artikkelit
Arvioitu lukuaika 5 min

4 +1 syytä siihen, miksi web 3.0 -innovaatiot kukoistavat Virossa

Miksi Viro on kokoaan suurempi digitaalisissa innovaatioissa? Lohkoketjuihin perustuvan hajautetun verkon, web 3.0:n, mahdollisuuksia kokeilevat Sitra Lab -tiimit vierailivat syyskuisessa Tallinnassa.

Kirjoittajat

Heikki Aura

Johtava asiantuntija, Data ja kilpailukyky

Helena Mustikainen

Johtava asiantuntija, Reilu datatalous

Julkaistu

Suomi nousi vastikään ykköspaikalle 22 maan digitaalisuutta arvioivassa Digibarometrissa.

Sijoitus on mainio. Se tarkoittaa, että maamme pärjää ja kehittyy tasaisesti barometrin kaikilla yhdeksällä mittarilla, joilla arvioidaan digitalisaation astetta niin julkisella sektorilla ja hallinnossa, yrityksissä kuin kansalaisten arjessa.

Vaikka suomalainen julkinen sektori – ja uusimman tiedon perusteella myös yritykset – ovat hyvällä tiellä digitalisaation hyödyntämisessä, riittäisi liiketoimintamalleissa ja suomalaisessa innovaatiokyvyssä vielä kehitettävää.

Millainen olisi innovatiivinen sekä samalla sääntelyltään reilu teknologiakulttuuri, joka toisi hyötykäyttöön parhaat palat niin tekoälystä kuin vaikka web 3.0 -sovelluksistakin?

Sitra Lab on Sitran ohjelma, jossa kokeillaan ja kehitetään käytännön ratkaisuja yhteiskunnallisen muutoksen tekemiseen. Seitsemän Sitra Labin kokeilevaa tiimiä vieraili Tallinnassa tutustumassa Viron digitaaliseen kehitykseen.

Vierailun perusteella Suomella on vähintään 4 + 1 syytä katsoa Viron menestyskulkuun digitalisaatiossa.

1. Suomesta Suomelle, Virosta maailmalle

Suomen digitaalista kehitystä ohjataan vahvasti valtionhallinnosta käsin, kotimaisia sidosryhmiä osallistaen. Strategisesta kehityksestä ja datatalouden tulevaisuuden visiosta linjataan Digikompassi 2030 -etenemissuunnitelmassa. Myös hyödynsaajat ovat olleet useimmiten kotimaisia.

You need to accept marketing-cookies to watch this video

Open cookie settings

Suomesta poiketen Viro on alusta lähtien tavoitellut kansainvälisiä vesiä. Alle 1,4-miljoonaisen Viron kokoaan suurempi digitaalinen missio, riisuttu byrokratia sekä jo saavutetut digitaaliset edistysaskeleet houkuttelevat kansainvälisiä yrittäjiä ympäri maailmaa.

Viro toivotti ensimmäisten EU-valtioiden joukossa kryptovarapalvelujen tarjoajat tervetulleiksi, Sittemmin kryptovaratoimin­nan sääntelyä on myös Virossa jouduttu tiukentamaan lieveilmiöiden vuoksi.

Digitaalinen e-kansalaisuus on ollut eräs Viron valtionhallinnon keinoista tehostaa kehittyvää bisnestä ja houkutella kansainvälisiä yrityksiä. Digitaalisen kansalaisuuden ja henkilökortin voi netin kautta saada itselleen 3–8 viikossa, minkä jälkeen yrityksen voi perustaa parissa päivässä sekä pyörittää sitä myös Viron ulkopuolelta niin pitkään kuin tarpeen.

2. Viron startup-kenttä hyötyy kypsyydestä

Viron startup-kenttä ei ole nuori, vaan kypsyystasoltaan juuri sopiva. Startupeissa osataan nyt ottaa oppia menneestä ja toisaalta suunnata tulevaisuuteen.

Kiinnostuneelle web 3.0 -toimijalle Viro tarjoaa mahdollisuuksia kokeilla ja innovoida lainsäädännön rajoissa. Lohkoketjuteknologiaa maassa on käytetty jo 2000-luvulta lähtien, kun dataa haluttiin hajauttaa vastauksena keskitetyn datanhallinnan uhkiin. Sääntelyäkin on tarvittu kryptovaluuttatoimijoiden määrän ja sen lieveilmiöiden kasvaessa.

Pääasiassa virolainen digitalisaatio tekee tänä päivänä suurin piirtein sen, mitä sen pitääkin. Nettikiusaaminen, väärän tiedon levittäminen tai verkkorikollisuus eivät lannista virolaisia liikaa.

Uusiin teknologioihin liittyy aina sekä uhkia että mahdollisuuksia. Teknologioiden kehittyessä mahdollisuudet nousevat yleensä etusijalle, ja uhkia opitaan kahlitsemaan ja kitkemään.

3. Vahva mentorointi ja tiivis yhteistyö

Virossa menestyvät teknologiayritykset eivät kukoista omillaan. Vanha startup-yhteisö kulkee rinnalla mentoroimassa uudempaa – tai yhä useammin myös rahoittajana tai sijoittajana.  

Ala houkuttaa nuoria: jopa 60 prosenttia virolaisista korkeakouluopiskelijoista voisi kuvitella työskentelevänsä digitalisaation parissa.

You need to accept marketing-cookies to watch this video

Open cookie settings

Web 3.0 kirkastaa yhteistyön muotoja entisestään. DAO Datayhteisö Yhteenliittymä, jonka toiminnan tavoitteena on helpottaa yksilöiden datan hallintaa. Avaa termisivu Datayhteisö on digitaalinen organisoitumisen tapa tai yhteisö, jolla on selkeä tavoite, jaettuja resursseja ja yhteisöllisyyteen perustuva päätöksentekomalli.

Virolaisessa Internet Native Organisation’issa (INO) kokeilutiimeille kerrottiin, kuinka nuoret, virolaiset IT-kehittäjät vedetään usein hajautettuun, itsenäiseen organisaatioon, DAO:on, jo yliopistosta. Yksiviivaisen ja suljetun yhteisön sijaan esimerkiksi virolaiset DAO:t tarjoavat parhaimmillaan käyttöön kokonaisen sidosryhmien verkoston.

You need to accept marketing-cookies to watch this video

Open cookie settings

4. Hajautettu ja ketterä web 3.0 liiketoimintayksikön sisällä

Siinä, missä muualla Euroopassa toimitaan usein keskitetysti, Virossa IT-asiantuntijat työskentelevät – alkuperäisen web 3.0 -filosofian mukaisesti – hajautetusti lähellä liiketoimintamallia ja erikoistumisaluettaan. Kun rutiinityö on automatisoitu, voidaan keskittyä kehittämiseen.

Ketterä toiminta ja joustavuus toteutuvat parhaiten lähellä palveluntuottajaa.

You need to accept marketing-cookies to watch this video

Open cookie settings

+1. Web 3.0 voi johtaa yhteiskunnallista muutosta

You need to accept marketing-cookies to watch this video

Open cookie settings

Sitran web 3.0 -kokeilujen onnistumisen kannalta tärkeä kysymys on, miten sovellukset saadaan markkinoille parantamaan ihmisten elämää. Vielä suurempi kysymys, miten web 3.0 voi vauhdittaa reilua ja kestävää yhteiskunnallista muutosta.

Jo nyt Virossa ollaan vakuuttuneita, että web 3.0 muokkaa peruuttamattomasti paitsi digitaalista vuorovaikutusta, myös koettua omistajuutta ja luottamusta. Luovuus ja uusi teknologia on jo tänä vuonna ottanut harppauksia. Hajautettu verkko voi olla myös virolaista taloutta kiihdyttävä moottori.

Virolaiset uskovat, että teknologia voi auttaa osaltaan ratkomaan maailman suuria ongelmia. Eikä kyse ole väliaikaisesta ilmiöstä.

Halu ja kiinnostus digitalisaatioon on virolaisten yhteisesti jakama arvo, ja useimmat haluavat varmistaa, ettei digitaalinen kehitys jää päiväperhoseksi. Viro on osoitus siitä, että pieni maa voi johtaa muutosta.

Videot: Jaakko Porokuokka, Sitra

Sitra haluaa kehittää reilua datataloutta ja siirtymää kohti tulevaisuuden web 3.0:aa, eli hajautettua verkkoa, kokeilujen avulla. Syksyn 2023 Sitra Labissä suomalaiset toimijat voivat kokeilla web 3.0:n uusia mahdollisuuksia.

Mistä on kyse?