uutiset
Arvioitu lukuaika 4 min

Eri puolilla Suomea kokeillaan uusia tapoja edistää luonnon kannalta myönteisiä elämäntapoja

Sitra Lab -ohjelmaan valittiin mukaan kahdeksan tiimiä kokeilemaan luonnon kannalta kestäviä elämäntapoja ja niiden levittämistä. Kokeilutiimien työ alkaa huhtikuussa.

Kirjoittajat

Jonna Heliskoski

Johtava asiantuntija, Tulevaisuuslaboratorio

Laura Salonen

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Laura Järvinen

Johtava asiantuntija, Luonto ja arki

Julkaistu

Sitra etsi maaliskuussa 2024 päättyneessä haussa tiimejä kehittämään yhdessä ratkaisuja, joiden avulla luonto nivoutuu vahvemmin osaksi ihmisten arkea.

Sitra Lab 7 -ohjelmaan valitut tiimit kokeilevat muun muassa uusia tapoja oppia sekä pohtivat, kuinka voidaan lisätä alueellista elinvoimaa ja vahvistaa paikallisten yhteisöjen roolia lähiluonnon vaalimisessa. Sitran johtavan asiantuntijan Laura Järvisen mukaan Luonto osaksi arkea -ohjelmalla halutaan auttaa paikallisia yhteisöjä luonnon kannalta kestävien elämäntapojen edistämisessä.

”Muutokseen tarvitaan laaja joukko toimijoita, jotta kestävät ratkaisut valtavirtaistuvat”, Järvinen kommentoi.

Haku ohjelmaan oli kaikille avoin ja siihen sai osallistua miltä tahansa toimialalta, mistä tahansa organisaatiosta tai yhteisöstä sekä myös ilman taustaorganisaatiota. Ohjelmaan haki 37 kokeilutiimiä, joista mukaan valittiin kahdeksan.

“Saamamme hakemukset olivat poikkeuksellisen korkeatasoisia. Olimme erittäin iloisia, että ohjelmaan haettiin eri puolilta Suomea ja hyvin erilaisilla ideoilla”, sanoo Sitra Labin Jonna Heliskoski.

”Monipuolisista hakijoista huolimatta meidän oli helppo tunnistaa lukuisia yhteyksiä ohjelmaan valitsemiemme tiimien välillä. Meillä on myös alustavia ajatuksia, miten voimme auttaa heitä terävöittämään kokeilujensa vaikuttavuutta.”

Sitra Lab 7: Luonto osaksi arkea -ohjelmaan valitut tiimit

Kymenlaakson lumo-akatemia

Tiimi kehittää Sitra Labissa uudistavaa oppimista edistävän ‘luontoakatemian’. Akatemian tavoitteena on luontotiedon syventäminen ja luonnon yhteiskunnallisen merkityksen lisääminen. Ajatuksena on antaa päättäjille paremmat edellytykset luonnon monimuotoisuuden huomioimiseen osana päätöksentekoa. Kokeilusta vastaavat Kymenlaakson liitto, Kymenlaakson kesäyliopisto ja Kaakkois-Suomen ELY-keskus.

#luontokaupunkikuusamo

Kokeilun tavoitteena on lisätä Kuusamon kaupungin taajama-alueen lähiluonnon houkuttelevuutta. Tiimi kehittää yhdessä lapsiperheiden kanssa jatkuvasti uudistuvan reitin, joka kutsuu niin paikallisia kuin matkaajia liikkumaan ja tutustumaan kaupungin lähiluontoon. Kokeilusta vastaavat Kuusamon kaupunki ja KSAK Oy.

Meijän metsät

Tiimi toteuttaa terveysmetsä-ajatusmalliin pohjautuvia Meijän metsät -koulutuksia ja työpajoja Keski-Suomen alueen kunnissa. Terveysmetsä-ajatusmallissa käytetään tutkimuksella selvitettyjä luonnon terveyshyötyjä osana terveydenhuoltoa ja hyvinvoinnin edistämistä. Kokeilun tavoitteena on lisätä tietoutta, käytännön osaamista ja luontokohteiden käyttöä. Kokeilusta vastaavat Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Keski-Suomen hyvinvointialue ja Meijän polku.

Askelten eväät

Tiimi kehittää hyvinvointia tukevia palveluita erityisesti vanhojen pyhiinvaellusreittien varrelle. Näin reittien kulkijoilla on mahdollisuus yhdistää luonnossa vierailu kulttuurihistoriaan, liikkumiseen ja irtiottoon arjesta. Kokeilun tarkoituksena on elvyttää pyhiinvaelluskulttuuria vastaamaan tämän ajan ihmisten tarpeisiin. Kokeilusta vastaavat Linnakorven Retriitti, LuontoRiihi, Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli ja Ammattiopisto Livia.

Lähekkö nää luontoon

Tiimi kokeilee innovatiivista Luontokummi-toimintaa paikallisyhteisöjen luontosuhteen vahvistamiseen. Kokeilun tavoitteena on kannustaa ihmisiä oppimaan yhdessä uudella tavalla. Kokeilusta vastaavat Oulun kaupunki ja Oulun seudun ympäristötoimi.

Metkat porkkanat

Tiimi kutsuu maahanmuuttajat mukaan istuttamaan puita ja huolehtimaan ympäristöstä yhdessä kyläläisten kanssa. Kokeilun tavoitteena on synnyttää kumppanuutta, monikulttuurista toimintaa ja oppia ottamaan yhdessä vastuuta luonnosta. Kokeilusta vastaavat Lieksan Somaliperheyhdistys ry ja Metka Taide- ja Kulttuuriyhdistys ry.

Ilmastosoturit Ruovesi

Tiimi toimii luonnonsuojelun edistämiseksi ja ilmastonmuutoksen estämiseksi. Kokeilun ideana on laajentaa koululla käsiteltyä ilveksen suojeluteemaa laajemmin Ruoveden asukkaiden ja nuorempien oppilaiden tietoisuuteen. Kokeilusta vastaa Ruoveden lukio.

Hyvinvoinnin haltiat

Tiimi kokeilee kemikaalitonta menetelmää koneelliseen astianpesuun, pyykkihuoltoon sekä puhtaanapitoon. Kokeilun tavoitteena on tunnistaa, miten luonnon säästäminen lisää myös henkilöstön ja asiakkaiden hyvinvointia ja terveyttä. Kokeilusta vastaa Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda.

Tiimien työskentely Sitra Lab –ohjelmassa

Sitra Lab tarjoaa tiimeille alustan kehittää kokeilujaan toisiltaan ja muilta asiantuntijoilta oppien. Lähipäivinä keskitymme kokeiluja yhdistäviin teemoihin ja suunnittelemme, miten hyödynnämme uutta tutkimustietoa kussakin kokeilussa. Luomme myös yhteistä ymmärrystä kokeilujen kohteena olevasta muutoksesta ja eri kokeilujen roolista uuden ymmärryksen tuottamisessa.

Lähipäivien välillä sitralaiset, ja tarvittaessa myös muut asiantuntijat, tukevat tiimejä kokeilujen toteuttamisessa. Tavoitteena on, että ohjelman aikana kokeilujen ympärille lähtee kehittymään sellaisten toimijoiden verkosto, jotka mahdollistavat muutoksen jatkumisen ja kiihdyttämisen ohjelman päättymisen jälkeen.

Sitra Labin työskentely ja sisällöt suunnitellaan aina ohjelmaan osallistuvien tiimien tarpeista käsin. Lab on ennen kaikkea muutoksen käynnistämisen ja kiihdyttämisen alusta. Lue lisää Sitra Lab –ohjelmista täältä.

Mikä ihmeen Sitra Lab?

  • Sitra Lab on ohjelma kokeiluista innostuville tiimeille, jotka haluavat muuttaa ja uudistaa yhteiskuntaa.
  • Ohjelmaan valitut tiimit muodostavat yhteisen kehittäjäjoukon, joka tukee ja oppii toinen toisiltaan.
  • Tiimit oppivat hyödyntämään uusia kehittämisen käytäntöjä ja työkaluja. Tiimit saavat sparrausta asiantuntijoilta.
  • Tiimeillä on mahdollisuus saada Sitralta kokeilurahoitusta.
  • Ohjelma tukee eri toimijoiden välisen yhteistyön ja verkostojen syntymistä.