archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Blogisarja taiteen ja kulttuurin vaikutuksista kiinnostaa

Peilaa omia näkökulmiasi taide- ja kulttuurialan vaikuttajien tuoreisiin ajatuksiin.

Kirjoittajat

Hannele Eklund

#KulttuuriVOS-työryhmän keskustelunavausten koordinoija ja sosiaalisen median kanavien koordinoija, toimitusjohtaja, WellSpoken Oy

Helena Mustikainen

Johtava asiantuntija, Reilu datatalous

Julkaistu

Toukokuussa käynnistynyt Sitran blogisarja on löytänyt lukijansa. Sarjan avanneessa uutisessa todettiin, ettei mitään yhteiskunnallista uudistumista tapahdu ilman luovuutta, eikä kestävä hyvinvointi ole mahdollista ilman elävää taide- ja kulttuurisektoria.

Blogisarjalla halutaan parantaa ymmärrystä taiteen ja kulttuurin positiivisista vaikutuksista ja mahdollisuuksista yhteiskunnassa sekä herättää keskustelua aiheeseen liittyen. Blogeja on jaettu runsaasti sosiaalisessa mediassa: yli tuhannen jaon raja on jo ylitetty. Keskustelua ja kommentointia on käyty sekä verkossa että painetussa mediassa. Blogisarjan pääteemoiksi on valittu kulttuuri ja taide sosiaalisen hyvinvoinnin, terveyden, talouden, koulutuksen ja oppimisen, ekologisen kestävyyden sekä kulttuuriperinnön ja -identiteetin konteksteissa.

Ensimmäisissä viidessä blogissa kulttuurialan vaikuttajat ovat käsitelleet taiteen ja kulttuurin merkitystä monipuolisesti mm. hyvinvoinnin ja yhteisökokemuksen näkökulmasta. Sarjan avanneessa blogissaan Jaakko Kuusisto totesi: “Yhteiskunnallisesti katsoen taiteen ja kulttuurin vaikutukset ovat vielä paljon laajempia kuin yksittäisiä kokemuksia.”

Tähän teemaan paneutui kulttuuripalveluiden yhteisöllistä merkitystä pohtinut Ditte Winqvist: ”Syrjäytymiskehityksen estäminen kulttuurin keinoin ei rajoitu vain nuoriin. Kulttuuripalveluilla on väkevä asema yhteisöllisyyden ja avoimen keskustelun rakennusaineena läpi elämän vanhusikään asti.”

Helena Värri puolestaan käsitteli taidekokemuksien ja identiteetin välistä suhdetta omassa blogissaan: ”Nopeasti muuttuvassa ja kaoottisessa maailmassa taidekokemuksilla on yhä tärkeämpi tehtävä identiteetin muovaajana ja suvaitsevien ajatusten synnyttäjänä.”

Stuba Nikula nosti esiin koulutuksen kehittämisen taiteen vaikuttavuuden lisäämiseksi ja taiteilijoiden toimeentulon turvaamiseksi: ”Olisin valmis käynnistämään taiteen maisteriohjelmien sisälle vahvoja erikoistumisjaksoja klassisesta taiteilijuudesta poikkeaville taiteen käytön aloille.”

Kulttuurin ja talouden välisestä suhteesta kirjoittanut Kimmo Levä totesi: ”Talous on kunnossa, jos kulttuuriin on investoitu riittävästi.”  Kirjoittajien kokemus ja asiantuntemus ovat nostaneet esiin mielenkiintoisia näkökulmia.

Seuraavaksi julkaistavissa blogeissa keskustelunavauksia tekevät kulttuurikysymyksiä politiikan kentällä pohtivat vaikuttajat Eeva-Johanna Eloranta (Sdp), Sanna Lauslahti (Kok), Tuomo Puumala (Kesk) ja Stefan Wallin (Rkp).  Aiheet käsittelevät kulttuuripalveluiden rahoittamiseen, asiakaslähtöisyyteen, taiteen perusopetukseen ja lastenkulttuuriin sekä julkisen rahan jakamiseen liittyviä haasteita. Taloustieteilijä Pasi Holm pohtii mm. kulttuuripalveluiden asiakaslähtöisyyttä, ja toki myös talousnäkökulmaa. Seuraava yhteenveto tähän mennessä ilmestyneistä ja tulossa olevista blogeista julkaistaan lokakuun puolessa välissä.

”Onnistunut arki tarvitsee onnen ankkureita”, sanoo Eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Tuomo Puumala tänään ilmestyvässä blogissaan ja kiinnittää huomiota mm. lasten ja nuorten taidekasvatuksen merkitykseen. Blogisarja jatkuu vuoden loppuun. Kiinnostavia keskustelunavauksia on siis luvassa koko syksyksi. Kaikki blogit ovat luettavissa Sitran sivuilla, osoitteessa https://www.sitra.fi/hankkeet/kulttuurivos-uudistus/.

Tervetuloa blogisarjan seuraan.

Mistä on kyse?