artiklar
Beräknad läsningstid 5 min

Har vi ett år av rättvisa lösningar framför oss?

Årsskiftet är för framtidshuset vad påsken är för memman, februari för fastlagsbullarna och alla hjärtans dag för tillverkare av hjärtformade chokladpraliner. En höjdpunkt.

Författare

Jenni Sarolahti

Publicerad

Diskussionen kommer att handla om framtiden, lika säkert som gymmet kommer att fyllas av medmänniskor som siktar på en livsstilsförändring eller åtminstone på att få på sig favoritjeansen igen. Mediernas nyårsprogram fylls av världsomspännande megatrender Megatrend En allmän utvecklingsriktning som består av flera fenomen, en betydande förändringsbåge, som till exempel den ekologiska hållbarhetskrisen. Megatrender sker ofta på global nivå och man tror ofta att utvecklingen kommer att fortsätta i samma riktning. Öppna termsidan Megatrend , glimtar från året som gått och drömmar om framtiden.

På den personliga nivån avger vi löften. Någon vill ta sig ur sockerfällan medan en annan kanske vill halvera sitt kolavtryck Koldioxidavtryck Klimatutsläpp orsakade av människans aktivitet. Kan fastställas för ett företag, en organisation, en verksamhet eller en produkt. Förutom koldioxidutsläpp beaktar det andra betydande växthusgasutsläpp, som av metan och kväveoxidul. Öppna termsidan Koldioxidavtryck .

Den fula sanningens år 2018

Årsskiftet är inte bara en tid för löften och funderingar om framtiden, utan också ett bra tillfälle att ta en titt i backspegeln. En del frågor som Sitra har lyft fram redan länge kom upp i den offentliga debatten under 2018. Eller åtminstone en fråga. En fråga som såväl vi på Sitra som andra experter och forskare har diskuterat redan länge, men vars komplexitet på något sätt verkar överskrida den vanliga människans fattningsförmåga.

Under 2018 tog den sig ändå över alla tänkbara nyhetströsklar. Den stora, fula klimatförändringen.

Budskapet till slut gick hem hos mottagarna, och kanske var det också någonting som förändrades i experternas betoningar under det gångna året? Efter en lång tid av forskning, utredningar, utveckling och kommunikation kunde de förutom hot nu även peka ut lösningar. Många lösningar.

Nu behöver vi ”bara” politiska beslut, förändringar inom företagen och aktivitet från medborgarnas sida. Nu när vi står på tröskeln till ett valår är situationen minst sagt intressant.

I kategorin fula sanningar år 2018 kan man förutom klimatförändringen också placera utvecklingen inom dataekonomin, det vill säga tendensen att de internationella storföretagen lägger vantarna på all vår information samtidigt som det mervärde som informationen ger rinner rakt ner i en handfull amerikanska företags fickor. Vi ger dem informationen, för vad har vi för val om vi vill vara med i de sociala nätverken på nätet?

När det gäller data är det inte fråga om något som (fysiskt) hotar hela vår existens på samma sätt som klimatförändringen, men det är ändå helt klart att vi behöver förändringar och gemensamma lösningar.

Det rena spelets år 2019

Svåra beslut måste fattas, och det kommer oundvikligen att finnas både vinnare och förlorare – förändringen kommer att påverka människor och företag på väldigt olika sätt.

Genom vilka beslut kan vår nordiska välfärdsstat på ett rättvist sätt ta steg mot att blir ett kolneutralt samhälle?  Och vilka värderingar styr oss i diskussionen om klimatförändringen eller i den nämnda dataekonomin? Hur snabbt kan vi förnya oss och hitta lösningar på de stora frågorna?

Om vi år 2018 fick upp ögonen för bekämpningen av klimatförändringen samt de förändringar och lösningar som detta arbete kräver, kan man kanske anta att den heta potatisen år 2019 blir hur vi på ett rättvist sätt ska genomföra dessa förändringar. Här på Sitra är det åtminstone så.

Ur framtidshusets synvinkel är rent spel på tapeten också i övrigt under 2019. Under Sitras ledning byggs just nu en europeisk version av en dataekonomi som motdrag till de amerikanska företagens plattformsekonomi och de asiatiska ländernas strikta statliga styrning. I denna europeiska modell skulle människan och hennes rättigheter, och inte storföretagen eller staterna och deras intressen, stå i centrum. I denna rättvisa dataekonomi skulle även de små och lokala företag som vi medborgare anser är värda vårt förtroende bli vinnare.

Det låter rättvist, eller hur?

Rättvisa, delaktighet och påverkningsmöjligheter är också ledstjärnorna i den grundrenovering av folkstyret som ska förnya den finländska demokratin samt i projektet Rondpaus, som sammanställer spelregler, metoder och verktyg för en jämlik diskussion.

Vad annat kommer år 2019 att föra med sig? Ingen vet, men man kan alltid försöka gissa och förutsäga Förutsägelse Att identifiera faktorer som kommer att påverka framtiden, att kartlägga alternativa framtidsscenarion och att fastställa åtgärder för att uppnå den önskade framtiden. Förutsägelser är till stöd när man fattar beslut om framtiden och innebär oundvikligen en viss nivå av osäkerhet. Med förutsägelser strävar man inte efter att kunna förutspå framtiden exakt. Öppna termsidan Förutsägelse . Framtidshusets år inleds med en tillställning i januari där vi spetsar öronen för att uppfatta svaga signaler.

Tack till 2018, du var kanske lite märklig, men intressant. Och varmt välkommen till år 2019, vi väntar med spänning på dig!

Vad handlar det om?