archived
Beräknad läsningstid 1 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

Sitras grundkapital

Verksamheten finansieras med avkastningen av grundkapitalet och kapitalplaceringar.

Publicerad

Grunden till Sitras grundkapital lades av Finlands Bank genom en donation på 100 miljoner mark (ca 17 miljoner euro) 1967. Genom tilläggsinsatser 1972–1992 höjdes kapitalet till 500 miljoner mark (84 miljoner euro). Genom att marknadsvärdet steg 1993–2004 höjdes det nominella värdet för grundkapitalet till 1 400 miljoner mark (235 miljoner euro).

Verksamheten finansieras med avkastningen av grundkapitalet och kapitalplaceringarna. Med andra ord anslås inga skattemedel ur statsbudgeten för oss. Vårt grundkapital får endast i undantagsfall användas för finansiering av den ordinarie verksamheten.

Vi investerar kapitalmedel i produktiva och säkra objekt och styr placeringsverksamheten med iakttagande av vårt sociala ansvar. I slutet av 2010 uppgick marknadsvärdet för grundkapitalet till 697 miljoner euro. Medlen var fördelade på aktiefonder (49 %), räntefonder (45 %) och övriga placeringar (6 %).