalisen ajan osuuskuntina. Avaa termisivu Hajautettu itsenäinen organisaatio; DAO innostavat yhteisöllisyydellään, joustavuudellaan ja dynaamisuudellaan, mutta riskittömiä ne eivät ole. Lohkoketjuihin Lohkoketju Jatkuvasti kertyvä hajautettu datakokonaisuus, jonka kaikki tapahtumat ovat aikajärjestyksessä, kaikkien osapuolten vahvistamia ja tallennettu niin, ettei mitään voi muuttaa tai väärentää. Avaa termisivu Lohkoketju liittyvät tekniset ongelmat ja tietoturvariskit voivat vaarantaa itsenäisen organisaation toiminnan. Tämä tuli esille jo aivan ensimmäisen, The DAO:n, myötä, sillä se hakkeroitiin vuonna 2016. Lisäksi DAO:t voivat olla alttiita manipulaatiolle ja väärinkäytöksille, jos tietyillä jäsenillä on liikaa valtaa päätöksenteossa. Hajautetun mallin haasteena on myös se, että kenellä on toiminnasta loppupeleissä vastuu.  

Riskejä voi kuitenkin lieventää esimerkiksi hyvällä suunnittelulla, jossa otetaan huomioon jäsenten motivointi ja intressit sekä riskienhallinta. DAO:n teknistä toimivuutta tulee myös testata huolellisesti ennen käyttöönottoa. Vaikka lohkoketju sinällään on peruuttamaton, voi prosesseja työstää ja muuttaa tarpeen mukaan. DAO voi myös äänestää muutoksista, sillä onhan sen edun mukaista, että asiat toimivat paremmin ja niitä voi kehittää.  

DAO:t ovat teknologiapohjaisia ratkaisuja, mutta niiden käyttöönotto edellyttää myös sopivaa lainsäädäntöä ja sääntelyä.

DAO:t Hajautettu itsenäinen organisaatio; DAO Organisaatio, joka toimii itsenäisesti tai autonomisesti ilman normaalin organisaation johtoporrasta, ja hyödyntää lohkoketjuteknologiaa. Jäsenet ohjaavat toimintaa suoraan älysopimusten ja hallussaan olevien digitaalisten rahakkeiden avulla. Hajautettuja itsenäisiä organisaatioita voidaan pitää digitaalisen ajan osuuskuntina. Avaa termisivu Hajautettu itsenäinen organisaatio; DAO ovat teknologiapohjaisia ratkaisuja, mutta niiden käyttöönotto edellyttää myös sopivaa lainsäädäntöä ja sääntelyä. Suomessa arvioidaan parhaillaan lainsäädäntöön liittyviä muutostarpeita kuten sitä, luokitellaanko hajautetut itsenäiset organisaatiot oikeushenkilöiksi. Joissakin maissa DAO:jen suhteen ollaan lainsäädännössä kuitenkin joustavampia. Näitä ovat muun muassa Sveitsi, Liechtenstein, Panama ja Singapore.  

On tärkeää pitää mielessä, että perinteiset yhdistykset ja osuuskunnat saattavat edelleen olla parempia vaihtoehtoja silloin, kun ihmisten välinen, henkilökohtainen vuorovaikutus ja paikallinen läsnäolo ovat organisoitumisessa ensisijaisen tärkeitä. Tällä hetkellä DAO:ihin liittyy vielä useita epävarmuustekijöitä ja riskejä, eikä niiden toiminta ole yhtä vakaata tai ennustettavaa kuin perinteisten organisaatioiden. 

Riskeistä ja puutteista huolimatta DAO on kiinnostava uusi digitaalinen työkalu, johon sisältyy muun muassa parantunut läpinäkyvyys, mahdollisuus kansainväliseen yhteistyöhön ja hajautettuun päätöksentekoon. Nämä ominaisuudet voivat auttaa luomaan joustavampia ja dynaamisempia organisaatioita, jotka kykenevät sopeutumaan nopeasti muuttuviin olosuhteisiin ja edistämään laajempaa osallistumista. 

Marja Konttinen on globaalin markkinoinnin ammattilainen pelialalta. Marja on työskennellyt metaversumin ja sosiaalisen pelaamisen parissa sekä toiminut johtavan hajautetun teknologian virtuaalimaailman Decentralandin markkinointijohtajana. Hänen kryptolompakostaan löytyy NFT-taidetta ja pääsylippuja yhteisöihin.  

Helena Mustikainen työskentelee Sitrassa Reilun datatalouden teemalla ennakointitehtävissä ja vastaa web 3.0 -hankekokonaisuudesta. Hän on toiminut esihenkilötehtävissä yli 20 vuotta ja tavoittelee johtamisessaan yhdessä ohjautuvia tiimejä. Heleä kiinnostaa erityisesti hajautetun teknologian mahdollistama yhteistyö ja ekosysteemit.   

Kirjoitus on osa ”Miten kestävää maailmaa web 3.0 rakentaa” -muistiota, jossa pureudutaan web 3.0 -teknologioiden taloudelliseen, sosiaaliseen ja ekologiseen kestävyyteen.  

Tutustu muistioon tarkemmin:

Miten kestävää maailmaa web 3.0 rakentaa?
Puheenvuoroja hajautetun verkon merkityksestä ympäristölle, taloudelle ja yhteiskunnalle


Lähteet ja kirjallisuus: 

All About Impact DAOs -podcast: What’s a DAO? On Aragon Becoming a DAO with Anthony…  
 
DAOs are not corporations: where decentralization in autonomous organizations matters. 

Dubneyvych, Nestor: The Best Entities and Countries for DAO Registration in 2023. Legalnodes.com 

Falkon, Samuel: The Story of the DAO – Its History and Consequences. Medium.com. 

Laloux, Frederick: Reinventing Organizations. A Guide to Creating Organizations Inspired by the Next Stage of Human Consciousness (Nelson Parker, 2014).  

Mistä on kyse?