Live
Parlamenttiryhmien ja puolueiden rooli Pohjoismaissa -selvityksen julkistamistilaisuus
Kutsuvierastilaisuus

Parlamenttiryhmien ja puolueiden rooli Pohjoismaissa -selvityksen julkistamistilaisuus

Parlamenttiryhmien ja puolueiden rooli Pohjoismaissa -selvitys on osa eduskuntatyön uudistamisen tukea Sitran Uudistuva päätöksenteko -projektissa, joka edistää julkisen päätöksenteon uudistumiskykyä kohti osallistavaa, avointa ja siilotonta yhteistoimintaa. 

Sitra järjestää Pohjolan päivänä 23.3.2022 Parlamenttiryhmien ja puolueiden rooli Pohjoismaissa -selvityksen julkistamistilaisuuden keskeisille sidosryhmille eduskunnan Pikkuparlamentin auditoriossa.  

Sitra on selvittänyt parlamenttiryhmien ja puolueiden roolia sekä parlamenttien tarjoamia palveluja parlamenttiryhmille ja puolueille kaikissa Pohjoismaissa. Selvitystyön toteutti konsulttiyhtiö Deloitte. Selvityksen tavoitteena on tuottaa tietoa Pohjoismaiden parlamenttien, parlamenttiryhmien ja puolueiden välisistä suhteista, rooleista ja palveluista. Sen avulla pyritään syventämään ymmärrystä siitä, mitkä systeemiset tekijät tuottavat eri järjestelmissä toisistaan poikkeavat toimintamallit. Eri maiden käytänteet muun muassa lainsäädännön, rahoituksen ja tukipalvelujen osalta eroavat merkittävästikin toisistaan. Selvityksen tuottamaa tietoa voidaan käyttää Suomessa eri toimijoiden keskinäisen kehittämistyön tukena erityisesti parlamenttityöhön liittyvän poliittisen prosessin tukipalvelujen osalta.​ 

Tilaisuuteen on kutsuttu eduskunnan hallinnon-, eduskuntaryhmien kanslioiden- ja puoluetoimistojen edustajia. Tilaisuuden tavoitteena on saattaa osapuolet yhteen keskustelemaan yhteisen kehittämistyön mahdollisuuksista, käyttäen apuna Pohjoismaista saatuja esimerkkejä. 

Uudistuva päätöksenteko -projekti on osa Sitran Demokratia ja osallisuus -teemaa, jonka tavoitteena on uudistaa ja vahvistaa demokratiaa siten, että kaikilla Suomessa on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa innostavan tulevaisuuden rakentamiseen. Selvityksen taustalla on Sitran vuosien 2018-2021Kansanvallan peruskorjaus -projekti, joka pyrki vahvistamaan Suomen asemaa uudistumiskykyisenä demokratian mallimaana.  

Mistä on kyse?