uutiset
Arvioitu lukuaika 5 min

WCEF2022 rakensi kiertotaloussiirtymää vahvistamalla kumppanuuksia

Siirtymä kiertotalouteen vaatii oikeita kumppanuuksia ja mahdollistavaa rahoitusta. Maailman kiertotalousfoorumi WCEF:n toisena päivänä Kigalissa Ruandassa käsiteltiin juuri näitä keskeisiä aiheita.

Kirjoittaja

Antti Lehtinen

Asiantuntija (pitkällä vapaalla), Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Päivitetty 13.1.2023 päättymispäivämäärä WCEF2023-tapahtumalle.

”Kumppanuudet ja yhteistyö ovat välttämättömiä. Kaikki yhdessä maassa tehdyt toimet vaikuttavat myös muihin globaalisti. Siksi tarvitaan kumppanuuksia”, sanoi Ruandan ympäristöministeri Jeanne d’Arc Mujawamariya Maailman kiertotalousfoorumi WCEF:n toisen päivän aluksi Kigalissa Ruandassa.

Tiedon ja parhaiden käytäntöjen jakaminen auttaa valtioita kehittämään vaikuttavia ja johdonmukaisia politiikkatoimia, joilla kiertotaloutta voidaan edistää.

Alueelliset allianssit kiertotaloutta vauhdittamassa

Foorumin toisena päivänä pohdittiin, miten kiertotalousyhteistyötä voidaan kehittää alueellisesti ja globaalisti.

Avainasemassa ovat uudet yhteistyön muodot, kuten alueelliset allianssit ja muut yhteistyöverkostot.

”Kun puhutaan innovaatioista, usein ajatellaan vain yrityksiä. Tarvitsemme kuitenkin myös innovatiivisia politiikkatoimia”, muistutti Amelia Kuch Ellen MacArthur Foundationista.

Tarvitsemme kuitenkin myös innovatiivisia politiikkatoimia.

Afrikan mantereella keskeinen kiertotaloustoimija on yhdeksän Afrikan valtion muodostama kiertotalousallianssi ACEA. Sen tavoitteena on vauhdittaa Afrikan siirtymää kiertotalouteen, joka luo talouskasvua, uutta työtä ja positiivisia ympäristövaikutuksia.

Alueellisiin yhteistyöverkostoihin liittyminen voi auttaa hallituksia omaksumaan kokonaisvaltaisemman ja strategisemman lähestymistavan kiertotalouteen.

”Parhaat käytännöt täytyy koota ja yhdenmukaistaa saman katon alle. Afrikassa tämä paikka on ACEA”, sanoi Etelä-Afrikan ympäristöminsteriön metsätalous- ja kalastusosaston pääjohtaja Kgauta Sylvester Mokoena.

Parhaat käytännöt täytyy koota ja yhdenmukaistaa saman katon alle

”Meillä on yhä vain harvoja foorumeita, joilla voidaan keskustella yksityiskohtaisesti siitä, miten kiertotalouteen voidaan siirtyä suunnittelun ja rahoituksen avulla”, pohti kiertotalousverkosto PACE:n (Platform for Accelerating the Circular Economy) toimitusjohtaja Ramona Liberoff.

”Kaiken toiminnan pitäisi perustua tutkimukseen, joka katsoo pintaa syvemmälle. Muutoksen tulee olla nopea, mutta myös reilu.”

Mistä rahat kiertotaloussiirtymään Afrikassa?

Investoinnit kiertotalouteen voivat edistää yhteiskuntia muuttavia investointeja. Silti rahoituksen saatavuus on usein merkittävä pullonkaula.

Afrikassa haasteina ovat vähäiset kokemukset vihreästä rahoituksesta ja rajalliset paikalliset rahoituskapasiteetit. Startupeille ja pk-yrityksille haasteena on usein alkuun pääseminen: mistä löytyy ensimmäinen rahoituskierros? Yksi ratkaisu voi löytyä paikallisista vihreää rahoitusta tarjoavista pankeista.

”Meille rahoittajana ei riittänyt luottojen antaminen ja lainoittaminen. Halusimme tehdä enemmän, ja siirsimmekin toimintamme tekniseen tukeen, strategisissa kumppanuuksissa tukemiseen, markkinoille yhdistämiseen ja rahoitukseen,” kertoi kumppanuuksista vastaava johtaja Ada Marmion Africa Enterprise Challenge Fund -organisaatiosta, joka rahoittaa kasvavia yrityksiä Afrikassa.

Rahoitussektorilla on merkittävä rooli kiertotalouteen siirtymisessä, mutta myös politiikkaa tarvitaan. Sääntelyn ja kannustimien tulee olla kunnossa, jotta ne tukevat yrityksiä kiertotalousliiketoiminnan kehittämisessä.

Kansainväliset instituutiot, kuten kehityspankit, voivat ottaa mahdollistajan roolin. Esimerkiksi Afrikan kehityspankki on jo perustanut kestävään energiaan ja ilmastonmuutokseen keskittyvät rahaston Afrikkaan.

Kehityspankin puitteissa toimii myös kiertotalousrahasto ACEF (African Circular Economy Facility), johon siemenrahoitusta ovat antaneet Suomen ulkoministeriö ja Nordic Development Fund.

Afrikan johdolla kohti kestävää tulevaisuutta

Foorumin päättäneessa sessiossa valokeilassa olivat disruptiiviset ratkaisut, joilla voidaan edistää kiertotaloutta Afrikassa. Erityisesti paikallisten nuorten innovaatioissa on paljon potentiaalia.

Global Green Growth Instituten (GGGI) asiantuntija Michelle Defreese muistutti, että monia uusia teknologioita voidaan soveltaa kiertotalouden liiketoimintamalleihin.

”Lohkoketjun, datan ja analytiikan avulla voidaan vauhdittaa kiertotaloutta. Työskentelemme esimerkiksi afrikkalaisen tutkimuslaitoksen kanssa ja olemme toteuttaneet opiskelijoiden kanssa useita projekteja esimerkiksi jätteistä, muoveista, materiaalivirtojen analyysista ja elinkaarianalyysista. Tällaista työtä tarvitaan lisää”, hän sanoi.

Enviroserve Rwanda on paikallinen yritys, joka tarjoaa kiertotalousratkaisuja elektroniikkasektorille. Yritys on esimerkiksi korjannut 7000 vanhaa tietokonetta, joita käytetään paikallisissa kouluissa.

Kiertotalousratkaisut tuovat yritykselle kassavirtaa ja auttavat laajemmin yhteiskuntaa.

”Olemme esimerkiksi palauttaneet 8000 akkua markkinoille. Saamme kiertotalousratkaisuista enemmän tuottoa kuin aiemmasta liiketoiminnasta,” kertoi Enviroserve Rwandan maajohtaja Olivier Mbera.

Reilun siirtymän tulee tarjota mahdollisuuksia myös nuorille ja naisille.

”Jotta näin tapahtuisi, tarvitaan määrätietoista ja suunnitelmallista politiikkaa ja toimintaympäristöä”, sanoi Rwandan maajohtaja Aissa Touré Sarr Afrikan kehityspankista.

Kiertotalousratkaisut tuovat yritykselle kassavirtaa ja auttavat laajemmin yhteiskuntaa.

Uusia suunnitelmia ja käytännön toimia

Foorumin päättäneessä puheessaan Ruandan ympäristöministeri Jeanne d’Arc Mujawamariy muistutti, että reilu siirtymä kiertotalouteen edellyttää yhteistyötä, tiedon jakamista sekä nykyistä parempaa teknologian ja innovaatioiden saatavuutta.

Näillä askelilla Afrikan valtiot voivat valjastaa kiertotalouden mukaiset perinteensä kestävän tulevaisuuden rakentamiseen.

”Kiertotalouden käytännöt ovat oleellinen osa afrikkalaisia kulttuureja. Se on osa perimätietoamme, eikä mitään uutta”, hän sanoi.

Foorumin aikana nähtiin useita konkreettisia Afrikan valtioiden kiertotalousaskelia. Ruanda julkaisi ensimmäisen kiertotalouden tiekartan ja toimintasuunnitelmansa. Kamerun puolestaan liittyi Afrikan kiertotalousallianssi ACEAn jäseneksi.

Foorumin päätteeksi ACEA:n afrikkalaiset jäsenvaltiot julkaisivat yhteisen julistuksen, jossa he sitoutuivat edistämään kiertotaloutta määrätietoisesti ja vauhdilla, jotta ilmastokriisiin, luontokatoon ja saastumiseen löydetään ratkaisuja.

Keväällä 2023 kiertotalousfoorumi järjestetään pohjoisemmilla leveyspiireillä, sillä johtava kiertotaloustapahtuma palaa Helsinkiin. Sitra ja Nordic Innovation järjestävät foorumin yhdessä 30.5.-2.6.2023.

Lue myös kooste Maailman kiertotalousfoorumi WCEF:n ensimmäisestä päivästä.

Mistä on kyse?