Resultaten av vårt arbete
Beräknad läsningstid 12 min

Sitra påskyndade utvecklingen av hälsobranschen i Europa – en hälsovård av hög kvalitet skapas av data som används till nytta

Det långsiktiga arbetet med hälsa och data gav Sitra ett fortsatt uppdrag i Europeiska unionens projekt, med vilket man främjar ett säkert utnyttjande av hälsodata över landsgränserna. Rekommendationerna om att stärka branschen i Finland skrevs i regeringsprogrammet, och de digitala apparna som testades i pilotprojekten fungerade som förebilder vid reformen av social- och hälsovårdstjänster. Bekanta dig med resultaten och lärdomarna från det treåriga projektet.

Författare

Kirsi Suomalainen

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Vad handlade projektet om?

För att kunna lösa komplexa problem i en värld som genomgår snabb förändring krävs ett ännu mångsidigare samarbete och delning av information. Tilliten till att hälsodata används korrekt förutsätter transparens, gemensamma operativa modeller och reglering.

I framtiden gynnar det gemensamma hälsodataområdet som bereds av Europeiska unionen utvecklingen av hälsovården samt tillgängliga, effektiva och hållbara tjänster. Även forsknings- och innovationsverksamheten drar nytta av bättre tillgång till data än tidigare.

Gränsöverskridande användning av hälsodata förutsätter gemensamma spelregler, operativa modeller och lösningar som respekterar människans rätt till integritet. I projektet Hälsodata 2030 byggde vi lösningar, rättvisa spelregler och en brygga för att utnyttja hälsodata över gränserna i Europa och stödja utvecklingen av konkurrenskraften inom hälsobranschen i Finland.

Hur genomfördes projektet?

En betydande del av projektet fokuserade på att leda och kommunicera om samarbetsprojektet som förbereder det europeiska hälsodataområdet. Vi inhämtade finländarnas starka kompetens och föregångarskap till beredningsarbetet som gäller Europas inre marknad.

Vi stärkte den inhemska utvecklingen av branschen på många sätt. Tillsammans med intressentgrupperna gestaltade vi situationsbilder med hjälp av både workshops och utredningar. Vi skapade en vision på lång sikt som utmanar vårt samhälle till att förnyas. För att åstadkomma förändringen förverkligade vi ett antal projekt och samlade in erfarenheter och lärdomar.

Vad fick vi till stånd?

Rekommendationer för att förnya hälsobranschen

Vår vision för hälsobranschen på lång sikt utmanar vårt samhälle till att förändras och utnyttja data och digitalisering med rättvisa principer mer målmedvetet än i dag. Enligt vår utredning kan vi garantera högkvalitativa social- och hälsovårdstjänster i framtiden och samtidigt hålla kostnaderna i styr när vi tyglar social- och hälsodata för ett effektivare bruk.

Utvecklingen av affärsverksamheten med dataekonomi får ny fart när finländska företag tar tag i möjligheter som erbjuds av EU:s inre marknad, och det gemensamma hälsodataområdet gör det smidigare i framtiden att använda data med rättvisa spelregler, som man byggt under Sitras ledning.

Innovationer och nya tjänster uppstår allt oftare i samarbetsnätverk som utnyttjar data, det vill säga i ekosystem. Då är det nödvändigt att komma överens om principer för datadelning. Nya databaserade metoder inom läkemedelsforskning, behandling och rehabilitering gör vardagen smidigare på många sätt. Vi kartlade en situationsbild från flera perspektiv tillsammans med intressentgrupperna. Vi kom också in på ett nytt perspektiv, planetär hälsa, som granskar betydelsen hos den omgivande naturen och människans växelverkan på vårt välbefinnande.

Vi paketerade perspektiven och lärdomarna i våra publikationer, som erbjuder rekommendationer om att stärka branschen och häva hinder samt hur hälsodata utnyttjas i praktiken.

Lärdomar från försöken vidare till lagstiftningen samt till sjuk- och hälsovårdens vardag

Våra otaliga försöksprojekt främjar användningen av hälsodata med rättvisa principer. Vi samlade in praktisk erfarenhet och lärdomar om utnyttjandet av hälsodata i branschens samarbetsnätverk, det vill säga ekosystem, läkemedelsundersökningar och användningen av digitala appar i behandlingen och rehabiliteringen av patienter.

De positiva resultaten till exempel från användningen av digitala appar i patientarbetet uppmuntrar till att använda dem inom välfärdsområdena i större utsträckning. Verktygen för en rättvis dataekonomi, såsom Sitras regelbok, observerades vara till nytta även för samarbetsnätverken inom hälsobranschen. Försöken tog även fram utvecklingsbehov som det finns skäl att ta tag i både inom lagstiftningsarbetet och sjuk- och hälsovården samt i hela branschens vardag.

Hälsodata till alla européernas nytta genom rättvisa spelregler

Vi löste konkreta problem på europanivå förknippade med utnyttjandet av data i TEHDAS-projektet som delfinansierades av EU:s 25 länder, vars genomförande vi koordinerade. Utgångspunkten var att hälsodata används i EU-länder till ringa grad, särskilt på grund av hinder i lagstiftningen och varierade tolkningar av dataskyddsförordningen mellan medlemsländerna.

Vi påverkade lagstiftningen och gemensamma spelregler i hela EU så att hälsodata kunde användas för människornas, företagens, forskarnas och hela samhällets nytta. I arbetet förde vi fram Finlands styrkor och erfarenheter från utnyttjandet av hälsodata och vår möjliggörande lagstiftning. I arbetet deltog ett stort antal experter inom branschen från Finland och andra länder i Europa.

Vilken betydelse har arbetet i framtiden?

År 2023 resulterade rekommendationerna i våra publikationer i direkta formuleringar i regeringsprogrammet, varav de mest centrala är att möjliggöra användningen av artificiell intelligens i den förebyggande sjuk- och hälsovården samt genomförandet av tillväxtprogrammet som stärker hälsobranschens konkurrenskraft.

Efter att vissa projekt avslutades ledde goda erfarenheter bland patienter och vårdpersonalen kring användningen av digitala appar till att man förberedde fortsatt användning på flera av orterna som deltog i försöket.

Vårt arbete med det europeiska hälsodataområdet fortsatte när Europeiska kommissionen inledde förberedelserna av fortsättningsprojektet efter att TEHDAS-projektet avslutats. Medlemsländerna utsåg Sitra, som nominerades av social- och hälsovårdsministeriet, att leda TEHDAS 2-projektet som inleds år 2024. I projektet fokuserar man på implementeringen av lagstiftningen kring hälsodataområdet i medlemsländerna.

Efter att projektet Hälsodata 2030 avslutas börjar man inom Sitra bereda projektet Hälsa genom data, som TEHDAS 2-projektet blir en del av. Syftet är också att utnyttja och sprida resultat och rekommendationer från projektet som stödjer förnyandet av hälsovården.

Håll dig informerad och beställ nyhetsbrevet Rättvis dataekonomi (på finska eller på engelska).

Publikationer

publikationer

Vi och jordklotet (sammanfattning)

publikationer

Planetär hälsa (sammanfattning)

publikationer

Är den europeiska hälsounionen redo för 2000-talets utmaningar? (sammanfattning)

publikationer

Bättre hälsa för Europa genom att dela data (sammanfattning)

publikationer

Planetär hälsa som mål (sammanfattning)

publikationer

Utredning om förutsättningarna och flaskhalsar för läkemedelsprövning och villigheten till dem i HUS och dess välfärdsområden samt i ÅUCS (sammanfattning)

publikationer

Kraft från data för social- och hälsovårdssystemet (sammanfattning)

publikationer

Finlands vision på tillväxt och konkurrenskraft inom hälso- och sjukvården 2030 (sammanfattning)

publikationer

Digitala terapier (sammanfattning)

publikationer

Hur kan digitala terapier hjälpa Europa? (sammanfattning)

publikationer

Framtida möjligheter och utmaningar för databaserade ekosystem (sammanfattning)

Vi rekommenderar

Sammanställning

Acceleratorerna inom hälsovården finns i samarbetsnätverken, där data används enligt rättvisa spelregler

artiklar

Bättre produkter och tjänster samt ny kompetens – Så här har datadelningsnätverk gynnats av samarbetet

nyheter

Förtroende finns men affärskompetens saknas – data har satt fart på samarbetsnätverkens gemensamma innovationsverksamhet, avslöjar en ny enkät

Sammanställning

Nya metoder kan underlätta läkemedelsprövningar, men det finns fortfarande problem

Sammanställning

Digitala hälsoapplikationer gör vardagen smidigare, men besparingarna skapas med en fördröjning

nyheter

Sitra har valts att leda projektet mellan 29 europeiska länder som ska ge fart åt användningen av hälsouppgifter

blogg

Social- och hälsovårdstjänsternas digitalisering kan inte betyda användning av fax

nyheter

Det ömsesidiga beroendet mellan miljöns tillstånd och människans välbefinnande bör vara ett rättesnöre i det politiska beslutsfattandet

Plock

Europeiska unionen bör fördjupa samarbetet för att främja människornas hälsa

nyheter

Användningen av europeiska hälsodata förändras i grunden under ledning av finländare

Intervju

För en app vågar och kommer man ihåg att berätta

Intervju

Det svåraste beroendet

Leena Karjalainen hymyilee onnellisena , taustalla järvi ja koivuja. Päällä tarra, jossa lukee digiterapia-ohjelma.
Intervju

Behöver jag den här munsbiten?

Onnikka-appen testades i Mellersta Finland.
Sammanställning

Fyra procent viktminskning med mobilapp

Intervju

En selleristjälk på morgonen håller hungern borta

Läkaren och sjuksköterskan tittar på hälsoappen från telefonen. Sjuksköterskan drar på sig handskar.
nyheter

Digitala applikationer inom hälsovården lättar vardagen och minskar kostnader – patienter och yrkespersoner längtar efter fler verktyg för att behandla sjukdomar

Vad handlar det om?