Päätöksentekoprosessien kansainvälisiä vertailuja

Sitra tuottaa kansainvälistä vertailutietoa päätöksentekoprosesseista ja päätöksentekoon liittyvistä aiheista. Tavoitteena on, että sen avulla suomalaista päätöksentekoa voidaan kehittää läpinäkyvämmäksi, lähestyttävämmäksi ja seurattavammaksi.

Mistä on kyse? 

Kansainvälisten vertailujen avulla on tarkoitus tuottaa vertailutietoa Suomen kannalta hyödyllisistä käytänteistä ja työkaluista, jotka voivat auttaa kehittämistyössä kohti osallistavampaa ja läpinäkyvämpää lainsäädäntöprosessia.

Mitä teemme? 

Sitra on tuottanut kolme laajaa kansainvälistä vertailua:

  1. Kansalaisen osallistamisen välineitä maailmalta -selvitys.

    Selvitys on kansainvälinen vertailu lainsäädäntöprosessin läpinäkyvyyttä ja osallistamista lisäävistä digitaalisista palveluista. Selvityksessä verrattiin Suomen eduskunnan ja valtioneuvoston lainsäädäntöprosessin avoimuuteen liittyviä työkaluja viiden maan kanssa: Ranskan, Kanadan, Brasilian, Chilen ja Israelin. Selvityksen julkaisutilaisuus järjestettiin eduskunnassa 15.6.2022. Laajemmin vertailun tulokset on kerätty raporttiin Kansalaisen osallistaminen lainsäädäntöprosessiin – kansainvälisen vertailun tulokset
  2. Kansalaisten osallistaminen kansalliseen lainsäädäntöprosessiin Pohjoismaissa -raportti.

    Raportin tavoitteena on ollut tuottaa vertailutietoa kansalaisen osallistumisen paikoista Pohjoismaissa. Selvityksessä tarkastellaan, miten kansalainen voi osallistua lainsäädäntöprosessin eri vaiheissa, minkälaisia osallistumisen paikkoja kansalaisella on sekä mistä kansalainen saa tietoa osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista sekä -prosesseista.
  3. Parlamenttiryhmien ja puolueiden rooli Pohjoismaissa -selvitys.

    Selvityksessä on tuotettu tietoa Pohjoismaiden parlamenttien, parlamenttiryhmien ja puolueiden välisistä suhteista, rooleista ja palveluista. Selvityksen avulla pyritään syventämään ymmärrystä siitä, mitkä systeemiset tekijät tuottavat eri järjestelmissä toisistaan poikkeavat toimintamallit. Selvityksen julkaisutilaisuus järjestettiin 23.3.2022 eduskunnassa. Selvitys on saatavilla myös ruotsiksi ja englanniksi.

Kuka mukana?  

Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä eduskunnan, valtioneuvoston, tutkijoiden, asiantuntijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa, niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Ota yhteyttä
Projektikoordinaattori (pitkällä vapaalla), Uudistuva päätöksenteko

+358 294 618 361

Mistä on kyse?