Live
Havaintoja sivistyskeskustelusta mediassa 
Verkkotapahtuma

Havaintoja sivistyskeskustelusta mediassa 

Millaista keskustelua sivistyksestä käydään erilaisissa medioissa? Mitä sivistyksestä puhutaan ja kuka siitä puhuu? Millaista sivistyskeskustelua haluaisimme nähdä tulevaisuudessa? 

Eurooppalaisen sivistyspäivän aamukahveilla käännämme katseemme sivistyskeskusteluun mediassa. Jaamme havaintoja tuoreesta, Sitran teettämästä mediakartoituksesta, jossa on tarkasteltu sivistyskeskustelua niin toimituksellisissa medioissa kuin sosiaalisen median puolella. Kuka sivistyksestä puhuu ja mitä siitä puhutaan? Kuka jää keskustelun ulkopuolelle? Millaiset aiheet ja näkökulmat loistavat poissaolollaan? Entä millaisia huomioita voimme tehdä sivistyskeskustelusta, jos peilaamme tuloksia parin vuoden takaiseen mediakartoitukseen

Nykyhetken lisäksi luomme katsetta myös tulevaisuuteen ja keskustelemme siitä, millaista keskustelua sivistyksestä haluaisimme tulevaisuudessa nähdä ja miten voisimme ruokkia keskustelun moniäänisyyttä. 

Mediakartoituksen tuloksia esittelee Meedius Internationalin analyytikot Sari Näsi ja Stiina Kivimäki. Kommenttipuheenvuorossa esille nousseita näkökulmia pureskelee Sitran johtava asiantuntija Vesa-Matti Lahti. Yhteisessä keskustelussa kaikki pääsevät mukaan pohtimaan sivistyskeskustelun tilaa ja tulevaisuutta. 

Sivistys+-aamukahvit on sivistystoimijoille ja sivistyksestä kiinnostuneille suunnattu verkkokeskustelujen sarja. Keskusteluissa etsitään yhdessä sivistyksen suuntaa viheliäisten ongelmien ajassa ja inspiroidutaan uudenlaisen sivistystyön esimerkeistä. Aiemmilla aamukahveilla olemme syventyneet pohtimaan muun muassa elinikäisen oppimisen ihanteita, mustan feminismin näkökulmia sekä sitä, mistä merkityksellinen elämä syntyy tässä ajassa. 

Suosittelemme

Tästä eteenpäin.

Mistä on kyse?