nyheter
Beräknad läsningstid 3 min

Sommarjobb som främjar cirkulär ekonomi i kommunerna kan få stöd av Sitra

Vi hjälper kommunerna i Finland att skapa sommarjobb från cirkulär ekonomi och finansierar de bästa idéerna. Ansökningar till idétävlingen kan lämnas in 27.4–8.5.

Författare

Antti Lehtinen

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Coronakrisen prövar det finländska samhället. Konsekvenserna är synliga i företag, kommuner och i människornas vardag. En av följderna av krisen konkretiseras när våren framskrider: många sommarjobb har dragits in.

Sitra öppnar för finländska kommuner och samkommuner idétävlingen Sommarjobb från cirkulär ekonomi, vars syfte är att ta fram projekt och experiment som främjar cirkulär ekonomi och som kan genomföras sommaren 2020. Kommunerna som blir valda kan med finansiering från Sitra anställa en sommararbetare för att genomföra projektet. Vi vill uppmuntra kommunerna att utveckla cirkulär ekonomi inom sina regioner för att ekonomin i framtiden ska stå på en mer hållbar grund som även tål kriser bättre.

Cirkulär ekonomi är en ekonomisk modell där produktion och konsumtion inte grundar sig på ägande utan istället på tjänster, delning, hyrning och återanvändning. Värdefulla material slängs inte bort utan från dem utvecklas nya produkter om och om igen. För kommunerna kan cirkulär ekonomi vara en konkurrensfördel som stärker regionens livskraft och bidrar till att uppnå klimatmålen.

I idétävlingen Sommarjobb från cirkulär ekonomi kan kommuner och samkommuner i Finland ansöka om finansiering för projekt som:

  1. främjar cirkulär ekonomi i kommunen,
  2. är klart nya projekt och
  3. som sysselsätter en sommararbetare (ung eller gammal).

Projekten inom cirkulär ekonomi kan hänföra sig exempelvis till återanvändning av material, minskning av svinnet, förlängning av produkternas livscykel, utveckling av delningstjänster eller omvandling av en produkt till en tjänst. Förslaget kan även vara en insiktsfull kampanj, en kommunikationsåtgärd eller ett evenemang, som främjar cirkulär ekonomi i kommunen.

Varje kommun eller samkommun som blir vald anställer med finansiering från Sitra en sommararbetare för högst två (2) månader för att genomföra det planerade projektet under perioden 1.6–30.9.2020. Finansiering beviljas till högst tio projekt. Sitras experter på cirkulär ekonomi fattar beslutet om vilka projekt som väljs. I valen betonas problem som behöver en lösning, förståelse för målgruppen samt idéens insiktsfullhet och nyhet. Sitras experter på cirkulär ekonomi kommer att sparra de valda kommunerna i planeringen och genomförandet av projektet.

Ansökningar till idétävlingen kan lämnas in under perioden 27.4–8.5.2020. Mer information om idétävlingen, bedömningskriterierna och anvisningar för ansökan finns på webbplatsen för idétävlingen Sommarbete från cirkulär ekonomi.

Vad handlar det om?