archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Kaupungit voivat kohentaa taloutta ja työllisyyttä resurssiviisaudella

Julkaistu

Tuoreen selvityksen mukaan luonnonvarojen käyttöä ja päästöjä vähentävillä toimilla voitaisiin Jyväskylän kokoisella kaupunkiseudulla luoda työtä tuhannelle ja saada aikaan sadan miljoonan euron myönteiset talousvaikutukset vuodessa. Sitra käynnisti tällä viikolla kaupunkien välisen yhteistyön parhaiden resurssiviisaiden ratkaisujen löytämiseksi ja levittämiseksi.

Resurssiviisailla toimilla voidaan tulevaisuudessa saada aikaan merkittäviä myönteisiä talousvaikutuksia kaupunkiseuduilla, ilmenee tuoreesta Sitran Gaia Consultingilla teettämästä selvityksestä. Selvityksessä on laskettu erilaisten resurssiviisaiden toimenpiteiden, kuten lähiruuan tuotannon lisäämisen, kotimaisen biokaasun tuotannon ja puupolttoaineiden käytön, potentiaalisia talous- ja päästövaikutuksia. Sen mukaan Jyväskylän seudulla yhdeksällä resurssiviisautta edistävällä toimella voitaisiin saada aikaan tuhat pysyvää työpaikkaa ja tuottaa sadan miljoonan euron verran lisäarvoa vuodessa. Samalla hiilidioksidipäästöjä saataisiin vähennettyä 500 kilotonnia vuodessa, mikä vastaa noin 50 000 suomalaisen vuotuista hiilijalanjälkeä.

”Tulokset ovat erittäin merkittäviä ja osoittavat, että siirtyminen uusiutuvaan energiaan ja resurssitehokkaisiin ratkaisuihin tuottaa myös taloudellista hyötyä ja edistää työllisyyttä”, sanoo johtava asiantuntija Johanna Kirkinen.

Gaian selvitys pohjaa olemassaolevaan tutkimustietoon. Suuri osa toimenpiteistä, kuten biokaasun tuottaminen liikennepolttoaineeksi ja puupolttoaineen käytön lisäys, vaativat investointeja, mutta niiden tilapäisiä työllisyysvaikutuksia ei ole otettu mukaan selvityksen laskelmiin vaan mukaan on laskettu ainoastaan toimenpiteiden tuomat pysyvät työpaikat.

Sitra tekee parhaillaan työtä uusien resurssiviisaiden toimintatapojen löytämiseksi yhdessä Jyväskylän kaupungin kanssa Kohti resurssiviisautta -hankkeessa, mutta myös muissa kaupungeissa resurssiviisaus herättää entistä enemmän kiinnostusta. Sitran järjestämään resurssiviisaiden kaupunkien yhteistyöverkoston työpajaan haki enemmän kaupunkeja kuin mukaan mahtui.

Yhteistyö kymmenen suomalaiskaupungin kanssa resurssiviisaan kaupungin yhteistyö- ja toimintamallin jalkauttamiseksi alkoi Jyväskylässä tällä viikolla. Mukana työssä ovat Jyväskylän lisäksi Forssa, Lahti, Lappeenranta, Mikkeli, Helsinki, Pori, Turku, Tampere ja Joensuu. Kaupunkien yhteistyön tuloksena Sitra pyrkii kokoamaan yhteen parhaita resurssiviisaita käytäntöjä ja työkaluja – ja levittämään niitä ympäri Suomea.

”Tällaisella yhteistyöllä on suuri merkitys resurssiviisauden edistämiselle, sillä muuten kaupungit ja yritykset ovat näiden asioiden kanssa aika yksin. Kun keräämme eri sektorien osaamisen ja kokemukset yhteen, huomaamme että meillä onkin jo tarvittava osaaminen esimerkiksi kiertotalousratkaisujen tuotteistamiseen. Parhaimmillaan yhteistyöstä voi syntyä koko Suomen vientiä ja kilpailukykyä kasvattavia huippuratkaisuja”, sanoi Sitran kaupunkityöpajaan osallistunut Forssan kaupunginjohtaja Sami Sulkko.

Resurssiviisaudella tarkoitetaan luonnonvarojen järkevää käyttöä niin, että luonnonvarojen kulutus ja päästöt vähenevät, mutta samalla hyvinvointi kasvaa.

”Resurssiviisaus auttaa ratkaisemaan kahta ihmiskunnan kannalta merkittävää tulevaisuuden haastetta: ilmastonmuutosta ja luonnonvarojen niukkuutta. Ongelman laajuutta kuvaa esimerkiksi se, että ennusteiden mukaan jo 15 vuoden päästä tarvitsemme 30 prosenttia enemmän ruokaa kuin nyt, mutta ilmastonmuutoksen takia se joudutaan tuottamaan entistä vaikeammissa ja epävarmemmissa olosuhteissa”, sanoo Sitran vanhempi neuvonantaja Jukka Noponen.

Lisätietoja:

Johanna Kirkinen,
johtava asiantuntija, Sitra
p. 040 186 71

Juha Vanhanen,
toimitusjohtaja Gaia Consulting
p. 050 564 1889

You need to accept statistics-cookies to display content from Slideshare

Open cookie settings

Resurssiviisauden vaikutukset aluetalouteen from Sitra / Ekologinen kestävyys

Mistä on kyse?