artikkelit
Arvioitu lukuaika 2 min

Dialogi tietoa tulkitsevassa päätöksenteossa -artikkelisarja

Dialogi on yhteiskunnalliseen keskusteluun liitetty uusi ismi. Tämä artikkelisarja kertoo, mitä mahdollisuuksia dialogilla on edistää hyvää yhteiskunnallista päätöksentekoa, ja erityisesti tiedon käyttöä sen tukena.

Kirjoittaja

Eeva Hellström

Johtava asiantuntija, Talouden tulevaisuus

Julkaistu

Artikkelisarja pohtii, milloin, missä vaiheessa ja millä ehdoin dialogiin kannattaa tarttua yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Miten dialogin laajempaan käyttöön voidaan Suomessa kannustaa, ja milloin dialogiloikkaa tavoiteltaessa vältetään ajautumasta dialogiloukkuun?

Tausta

Artikkelisarja on valmistettu osana Sitran Tieto päätöksenteossa -projektia, joka tutkii, millaista uutta ajattelua ja toimintatapoja tarvittaisiin tiedon hyödyntämisessä monimutkaisia ilmiöitä koskevassa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa, kun ongelmia ei voida enää ratkaista pelkästään syöttämällä lisää tai parempaa tietoa päätöksentekoon.

Projektin lähtökohtana on ajatus, jonka mukaan informaation kasvanut määrä ja maailman monimutkaisuus edellyttävät tieto- ja ihmiskäsityksen monipuolistamista. Toisekseen, eri muotoisen tiedon kokoamiseen ja tiedon vuorovaikutteiseen tulkintaan tarvitaan uusia toimintamalleja, kuten dialogia.

Dialogimenetelmän käytännön soveltamisen tueksi verkosta on tänä päivänä löydettävissä tietoa runsain mitoin tietoa ja vinkkejä aina käytännön työkaluihin asti. Dialogista nimenomaan tiedon käytön näkökulmasta sekä yhteiskunnallisen päätöksenteon tukena ei kuitenkaan ole helposti löydettävissä tutkittua tai kokemuspohjaistakaan tietoa. Ehkä siksi, että dialogi ei ole päätöksenteon menetelmä, ja se on keskusteluissa haluttu pitääkin päätöksenteosta irrallaan. Tai ehkä siksi, että Suomessakin meneillään oleva dialogibuumi on vasta varsin tuore asia.

Tämä artikkelisarja perustuu pääosin Sitran dialogin parissa tekemästä työssä syntyneisiin näkemyksiin ja kokemuksiin ja kokoaa niitä yhteen yhteiskunnallisen päätöksenteon näkökulmasta. Sitrassa dialogia on kehitetty ja sovellettu etenkin yhteiskunnallisen koulutuksen toiminnassa, rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua aktivoivassa Erätauko-projektissa sekä Tieto päätöksenteossa -projektissa. Dialogin merkitys päätöksenteolle on nostettu esiin myös mm. Kansanvallan peruskorjauksen sekä Ilmiömäisen julkisen hallinnon tarvetta korostavissa raporteissa.

Artikkelit

  1. Kohti dialogista Suomea: Dialogin hyötyjä päätöksenteolle (kirjoittajat: Ruurik Holm, Petro Poutanen ja Pirjo Ståhle)
  2. Mikä tekee dialogin: Dialogisen vuorovaikutuksen tunnuspiirteet ja edellytykset (Ruurik Holm, Petro Poutanen ja Pirjo Ståhle)
  3. Dialogi tiedon ja ymmärryksen välineenä kompleksisessa maailmassa (Eeva Hellström)
  4. Dialogin muodot ja paikat yhteiskunnallisen päätöksenteon tukena (Eeva Hellström)
  5. Tiedon ja ymmärryksen kehä päätöksenteon valmistelussa (Ruurik Holm, Petro Poutanen ja Pirjo Ståhle)
  6. Dialogin vahvistaminen yhteiskunnallisen päätöksenteon tukena (Eeva Hellström ja Tapio Anttila)

Mistä on kyse?