nyheter
Beräknad läsningstid 1 min

Sitras förvaltningsråd intervjuar toppkandidaterna till ny överombudsman

Sitras styrelse har i dag lämnat en framställan till förvaltningsrådet om att Jyrki Katainen väljs till ny överombudsman för Sitra. Förvaltningsrådet beslöt intervjua toppkandidaterna, kommissionens viceordförande Jyrki Katainen och professor Markku Wilenius.

Publicerad

”Sitras styrelse har ansvarat för rekryteringsprocessen av en ny överombudsman. Idag tog förvaltningsrådet emot styrelsens förslag till följande överombudsman. Förvaltningsrådet beslöt att intervjua styrelsens toppkandidater”, berättar ordföranden för Sitras förvaltningsråd, dvs. för riksdagens bankfullmäktige, Antti Lindtman.

Uppgiften som överombudsman för Sitra söktes inom utsatt tid av 51 personer. Till slutrakan av styrelsens process valdes magistern i samhällsvetenskaper, kommissarie Jyrki Katainen och politices doktor, professor Markku Wilenius.

”Av dessa två kandidaterna framställde styrelsen Jyrki Katainen”, berättar Martti Hetemäki, ordförande för Sitras styrelse.

Den andra mandatperioden för Sitras nuvarande överombudsman Mikko Kosonen slutar vid utgången av 2019. Den nya överombudsmannens mandatperiod ska börja 1.1.2020.

Mer information

Antti Lindtman, ordförande för Sitras förvaltningsråd, 040 577 6255
Martti Hetemäki, ordförande för Sitras styrelse (via Sitras kommunikation 040 548 0794)

Information om Sitra:
Veera Heinonen, Sitras kommunikationsdirektör, 050 372 5244

 

Vad handlar det om?