uutiset
Arvioitu lukuaika 5 min

Uusissa kokeiluissa kehitetään datan avulla parempia palveluja vanhustyöhön, työllistymiseen ja oppimiseen

Sitra Lab -ohjelmaan valittiin mukaan kahdeksan kokeilutiimiä kehittämään arkea parantavia palveluita datan avulla. Kokeilut käynnistyvät huhtikuussa.

Kirjoittajat

Katri Korhonen

Asiantuntija, Data ja kilpailukyky

Johanna Kippo

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Data ja tekoäly avaavat uusia mahdollisuuksia innovaatioiden kehittämiseen. Sitra etsi maaliskuussa 2024 päättyneessä kokeiluhaussa tiimejä kehittämään datan ja tekoälyn avulla parempia palveluita. 

Sitra Lab 6 -muutosohjelmaan valitut kokeilutiimit eri puolilta Suomea kehittävät muun muassa elinikäistä oppimispolkua, vanhustyötä ja työllisyyspalveluita. 

Haku ohjelmaan oli kaikille avoin ja siihen saattoi osallistua miltä tahansa toimialalta, mistä tahansa organisaatiosta tai yhteisöstä sekä myös ilman taustaorganisaatiota. Ohjelmaan haki mukaan 36 kokeilutiimiä, joista mukaan valittiin kahdeksan.  

Sitra käynnistää kokeiluja ja vauhdittaa eri toimijoiden yhteistyötä puoli vuotta kestävässä muutosohjelmassa. Tiimeille on tarjolla ohjelman aikana asiantuntijatukea, vertaissparrausta ja siemenrahoitusta.  

“Oli hienoa, että niin moni tiimi innostui ideoimaan entistä reilumpia tapoja hyödyntää dataa suomalaisten ja suomalaisen yhteiskunnan hyödyksi. Ohjelmaan hakeneiden tiimien osaaminen oli edelläkävijämäistä. Haussa ehdotettujen palveluinnovaatioiden aihiot olivat korkeatasoisia”, sanoo Sitra Labin vetäjä Kirsi Hanhisalo

Ohjelma etsii uusia tapoja datan hyödyntämiseen palvelukehityksessä 

Ohjelmaan osallistuvat tiimit kokeilevat uusia tapoja hyödyntää dataa reilulla tavalla palvelujen kehityksessä. Näin tehdessään ne toimivat datavetoisen talouden ytimessä: kehittäjien kaikilla toimialoilla on löydettävä yhä vastuullisempia ja toimivampia tapoja hyödyntää dataa ihmisten, yhteisöjen ja yhteiskuntien hyödyksi.  

Samalla tarvitaan uudenlaista yhteistyötä datan jakamiseksi eri toimijoiden välillä, sillä datan jakaminen muiden kanssa lisää datan arvoa ja siitä saatavia hyötyjä. Sitra haluaakin vauhdittaa kokeiluilla palveluissa kerätyn datan parempaa käyttöä, uudenlaista datojen jakamista ja yhdistelyä sekä datalähtöisten palvelukonseptien fiksumpaa käyttöönottoa. 

Sitran johtavan asiantuntijan Tarmo Toikkasen mukaan uusia ideoita on tärkeä kokeilla, jotta Suomessa voi kehittyä lisää datataloudessa tarvittavaa osaamista.  

“Vain mielikuvitus on rajana, kun ideoidaan uusia palveluja eri tahojen tietojen yhdistelmistä. Datan jakamisen yhteistyöverkostot tulevat kasvamaan voimakkaasti tänä ja ensi vuonna EU-sääntelyn myötä. Nyt on siis oikea aika ideoida, kokeilla ja muotoilla uusia palveluita”, hän sanoo. 

Kokeilut ja kokeilukulttuurin edistäminen ovat keskeinen osa Sitran työtä. Sitra Lab -ohjelmassa dataa hyödyntäviä palvelukokeiluja rahoitetaan yhteensä enintään 105 000 eurolla. Tiimikohtaisen rahoituksen suuruus määräytyy ohjelman aikana tehtävän kokeilusuunnitelman tavoitteiden ja siinä esitettyjen tarpeiden mukaan. 

“Tarjoamme valituille tiimeille yhteisen kehittämisen forumin ja osallistujille uusia näkymiä datan hyödyntämiseksi palvelukehityksessä. Tavoitteenamme on luoda suomalaisille entistä parempaa arkea ja entistä reilumpaa yhteiskuntaa”, sanoo Hanhisalo. 

Sitra Lab -ohjelmaan valitut kokeilut

EDWARD – A data-driven service for families to cultivate a child’s life-long learning path (Datavetoinen palvelu perheille lapsen elinikäisen oppimisen polun kehittämiseksi)

Kokeilussa suomalais-irlantilainen tiimi pyrkii kehittämään lapsen elinikäistä oppimispolkua edistävän datapalvelun perheille. Kokeilusta vastaavat MyData Global ry, Paula Bello Consulting ja Headai.

Sports Data Hub

Kokeilussa kehitetään kansallista liikunnan ja urheilun tietovarantoa, joka kokoaa hajallaan eri järjestelmissä olevan liikunta- ja urheiludatan digitalisoituvan urheilumaailman hyödynnettäväksi. Kokeilusta vastaavat Olympiakomitea ry, Huippu-urheilun instituutti KIHU, Jyväskylän yliopisto, Urhea-säätiö sr. ja Olympiavalmennuskeskus Helsinki.

Työllisyystoimijoiden dataverkosto

Kokeilussa rakennetaan työllisyyspalveluiden alueellista dataverkostoa ja palveluekosysteemiä, jotka mahdollistavat työnhakijoille ja opiskelijoille heidän omien tietojensa hallinnoinnin ja niiden luvittamisen. Kokeilusta vastaavat Vastuu Group, Seinäjoen kaupunki, Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto, Into Seinäjoki ja Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu.

Työllistäjät

Lain muuttuessa työttömyyskassoille tulee mahdollisuus tarjota jäsenilleen työvoimapalveluja. YTK Työttömyyskassan tiimi kehittää kokeilullaan uutta, omaa työvoimapalveluaan. Kokeilusta vastaa YTK Työttömyyskassa.

Tunne tilastot, syrjäytä syrjäytyminen

Kokeilussa kehitetään nuorten syrjäytymisen ehkäisyä tekoälypohjaisella datapalvelulla, jonka keskiössä on tiedolla johtaminen ja parempi päätöksenteko. Kokeilusta vastaavat Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto.

Tuloksellinen etsivä vanhustyö

Kokeilussa kehitetään etsivän vanhustyön vaikuttavia työmuotoja ikääntyvien ihmisten oikea-aikaisen auttamisen ja turvallisen kotona asumisen tukemiseksi. Kokeilusta vastaavat vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry, Turun lähimmäispalveluyhdistys ry, Fingerroosin säätiö, Living skills oy ja Mereo ry.

Kodin elinkaaritiedot

Kokeilussa pyritään jalostamaan kodin ylläpitoon liittyvä data (esimerkiksi remonteista) niin, että tiedot tukevat sekä asunnonomistajaa että asumiseen liittyviä palveluntarjoajia. Kokeilusta vastaavat Verohallinto, ulkoministeriö ja Maanmittauslaitos.

Factan muotoilijat

Kokeilussa pyritään uudistamaan kuntien työntekijöiden ja viranomaisten tietojärjestelmää Factaa kuntaekosysteemiksi niin, että entistä joustavammat toimintatavat kunnan kiinteistö- ja rakennustiedon hyödyntämisessä ja asianhallinnassa helpottaisivat kunnan työntekijöiden ja kuntalaisten arkea. Kokeilusta vastaa CGI.

Listaa kokeilutiimeistä on päivitetty 19.3. ja yksi ohjelmaan valittu tiimi on poistettu listalta. Tiimi estyi osallistumasta ohjelmaan. Lisätty yksi uusi tiimi 20.3.

Mikä ihmeen Sitra Lab?

  • Sitra Lab on ohjelma kokeiluista innostuville tiimeille, jotka haluavat muuttaa ja uudistaa yhteiskuntaa.
  • Ohjelmaan valitut tiimit muodostavat yhteisen kehittäjäjoukon, joka tukee ja oppii toinen toisiltaan.
  • Tiimit oppivat hyödyntämään uusia kehittämisen käytäntöjä ja työkaluja. Tiimit saavat sparrausta asiantuntijoilta.
  • Tiimeillä on mahdollisuus saada Sitralta kokeilurahoitusta.
  • Ohjelma tukee eri toimijoiden välisen yhteistyön ja verkostojen syntymistä.

Kiinnostaako dataa ja tekoälyä hyödyntävä palvelukehitys?  

Sitrassa on järjestetty syksyn 2023 ja alkuvuoden 2024 aikana tapahtumia, joissa on käsitelty tekoälyn, datan, innovaatio- ja palvelukehityksen aiheita. Tutustu tapahtumatallenteisiin:  

Mistä on kyse?