KLIMATFÖRÄNDRINGEN

Mänsklig verksamhet förändrar klimatet med allvarliga följder. Nu krävs det kraftiga utsläppsminskningar för att vi ska kunna bekämpa klimatförändringen.

Energiförbrukning, utsläpp och klimatförändring

Det behövs kraftiga och snabba utsläppsminskningar för att vi ska kunna stävja klimatförändringen och begränsa uppvärmningen av klimatet till två grader. Utsläppen borde minskas med 80 procent före år 2050. För att kunna övergå till ett mera kolsnålt samhälle, måste vi åstadkomma stora förändringar speciellt i samhällsstrukturen samt i byggnader och byggande.

Infrastrukturförändringar för att uppnå ett kolsnålt cirkulärekonomiskt samhälle kräver mycket stora investeringar. Stora investeringar betyder i praktiken att kostnaderna för energi, resande och boende ökar. Investeringarna kan emellertid delas upp över hela landet, när man skapar möjligheter för decentraliserade närlösningar för olika områden och byggnader. Å andra sidan minskar kostnaderna på lång sikt till följd av investeringar i energieffektiviteten.

Vi tar som bäst fram ett nytt nyckelområde för klimatlösningar och klimatpolitik, som startar i april 2018. Intressanta exempel hittar du bland annat på Sitras uppdaterade lista De mest intressanta företagen inom cirkulär ekonomi och i klimatlösningarna i det engelskspråkiga projektet Green to Scale.

Bukt på utsläppen från den byggda miljön

Byggnaderna och byggandet ger upphov till ca 40 procent av all energiförbrukning och alla utsläpp. Om man dessutom inkluderar utsläppen från trafiken, ökar betydelsen ytterligare. Åtgärdsprogrammet ERA17 – För en energismart byggd miljö 2017 presenterade 31 åtgärder för att snabbt minska utsläppen från den byggda miljön. Åtgärderna gällde fem ämnesområden: markanvändning, decentraliserad energiproduktion, styrning av byggandet, användning och ägande av fastigheter samt utveckling av kunnandet.

ERA17 avslutades i slutet av år 2017, men arbetet för att minska utsläppen från den byggda miljön fortsätter. Allas insats är välkommen – medborgares, företags, kommuners och statens.

Boende, resande och konsumtion de viktigaste personliga valen

Medborgarna har en stor roll i bekämpningen av klimatförändringen. Kunskap om miljökonsekvenserna av ens boende, resande och konsumtion gör det lättare för var och en av oss att göra mer ekologiska val. Vi har därför gjort upp en lista över 100 smarta vardagsgärningar 100 smarta vardagsgärningar med vilka vi alla kan minska utsläppen.

Även kommunerna har utmärkta möjligheter att hjälpa folk att delta i bekämpningen av klimatförändringen och i beslutsfattandet som gäller den. Klimatnätverket för stadsdirektörer (på finska) sammanställer klimatåtgärderna i Finlans fem största städer och lägger fram gemensamma initiativ. Helsingfors, Esbo, Vanda, Tammerfors, Åbo och Uleåborg vill alla i samarbete påverka och sporra andra kommuner att delta i klimatarbetet.

Inom projektet Ilmankos i Tammerfors presenterade man rekommendationer vad gäller medborgardeltagande och klimatkampanjer samt exempel på de bästa sätten på vilka medborgarna kan delta i arbetet. ECO2 – Ekotehokas Tampere 2020-projektet för ett ekoeffektivt Tammerfors fortsatte i samma fotspår och främjade strävandena efter ett kolneutralt Tammerfors. Peloton-projektet gick ut på att man utbildade portvakter om har en viktig roll vad gäller fattande av beslut som styr energiförbrukningen.

I Busholmens Airut-kvarter möjliggörs bland annat nytt slags kolsnålt stadsboende och ekologiska tjänster. Utvecklingsarbetet Low2No (på engelska) för kvarteret omfattar energi- och kolsnål planering och byggande, vilka resulterar i en hållbar byggd miljö. En del av kvarteret står redan klart och resten färdigställs under år 2018.

På alla plan arbetar man med att få bukt på klimatförändringen, på det riksomfattande planet, i kommunerna och lokalt. Det här syns i allas vår vardag och närmiljö, i det kommunala beslutsfattandet och i de nationella byggbestämmelserna.

Kontakta oss!

personer
Mari Pantsar
personer
Tuula Sjöstedt
Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer
personer
Janne Peljo
personer
Oras Tynkkynen
personer
Timo Tyrväinen
personer
Samuli Laita
Ledande Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer
personer
Kari Herlevi
Projektledare, Global samverkan, Hållbarhetslösningar
personer
Noora Lindroos
personer
Markus Terho
Projektledare, Natur och vardag & PSLifestyle
personer
Sanna Autere

Vad handlar det om?