Työn tulokset
Arvioitu lukuaika 9 min

Sitra vauhditti terveysalan kehitystä Euroopassa – laadukas terveydenhuolto luodaan valjastamalla data hyötykäyttöön

Pitkäjänteinen työ terveyden ja datan parissa poiki Sitralle jatkotehtävän EU:n hankkeessa, jolla sujuvoitetaan terveystietojen turvallista käyttöä yli maarajojen. Suositukset alan vahvistamiseksi Suomessa päätyivät hallitusohjelmaan, ja piloteissa kokeillut digisovellukset toimivat malleina sote-palvelujen uudistajille. Tutustu kolmevuotisen projektin tuloksiin ja oppeihin.

Kirjoittaja

Kirsi Suomalainen

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Mistä työssä oli kyse?

Nopeasti muuttuvan maailman monimutkaisten ongelmien ratkaiseminen edellyttää aiempaa monipuolisempaa yhteistyötä ja tiedon jakamista. Luottamus terveystietojen asianmukaiseen hyödyntämiseen vaatii läpinäkyvyyttä, yhteisiä toimintamalleja ja säätelyä.

Euroopan unionin valmistelema yhteinen terveystietoalue (data-avaruus) hyödyttää tulevaisuudessa terveydenhuollon kehittämistä ja palvelujen saatavuutta, tehokkuutta ja kestävyyttä. Myös tutkimus ja innovaatiotoiminta hyötyvät datan aiempaa paremmasta saatavuudesta.

Terveysdatan rajat ylittävä käyttö edellyttää yhteisiä pelisääntöjä, toimintamalleja ja ratkaisuja, jotka kunnioittavat ihmisten oikeutta yksityisyyteen. Rakensimme Terveysdata 2030 -projektissa ratkaisuja, reiluja pelisääntöjä ja siltaa maiden rajat ylittävälle terveysdatan hyödyntämiselle Euroopassa sekä tuimme Suomen terveysalan kilpailukyvyn kehitystä.

Miten työ eteni?

Merkittävä osa projektia keskittyi eurooppalaista terveystietoaluetta pohjustavaan EU:n yhteistoimintahankkeen johtamiseen ja viestintään. Toimme suomalaisten vahvaa osaamista ja edelläkävijyyttä Euroopan sisämarkkinoita koskevaan valmistelutyöhön.

Vahvistimme alan kotimaista kehitystä monin tavoin. Hahmotimme yhdessä sidosryhmien kanssa tilannekuvaa niin työpajojen kuin selvitystenkin avulla. Loimme pitkän aikavälin vision, joka haastaa yhteiskuntaamme uudistumaan. Toteutimme joukon hankkeita ja keräsimme kokemuksia ja oppeja muutoksen aikaansaamiseksi.

Mitä saatiin aikaan?

Suosituksia terveysalan uudistamiseen

Terveysalan pitkän aikavälin visiomme haastaa yhteiskuntaamme uudistumaan ja hyödyntämään dataa ja digitalisaatiota reiluin periaattein nykyistä määrätietoisemmin. Selvityksemme mukaan voimme taata laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut tulevaisuudessa ja hillitä samalla kustannuksia, kun valjastamme sote-datan yhä tehokkaampaan käyttöön.

Liiketoiminnan kehittäminen datatalouden keinoin saa vauhtia, kun suomalaisyritykset tarttuvat EU:n sisämarkkinoiden tarjoamiin mahdollisuuksiin ja yhteinen terveystietoalue sujuvoittaa tulevaisuudessa datan käyttöä reiluin pelisäännöin, joita on rakennettu Sitran johdolla.

Innovaatiot ja uudet palvelut syntyvät yhä useammin dataa hyödyntävissä yhteistyöverkostoissa eli ekosysteemeissä, jolloin datan jakamisen periaatteista on tarpeen sopia. Uudet dataan pohjautuvat menetelmät lääketutkimuksessa, hoidossa ja kuntoutuksessa helpottavat arkea monin tavoin. Kartoitimme tilannekuvaa useasta näkökulmasta yhdessä sidosryhmien kanssa. Sivusimme myös uutta näkökulmaa, planetaarista terveyttä, joka tarkastelee ympäröivän luonnon ja ihmisen vuorovaikutuksen merkitystä hyvinvointiimme.

Paketoimme näkemykset ja opit julkaisuihimme, jotka tarjoavat suosituksia alan vahvistamiseen ja esteiden purkamiseen sekä terveysdatan hyödyntämiseen käytännössä.

Kokeilujen opit kiertämään lainsäädäntöön ja terveydenhuollon arkeen

Lukuisat kokeiluhankkeemme edistivät kotimaassa terveysdatan käyttöä reiluin periaattein. Keräsimme käytännön kokemuksia ja oppeja terveysdatan hyödyntämisestä alan yhteistyöverkostoissa eli ekosysteemeissä, lääketutkimuksissa ja digitaalisten sovellusten käytöstä potilaiden hoidossa ja kuntoutuksessa.

Myönteiset tulokset esimerkiksi digitaalisten sovellusten käytöstä potilastyössä kannustavat niiden laajempaan käyttöön hyvinvointialueilla. Reilun datatalouden työkalujen kuten Sitran sääntökirjan havaittiin taipuvan myös terveysalan yhteistyöverkostojen käyttöön. Kokeilut toivat esiin myös kehittämistarpeita, joihin on syytä tarttua sekä lainsäädäntötyössä että terveydenhuollon ja koko alan arjessa.

Terveysdata reiluin pelisäännöin kaikkien eurooppalaisten hyödyksi

Ratkoimme Euroopan laajuisia konkreettisia datan hyödyntämiseen liittyviä ongelmia 25 maan EU:n osin rahoittamassa TEHDAS-hankkeessa, jonka toteutusta koordinoimme. Lähtökohtana oli, että terveysdatan käyttö EU-maissa on vähäistä etenkin lainsäädännöllisten esteiden ja yleisen tietosuoja-asetuksen maittain vaihtelevien tulkintojen takia.

Vaikutimme EU:n laajuisen lainsäädäntöön ja yhteisiin pelisääntöihin, jotta terveysdataa voitaisiin käyttää ihmisten, yritysten, tutkijoiden ja koko yhteiskunnan hyödyksi. Toimme työssä esiin Suomen vahvuuksia ja kokemuksia terveysdatan hyötykäytöstä ja siihen liittyvästä edistyksellisestä sääntelystämme. Työhön osallistui Suomesta ja muista Euroopan maista lukuisia alan asiantuntijoita.

Mikä on työn merkitys tulevaisuudessa?

Julkaisuihimme kirjatut suositukset johtivat vuonna 2023 suoriin hallitusohjelmakirjauksiin, joista keskeisimpiä ovat tekoälyn käytön mahdollistaminen ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa ja terveysalan kilpailukykyä vahvistavan kasvuohjelman toteuttaminen.

Potilaiden ja hoitohenkilöstön hyvät kokemukset digitaalisten sovellusten käytöstä johtivat joidenkin hankkeiden päättyessä jatkokäytön valmisteluun useilla kokeilupaikkakunnilla.

Työmme eurooppalaisen terveystietoalueen saralla jatkuu, kun TEHDAS-hankkeen päätyttyä Euroopan komissio käynnisti jatkohankkeen valmistelut. Jäsenmaat valitsivat sosiaali- ja terveysministeriön nimeämän Sitran johtamaan vuonna 2024 käynnistyvää TEHDAS 2 -hanketta, jossa on määrä keskittyä terveystietoalueeseen liittyvän lainsäädännön toimeenpanoon jäsenmaissa.

Samalla Sitrassa valmistellaan Terveysdata 2030 -projektin päätyttyä Terveyttä datasta -projektia, jonka osaksi TEHDAS 2 -hanke tulee. Tarkoitus on myös hyödyntää ja levittää päättyvän projektin terveydenhuollon uudistamista tukevia tuloksia ja suosituksia.

Pysy kuulolla ja tilaa Reilun datatalouden uutiskirje.

Julkaisut

Tästä lisää.

julkaisut

Me ja maapallo

julkaisut

Planetaarinen terveys (tiivistelmä)

julkaisut

Dataa hyödyntävien ekosysteemien ja verkostojen kehitysaste 2023

julkaisut

Onko Euroopan terveysunioni valmis 2000-luvun haasteisiin? (tiivistelmä)

julkaisut

Parempaa terveyttä Eurooppaan dataa jakamalla (tiivistelmä)

julkaisut

Tavoitteena planetaarinen terveys

julkaisut

Selvitys lääketutkimuksen toteuttamisen edellytyksistä, pullonkauloista ja halukkuudesta HUS-yhtymässä ja sen hyvinvointialueilla sekä TYKS:ssä

julkaisut

Datasta voimaa sote-järjestelmään

julkaisut

Suomen terveysalan kasvun ja kilpailukyvyn visio 2030

julkaisut

Terveysalan tutkimus- ja innovaatiostrategian toimeenpano sekä päätöksenteko- ja ohjausmallit

julkaisut

Kliinisen lääketutkimuksen uudet toteutustavat

julkaisut

Terveysdatan sujuva ja turvallinen käyttö

julkaisut

Digitaaliset terapiat

julkaisut

Miten digitaaliset terapiat voivat auttaa Eurooppaa?

julkaisut

Datalähtöisten ekosysteemien tulevaisuuden mahdollisuudet ja haasteet terveysalalla

Suosittelemme

Innovaatiot syntyvät terveysalan ekosysteemeissä, joissa on monenlaista osaamista, teknologiaa ja dataa.
Kooste

Terveysalan vauhdittajat löytyvät yhteistyö­verkostoista, joissa dataa käytetään reiluin pelisäännöin

Kooste

Uudet menetelmät voivat helpottaa lääketutkimusten tekoa, mutta pulmia on edelleen

TEHDAS-logo johon nojaa numero 2.
uutiset

Sitra on valittu johtamaan terveystietojen käyttöä vauhdittavaa 29 Euroopan maan hanketta

Kooste

Digitaaliset terveyssovellukset sujuvoittavat arkea, mutta säästöt syntyvät viiveellä

Planetaarinen terveys tarkoittaa sitä, että ihmisen hyvinvointi ja ympäristön tila ovat riippuvaisia toisistaan.
uutiset

Ympäristön tilan ja ihmisen hyvinvoinnin riippuvuus toisistaan tulee ottaa ohjenuoraksi poliittisessa päätöksenteossa

uutiset

Luottamusta riittää, liiketoimintaosaamista kaivataan – yhteistyöverkostot ovat löytäneet datasta vauhtia yhteiseen innovointiin, kertoo tuore kysely

artikkelit

Parempia tuotteita ja palveluja sekä uutta osaamista – Näin dataa jakavat verkostot ovat hyötyneet yhteistyöstä

Poiminnat

Euroopan unionin tulee syventää yhteistyötä ihmisten terveyden edistämiseksi

uutiset

Eurooppalaisten terveystietojen käyttö mullistuu suomalaisten luotsaamana

Haastattelu

Koneelle uskaltaa ja muistaa kertoa

blogit

Sote-palveluiden digitaalisuus ei voi tarkoittaa faksin käyttöä

uutiset

Luonnon tilan parantaminen lisää myös ihmisen hyvinvointia

Tarja viitanen istuu nurmikolla, taustalla rakennus ja puita. Päällä tarra, jossa lukee digiterapiat.
Haastattelu

Pirullinen addiktio – Tarja Viitanen testasi painonhallintasovellusta Sitran kokeiluissa

Leena Karjalainen hymyilee onnellisena , taustalla järvi ja koivuja. Päällä tarra, jossa lukee digiterapia-ohjelma.
Haastattelu

Tarvitsenko tätä suupalaa? Leena Karjalainen testasi painonhallintasovellusta Sitran kokeilussa

Tarra, jossa lukee Onnikka-digiterapia, sijoitettu Keski-Suomen kohdalle Suomen kartalla.
Kooste

”Oivallinen tulos” – Mobiilisovelluksen avulla saavutettiin neljän prosentin painonpudotus

Ulla Koskinen pitää sellerinvarsia kädessään. Päällä tarra, jossa teksti: Onnikka-digiterapia.
Haastattelu

Sellerinvarsi vie nälän pois – Ulla Koskinen testasi painonhallintasovellusta Sitran kokeilussa

Mistä on kyse?