nyheter
Beräknad läsningstid 4 min

Korrigeringen av dataekonomin kräver tid och samarbete

Data är en förnybar råvara, och för att utnyttja det krävs gemensamma regelverk och handlingsmodeller. Sitras projekt har skapat grunder för en rättvis dataekonomi, där digitala tjänster baserar sig på förtroende. Projektet slutar, men arbetet fortsätter med nya prioriteringar.

Författare

Kirsi Suomalainen

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Dataekonomin är närvarande i människors vardag som en mängd olika tjänster, av vilka en del fungerar klanderfritt, men alltför många utnyttjar data som insamlats om individer på tvivelaktiga sätt. Digitala jättar har lyfts fram som varnande exempel, men det finns även utrymme för förändring i andra aktörers rutiner och kompetens.

Möjligheterna för utnyttjande av data ses, men metoderna behöver bearbetas och det krävs gemensamma spelregler. Data är en viktig råvara som ständigt förnyas och kan gynna företag, offentlig förvaltning och människor, såvida användningen är rättvis.

Sitras projekt tog tag i dataekonomins utmaningar och började bygga upp en modell för en rättvis dataekonomi år 2018, strax innan Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning Dataskyddsförordningen (GDPR) Förordningen (EU) 2016/679 eller Europeiska unionens nya dataskyddsförordning (GDPR) reglerar behandling av personuppgifter som utförs av individer, företag eller organisationer inom EU. Öppna termsidan Dataskyddsförordningen (GDPR) trädde i kraft. Arbetet fick fart av Finlands EU-ordförandeskap samt EU:s datastrategi och reglering.

”Vi har strävat efter att svara mot företagens, beslutsfattarnas och människors informationsbehov och parallellt också försökt påverka beslutsfattandet och tillsammans med breda samarbetsnätverk ta fram konkreta verktyg för en mer rättvis dataekonomi”, säger projektledare Jaana Sinipuro på Sitra.

Inom projektet skapades en praktisk modell, spelregler och verktyg för företag för att producera ansvarsfulla och digitala tjänster. Bland de praktiska verktygen finns bland annat Regelboken för rättvis dataekonomi (på engelska) och IHAN-testbädden, där digitala tjänster i utvecklingsfasen kan testas. I IHAN-företagsprogrammets pilotprojekt fick små och medelstora företag hjälp med att skapa ny affärsverksamhet med hjälp av data och företagens beredskap att anpassa sig till tiden efter en kris ökades.

Konsumenter besväras av otydliga dataskyddsbeskrivningar och cookiepraxis. Detta har den allmänna dataskyddsförordningen inte förmått lösa. Enligt enkäter som utfördes i fyra länder understöder människor ett eventuellt märke för rättvis dataekonomi, även om en betydande andel av företagen inte är intresserade av dem.

Transparent användning av data är sällsynt i digitala tjänster och på webbplatser. Enligt utredningen gällande digitalt fotspår (sammanfattning på svenska, On the trail of personal data) samlas en enorm mängd data om vanliga människor. Dessa data utnyttjas i komplexa marknadsföringsnätverk. Sitras nättest för användare av digitala tjänster hjälper människor att bättre förstå sitt beteende på nätet och ger stöd för att hantera det bättre.

”Otydlig cookiepraxis och att användningen av data inte är transparent försämrar användarupplevelsen och driver bort människor från nättjänster. Det vore önskvärt att användningen av data skulle ingå i företags- och samhällsansvaret. Här finns en möjlighet till förändring för leverantörer av digitala tjänster”, säger Jaana Sinipuro.

Publikationerna Handlingsplanen för en rättvis dataekonomi (rapport på finska och engelska) och 35 förslag för att genomföra Europeiska unionens datastrategi (sammanfattning på svenska, rapport på engelska och på finska) erbjuder information för beslutsfattare. Diskussionen kring temat har varit livlig på Situationsrummet för dataekonomi-möten som är öppna för alla.

Projektets framgång har krävt ett brett samarbete under tre år mellan beslutsfattare, företag och medborgarorganisationer, som MyData-gemenskapen som expanderat och blivit internationell. Även nya internationella gemenskaper och projekt har uppstått kring temat. Exempel på dessa är Data Sovereignty Now, en gemenskap som försvarar datarelaterad självbestämmanderätt, och EU:s samarbetsprojektet för hälsodata TEHDAS Joint Action, som samordnas av Sitra. Finländska företags roll och konkurrenskraft på den digitala inre marknaden främjas med en aktiv roll inom Gaia-X-initiativet, där Sitra samordnar Finlands Gaia-X Hub.

”Trots att vårt projekt slutförs i slutet av juni, stödjer många av Sitras nya projekt sig på arvet efter IHAN. Vi har sammanställt de viktigaste axplocken i vår nya publikation Yhteistyöllä reiluun datatalouteen (Mot en rättvis dataekonomi genom samarbete)”, säger Jaana Sinipuro.

Läs mer

Sammanfattningsartikel: Europa ska bli vägvisare inom rättvis dataekonomi – Lärdomarna från IHAN-projektet stakar ut vägen

Yhteistyöllä reiluun datatalouteen (Sitran selvityksiä 187, på finska)

A fair data economy is built upon collaboration (Sitra studies 191, på engelska)

Vad handlar det om?