Ilmiö
Arvioitu lukuaika 3 min

Datan käytön reiluus turvaa ihmisiä myös korona-pandemian jälkeen

Sitra hyödyntää uusissa kokeiluissa pitkäaikaista kokemustaan terveydenhuollon uudistamisesta, dataan perustuvasta kehitystyöstä ja erilaisten toimijoiden verkottamisesta.

Kirjoittaja

Jukka Vahti

Projektijohtaja, Digitaalinen valta ja demokratia

Julkaistu

Akuutin koronakriisiin hillintään ja sen seurausten hallintaan kehitetään juuri nyt kuumeisesti uusia ratkaisuja ympäri maailmaa.

Yksi kuumimmista keskustelunaiheista viime viikkoina on ollut epidemian hallintaan kehitettyjen ratkaisujen tietoturva, niihin liittyvä yksityisyydensuoja sekä läpinäkyvyys suhteessa yksilönvapauteen ja perusoikeuksiin.

Sitra on työskennellyt pitkään terveydenhuollon ja muiden peruspalvelujen uudistamiseksi ja ollut mukana kehittämässä lukuisia datan hyödyntämiseen perustuvia ratkaisuja, joissa punaisena lankana on ollut läpinäkyvyys sekä yksilön oikeus hallita itseään koskevaa dataa. Palveluista ja palvelujärjestelmistä on haluttu tehdä asiakaslähtöisempiä datan avulla – ihmisten suostumuksella.

Poikkeusolot ovat myös mahdollisuus kokeilla ja kehittää uutta

Suurin osa Sitran tekemisestä liittyy erilaisten kokeilujen mahdollistamiseen ja eri toimijoiden verkottamiseen keskenään. Tulevaisuus tehdään yhdessä myös poikkeusoloissa.

Tuoreimmat esimerkit Sitran mahdollistamista kokeiluista ovat huhtikuun lopussa julkistetut kokeilut koronatartunnalle altistuneiden jäljittämiseen tarkoitetusta Ketju-sovelluksesta sekä Kuhmoisissa toteutettu robottipuhelukokeilu, jossa kokeiltiin uudenlaista tapaa selvittää kuntalaisten kuulumisia ja palveluntarvetta. Sitra on molemmissa kokeilukokonaisuuksissa mukana mahdollistajan, rahoittajan ja verkottajan roolissa.

Ketju-sovelluksen kehittämisessä ja tulevassa kokeilussa keskeistä on ollut varmistaa, että henkilöön liittyviä tietoja kerätään ja käytetään yksityisyyttä kunnioittaen, läpinäkyvästi ja tietoturvallisesti sekä ihmisten suostumuksella Sitran luotsaaman reilun datatalouden periaatteiden mukaisesti.

”Kriisi on myös mahdollisuus kehittää uudenalaisia teknologisia ratkaisuja ja toimintamalleja.”

Samoin robottipuhelujen kohdalla erityishuomiota on kiinnitetty niin tietoturvaan kuin siihen, että ihminen tietää, mistä on kyse ja mitä häneltä kysytyillä tiedoilla tehdään. Yhteisenä tavoitteena kokeiluprojekteille on parantaa kansallista kykyä reagoida sekä akuuttiin kriisitilanteeseen että epidemian tuleviin vaiheisiin.

Sitran Uudistumiskyky-teeman johtajan Antti Kivelän mukaan poikkeuksellinen tilanne on samalla mahdollisuus kehittää kokeilujen kautta uusia toimintamalleja ja ratkaisuja kaikkien suomalaisten hyödyksi.

”Sitran rooli on ollut ja on edelleen koronakriisin aikana muun muassa erilaisten kokeilujen mahdollistaja ja eri toimijoiden verkottaja. Kriisi on myös mahdollisuus kokeilla uudenlaisia teknologisia ratkaisuja, uusia eettisiä tapoja hyödyntää dataa sekä kehittää uusia toimintamalleja”, Kivelä sanoo.

Uudistumiskyvyn merkitys korostuu poikkeusoloissa

Sitra on työskennellyt pitkään sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamiseksi ja luo parhaillaan edellytyksiä reilulle datataloudelle. Sitra oli myös osaltaan suuntaamassa yksilön oikeuksia korostavaa EU:n datastrategiaa Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella.

Sitralla on myös pitkä historia tietoturvallisten toimintamallien edelläkävijänä. Aiemmin Sitra on lisäksi ollut rakentamassa kansallista palveluväylää, ja luomassa toimintamallia terveys- ja hyvinvointidatan tietoturvalliselle käytölle (Findata).

Sitran kokeiluista on lähtöisen myös virtuaaliklinikka sekä monet digitaalisuutta hyödyntävät omahoitopalvelut.

Aikaan ja maailmaan ennen koronaa ei ole paluuta. Siksi uudistumiskykyä ja uusia ratkaisuja tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan niin kansankunnan, organisaatioiden kuin yksittäisten ihmisten ja arjen tasolla.

Lue koontiartikkelimme siitä, miten ennakoinnin työkalut auttavat hahmottamaan vaihtoehtoisia tulevaisuuksia ja kehittämään uusia ratkaisumalleja esimerkiksi kiertotalouden ja reilun datatalouden pohjalle.

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?