under diskussionens gång
Beräknad läsningstid 2 min

Diskussionsledarens bästa styråtgärder

Publicerad

  1. Ledaren ser till att alla har utrymme att berätta om sina upplevelser: ”Nu ska vi lyssna i lugn och ro.”
  2. Ledaren underlättar att delta i det andra sagt genom att styra deltagarna till att fästa uppmärksamhet vid kopplingarna mellan olika uttalanden: ”Hur relaterar det här till tidigare uttalanden?”
  3. Ledaren visar exempel på hur man kan tala direkt om sina egna erfarenheter: ”Det här är mina tankar under dialogen, vilka tankar väcker den hos er andra?”
  4. Ledaren hjälper att hålla diskussionens språk på vardaglig nivå, och ber deltagarna att förklara svåra termer som alla inte nödvändigtvis förstår: “Vad menar du när du säger xxxx?”
  5. Ledaren hjälper deltagaren att stanna upp vid spänningar och beskriva erfarenheterna som relaterar till dem närmare: ”Berätta mer. Vi ska ta oss tid att lyssna på olika synpunkter.”
  6. Ledaren hjälper att lyfta fram synpunkter som blivit i skymundan: ”Vad har inte ännu lyfts fram?”
  7. Ledaren hjälper att utforska kopplingarna mellan olika synpunkter: ”Vad har de samma åsikt om? Var finns det skillnader? Vad förstår vi nu som vi inte förstod tidigare?”

Vad handlar det om?