archived
Arvioitu lukuaika 4 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Turbo-Saab ja kännykkä vai yhteisöllisyyttä ja inhimillisyyttä?

Lahden Erätauko-tapahtuman osallistujat muodostivat syvempää ymmärrystä edistyksestä rakentavalla dialogilla.

Kirjoittaja

Tatu Leinonen

Asiantuntija, Luonto ja talous

Julkaistu

“Jos tulevaisuudessa työpaikkoja katoaa eikä uusia heti synny tilalle, tarvitsemme merkityksellisiä tapoja ihmisille olla osa yhteisöjä”

”Monimutkaisessa maailmassa edistystä olisi, jos esimerkiksi julkiset palvelut olisivat ihmisille helppoja käyttää”

Yhteisöllisyys, inhimillisyys ja helppous monimutkaisen maailman keskellä. Muun muassa näillä sanoilla Lahden Erätauko-tapahtuman osallistujat vastasivat kysymykseen, mitä on edistys. Osallistujat eivät haikailleet hienojen tulevaisuuden teknologiatuotteiden tai -elämysten perään, eikä edistyksessä korostuneet liioin yksilöiden kulutusmahdollisuudet.

Vaikka nämä nostot eivät kata noin 45 hengen osallistujajoukon näkemysten koko kirjoa – eikä tämän kokoisen joukon ajatuksista voi vetää laajempia johtopäätöksiä – piirtyy ilmoille silti merkkejä huomattavasta muutoksesta. Näyttää siltä, että käsityksemme edistyksestä on muuttumassa.

Monien vuosikymmenien ajan Suomessa edistys tuntui ihmisten arjessa aiempaa suurempina ansioina ja kulutusmahdollisuuksina. Talous kasvoi tasaiseen tahtiin ja valtio jakoi kehityksen hedelmiä käyttämällä verotuloja muun muassa julkisiin palveluihin ja sosiaaliturvaan. Taloudesta ja talouskasvusta muodostui eräänlainen edistyksen tukijalka.

Tämä asetelma on muuttumassa. Luonnonvarojen kestämätön käyttö ja hiilidioksidipäästöt asettavat ihmisten toiminnalle selkeät reunaehdot. Talouskasvun tavoittelu itseisarvoisesti ja hinnalla millä hyvänsä ei aukottomasti johda korkeampaan hyvinvointiin ja edistykseen (ks. esim yksi vuoden 2017 megatrendeistä, Talous tienhaarassa).

Vastikään julkaistun tutkimuksen mukaan huomattavaa epävarmuutta liittyy siihen, miten ilmaston lämpeneminen vaikuttaa maaperään (ks. New Scientist 30.10.). Lämpenemisen myötä hiiltä voi vapautua maasta ilmakehään huomattavasti enemmän kuin aiemmin on arvioitu. Jos näin käy, päästöjen vähentämisellä on jopa vielä enemmän kiire kuin olemme ajatelleet.

Käsityksemme edistyksestä näyttää olevan muutoksessa

Mikään maa tai yhteiskunta ei voi kukoistaa, jos ilmastonmuutoksen äärimmäiset skenaariot toteutuvat. Ihmiskunnan on kuitenkin mahdollista hillitä ilmastonmuutosta omalla toiminnallaan. Valintojen ohjenuoraksi tarvitaan uutta käsitystä edistyksestä. (ks. aiheesta uutinen ja Edistyksen uusi kytkentämuistio).

Vaikka edistys ei välttämättä pyöri mielessä joka päivä, suurimmalla osalla on aiheesta sanottavaa. Lahden Erätauko-tapahtumassa eräs osallistuja vitsaili näin:

”Joskus toivon, että edistystä olisi yhtä helppo saavuttaa kuin ennen. Aikanaan edistystä oli turbo-Saab ja matkapuhelin”

Rakentava dialogi luo siltaa ihmisten välille

Erätauko-tapahtumissa tavoitteena on dialogin keinoin syventää osallistujien ymmärrystä käsiteltävästä aiheesta. Tyhjentävää määrittelyä tai konsensusta aiheesta ei tavoitella.

Lahden tapahtuman osallistujien kommenteista käy ilmi, että dialogi luo siltaa ihmisten välille:

”Meidän ryhmässä oivallettiin usein että: ahaa, sun tulokulma on tuo, mun taas tämä”

”Vaikka olimme ennestään tuntemattomia toisillemme, pystyimme keskustelemaan kuin hyvän kaverin kanssa”

”Täällä kaikki saivat sanoa sanottavansa vuorollaan. Kaikki tulivat kuulluiksi”

Rakentava dialogi on paitsi toimivan demokratian perusedellytys, myös arvokasta itsessään. Parhaimmillaan se on toimiva työkalu erilaisten ja moniäänisten näkökulmien esiin saamiseksi ja ymmärryksen lisäämiseksi niistä. Lisäksi mahdollisuus saada oma ääni kuuluviin vastaa luontaiseen tarpeeseemme tulla kuulluksi ja nähdyksi.

Dialogilla voidaan kartuttaa syvempää ymmärrystä hyvin monenlaisista aiheista. Lähtien koko ihmiskunnan tulevaisuuden keskeisistä kysymyksistä aina paikallisen päätöksenteon teemoihin saakka. Kunnissa dialoginen osallistaminen voi auttaa jopa tekemään parempia päätöksiä.

Kuluvan vuoden mittaan Erätauko-tapahtumissa on huomattu, että kasvokkain keskustelu ja kohtaaminen tarjoavat hyvän lähtökohdan rakentavan dialogin käymiselle (ks uutiset Kemijärven ja Joensuun sekä Vantaan ja Kajaanin tapahtumista).

Eikö juuri nyt, kun yhteiskunnallisen keskustelun sanotaan olevan kärjistynyttä eikä uutta luovaa, olisi erityisen suuri tarve keskusteluille ja kohtaamiselle?

Erätauko on uusi tapa käydä ja käynnistää rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua. Lahden Erätauko-tapahtumassa 1.11. käsiteltiin edistystä dialogin keinoin ja muotoiltiin kysymyksiä edistys-teemasta Tulevaisuuden kyselytunnille 27.11.

Erätauko on osa Sitran juhlavuotta, virallista Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa ja Suomalaisen demokratian tulevaisuuskeskustelut -hanketta.

Mistä on kyse?