archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Resurssiviisaus kasvaa isoksi

Ensimmäisen vuoden aikana Kohti resurssiviisautta -hankkeen huomio keskittyi mm. kokeiluihin ja opintomatkaan.

Kirjoittaja

Lari Rajantie

Julkaistu

Kohti resurssiviisautta -hanke on nyt siirtymässä uuteen vaiheeseen. Ensimmäisen vuoden aikana huomio keskittyi mm. kokeiluihin ja Saksan opintomatkaan, joilla haettiin ideoita ja kokemuksia siitä, miten asioita voi tehdä resurssiviisaasti: säästää luonnonvaroja ja samaan aikaan lisätä hyvinvointia. Jatkossa pienistä kokeiluista siirrytään suurempiin ratkaisuihin.  Samalla hanke siirtyy uuteen vaiheeseen myös toisella tavalla. Aloitin elokuun alusta projektin vetäjänä Johanna Kirkisen siirryttyä Tampereen ammattikorkeakoulun yliopettajaksi.

Resurssiviisauden toimintamalliryhmän syksy käynnistyy vauhdilla työpajassa, jossa hahmotellaan Jyväskylälle ehdotusta visioksi ja tiekartaksi kohti resurssiviisautta. Tavoitteena on saada käyntiin muutos, jonka päätteeksi Jyväskylä on aidosti resurssiviisas kaupunki: se ei tuota lainkaan ilmastopäästöjä eikä jätettä, ja lisäksi se kuluttaa luonnonvaroja maapallon kantokyvyn rajoissa – siis selvästi vähemmän kuin mikään suomalainen tai länsimainen kaupunki nykyisin. Tämä muutos on haastava, mutta siihen on mahdollista päästä jo nyt tunnetuilla keinoilla ja teknologialla. Lisäksi on vahvaa näyttöä siitä, että muutos synnyttää alueelle uusia työpaikkoja, uutta liiketoimintaa ja taloudellista hyvinvointia. Puhumattakaan siitä, että sama muutos on väistämättä edessä kaikkialla maailmassa.

Tiekartta on vasta idea ja lupaus tulevasta. Jotta sen avaamat mahdollisuudet voidaan hyödyntää, sen on muututtava teoiksi: valinnoiksi, päätöksiksi, investoinneiksi. Jyväskylän kaupunki on tässä avainroolissa. On tärkeää, että kaupunki ottaa resurssiviisauden ja tiekartan osaksi toimintaansa, päätöksentekoa, kehittämistä ja strategioita. Mutta yhtä tärkeää on, että myös Jyväskylän yritykset, oppilaitokset, yhdistykset ja asukkaat sitoutuvat siihen ja toteuttavat sitä. 

Tiekartan lisäksi Jyväskylässä tehdään myös käytännön toimenpiteitä resurssiviisauden hyväksi: resurssiviisaus-pilotit (esim. lähiruoka, Bussiloikka, tulevaisuuden kotitalous) toteutetaan ja pk-yritysten resurssitehokkuutta kehitetään syksyn aikana. Olemme mukana myös Jyväskylän uuden sairaalan ja Yritystehtaan kehittämisessä.

Samalla kun autamme Jyväskylää käynnistämään matkansa kohti resurssiviisautta, seuraavat kaupungit ovat jo valmistelemassa omaansa. Kehitämme yhdessä kymmenen kaupungin verkoston kanssa Jyväskylän kokemusten perusteella mallin, jolla muutkin kaupungit voivat toteuttaa vastaavan muutoksen. Toimintamallin tueksi valmistuvat selvitykset resurssiviisauden indikaattoreista ja haitallisimmista resurssivirroista.

Toimintamallille voi ennustaa kovaa kysyntää Suomessa ja maailmalla. Sitä esitellään syksyn aikana mm. World Resources Forumissa Perussa ja European Resources Forumissa Berliinissä. Luonnonvarojen käydessä yhä niukemmiksi kyky pärjätä vähemmällä on lyömätön kilpailuetu.

Mistä on kyse?