Kooste
Arvioitu lukuaika 4 min

Viisi poimintaa: Vaikuttavuus­investoiminen nyt!

Vaikuttavuusinvestoimisen kehitystyö siirtyy Sitrasta TEM:iin, joten hetki on otollinen sekä välitilinpäätökselle että visioille. Tällainen kattaus oli tarjolla Sitran exit-tilaisuudessa 10.12.2019.

Kirjoittaja

Taru Keltanen

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Viisi poimintaa joulukuun sidosryhmätilaisuuden annista ja muutama linkkivinkki:

1. SIB-mallin hyödyntäjänä Suomi on Britannian jälkeen Euroopan kakkonen

Euroopan investointipankin neuvontapalveluiden johtaja Frank Lee kertoi, että Euroopan unionissa oli aikoinaan epäilyksiä vaikuttavuusinvestoimisen SIB-mallia (tulosperusteinen rahoitussopimus) kohtaan. Isossa-Britanniassa kehitetyn ja siellä vuonna 2010 käyttöön otetun mallin epäiltiin soveltuvan lähinnä sikäläiseen toimintaympäristöön. Mutta viitisen vuotta sitten SIB-hankkeita lähti hieman yllättäen liikkeelle myös EU:n pohjoisilla leveysasteilla eli Suomessa, ensin työhyvinvointia edistävä TyHy-SIB ja vuonna 2017 maahanmuuttajien kotouttamista edistävä Koto-SIB. Frank Leen mukaan Sitran liikkeelle auttamat SIBit loivat osaltaan uskoa siihen, että malli soveltuu myös muihin EU-maihin ja sitä kannattaa kehittää eteenpäin.

Euroopan investointirahasto (EIF) lähtikin yhdeksi sijoittajaksi Koto-SIBiin, joka edistää maahanmuuttajien nopeaa työllistymistä ja kotoutumista Suomessa. Elokuun 2019 lopussa Koto-SIB-ohjelmaan oli osallistunut lähes 2 000 maahanmuuttajaa, ja heistä vajaat 750 oli työllistynyt saamansa tuen avulla. Työ- ja elinkeinoministeriön arvio Koto-SIBin valtiolle tuomista säästöistä on jopa 20 miljoonaa euroa.

2. Vaikuttavuuslähtöisen liiketoiminnan kiihdytys jatkuu vuonna 2020

Sitra on järjestänyt viiden vuoden aikana neljä pitkäkestoista Vaikuttavuuskiihdyttämöä ja useita lyhyempiä Vaikuttavuuden Boot Camp -työpajasarjoja. Niissä yrityksiä ja järjestöjä on tuettu yhteiskunnallisesti vaikuttavan liiketoiminnan kehittämisessä ja viestimisessä niin asiakkaiden kuin rahoittajien suuntaan.

Hyviä uutisia! Ensi vuonna Sitran työtä jatkavat kiihdyttämöt Impact Club Accelerator ja Impact StartUp. Jälkimmäinen on yhteispohjoismainen kiihdyttämökonsepti, jonka toteutusta Suomessa koordinoi Arvo ry.

Lisätietoja:

  • Impact Club Accelerator  / Haku kevään kiihdyttämöohjelmaan on käynnissä!
  • Impact StartUp: Arvo ry  /Lisätietoja Suomen kiihdyttämöstä on luvassa alkuvuodesta 2020.

3. Vaikuttavuusinvestoimisen teesit!

Sitra tiivisti vaikuttavuusinvestoimisen ytimen jo pari vuotta sitten viiteen teesiin:

  1. Ennakoivat ja pitkäjänteiset investoinnit luovat hyvinvointia ja kutistavat kestävyysvajetta.
  2. Vaikuttavuuden perusta on kirkas tulostavoite.
  3. Huolellinen mallinnus määrittää tulostavoitteen saavuttamiseksi tarvittavat toimet ja mittarit.
  4. Yksityinen pääoma on tehokas kannustaja tulostavoitteiden saavuttamiseksi.
  5. Vaikuttavuus syntyy yhteistyönä vaikuttavuuden tilaajan, palveluntuottajien ja sijoittajien kesken.

Tilaisuudessa kuullut alustukset ja käydyt keskustelut liittyivät pitkälti edellä olevaan listaukseen: Miten ostetaan vaikutuksia suoritteiden sijaan? Miten painopistettä siirretään korjaavista ennakoiviin toimiin? Entä miten vaikuttavuuden ekosysteemiä johdetaan tiedolla? Inspiroivat keskustelut ovat katsottavissa tilaisuuden tallenteesta.

  • Katso 10.12. tilaisuuden ohjelma ja tallenne täältä.

4. Iso, iso kiitos yhteistyökumppaneille!

Systeeminen muutos vaatii laajaa yhteistyötä, sitoutumista ja edelläkävijä-kokeilijoita. Viiden vuoden aikana Sitralla on ollut ilo kehittää vaikuttavuusinvestoimista yhdessä lukemattomien eri tahojen – valtion, kuntien, sijoittajien, yritysten, järjestöjen, tutkijoiden – kanssa niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Sekä Sitran yliasiamies Mikko Kosonen että vaikuttavuusinvestoimisen projektijohtaja Mika Pyykkö osoittivat lämpimät kiitokset kaikille Sitran yhteistyökumppaneille – ja aivan erityiset kiitokset Vaikuttavuusinvestoimisen kansalliselle ohjausryhmälle, jota ovat luotsanneet Pentti Pikkarainen (2016-2017) ja Tesin Henri Grundstén (2018-2019).

5. Vaikuttavuusinvestoimisen osaamiskeskus, tervetuloa TEM:iin!

Työ- ja elinkeinoministeriön johtaja Jussi Toppila toivotti vaikuttavuusinvestoimisen osaamiskeskuksen tervetulleeksi ministeriöön tammikuussa 2020. Vaikuttavuusinvestoimisen kehitystyössä alusta asti mukana ollut Toppila muistutti, että aiheella on lukuisia yhtymäkohtia TEM:n hallinnonalan edistämiin asioihin, kuten innovatiivisiin julkisiin hankintoihin, yrittäjyyteen, yritysrahoitukseen ja maahanmuuttajien kotouttamiseen. Vaikka osaamiskeskus sijoittuu TEM:n yhteyteen, sen on tarkoitus palvella koko julkista sektoria.

Työ- ja elinkeinoministeriö on yksi vaikuttavuusinvestoimisen edelläkävijöistä Suomessa. Se edustaa julkista sektoria kahdessa SIB-hankkeessa, Koto-SIBissä ja piakkoin liikkeelle lähtevässä Työ-SIBissä.

+ Ekstra

Mistä on kyse?