1. Uusi demokratia rakentuu wikissä

  Uusi demokratia

  Uusi demokratia on tekemisen demokratiaa. Ihmiset tarttuvat itse toimeen edistääkseen yhteistä hyvää.

 2. Suomalainen demokratia murroksessa

  Suomalaisten laskenut äänestysaktiivisuus viestii, että ihmisten on saatava vaikuttaa ympäristöönsä ja yhteiskuntaan uusin tavoin.

 3. Yhdessä tekemistä

  Uusi demokratia tarkoittaa osallistumista. Se on ideoimista ja tekemistä yhdessä hallinnon ja lähiyhteisöjen kanssa.

 4. Avoimuutta

  Se on hallinnon ja päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Se hyödyntää verkkoa ja joukkoälyä ja sitä rahoitetaan uusin keinoin.

 5. Uusi demokratia -foorumi

  Uusi demokratia -foorumi pohti, millaista on 2010-luvun demokratia. Se etsi demokratian haasteisiin ratkaisuja, joita myös kokeiltiin käytännössä.

Ajankohtaista

  1. Kokeiluista opittua

   Artikkelit 0

   Kokeilukulttuurin ajatuksena on, että ideaa kokeillaan jo suunnitteluvaiheessa. Kokeiluilla on tarkoitus paikantaa idean haasteet...

   4 vuotta sitten kirjoittajalta Kalle Nieminen
  2. Sitra kouluttajana

   Artikkelit 0

   Sitran koulutustoiminta vahvistaa suomalaisten päättäjien ja vaikuttajien kykyä yhdessä tarttua tulevaisuuden kannalta keskeisiin...

   4 vuotta sitten kirjoittajalta Eeva Hellström

Mitä on uusi demokratia?

Uusi demokratia -foorumi kokosi 29 hengen moninaisen joukon pohtimaan demokratian tilaa Suomessa ja ideoimaan ratkaisuja sen haasteisiin. Foorumi kokeili ratkaisuja käytännössä ja hahmotti samalla, millaista on 2010-luvun demokratia Suomessa.

Uusi demokratia on tekemisen demokratiaa. Ihmiset ovat ryhtyneet oma-aloitteisesti toimeen edistääkseen yhteiseen hyvään liittyviä asioita. Sen ei enää oleteta olevan pelkästään julkisen sektorin tai markkinoiden vastuulla. Tämä on meille mahdollista: Olemme koulutetumpia kuin koskaan ja meillä on enemmän vapaa-aikaa kuin aikaisemmin. Sosiaalinen media välittää tietoa ja kokoaa joukot toimintaan nopeasti. Tekemisen demokratiassa osallistuminen tuottaa enemmän suoria tuloksia kuin vaatimuksia siitä, mitä jonkun muun pitäisi tehdä.

Uusi demokratia on ideoimista ja tekemistä yhdessä julkishallinnon kanssa. Kansalaiset eivät ole hallinnon asiakkaita vaan yhteiskunnan jäseniä, joten heidät otetaan mukaan julkisten palveluiden suunnitteluun, testaukseen ja toteutukseen. Näin lopputulos vastaa aitoa tarvetta ja ihmiset kokevat omistavansa yhteiset palvelut. Demokraattisessa hallinnossa uusia asioita kokeillaan – rohkeasti ja nopeasti, joskus myös epäonnistuen. Näin saadaan aineksia jatkoideoiksi ja uusiksi käytännöiksi.

Uusi demokratia on sekä hallinnon että päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Kaiken julkisen tiedon oletusasetukseksi on asetettava avoimuus. Suomessa laki määrää julkisen tiedon avoimeksi, mutta käytännössä tietojen saaminen on usein hidasta ja kallista tai niitä pitää anoa erikseen, jopa oikeusteitse. Demokratia ja kansalaisten vaikutusmahdollisuudet paranevat, kun he pääsevät käsiksi aidosti avoimeen tietoon.  Julkisen toiminnan jatkuva läpinäkyvyys toimii tehokkaammin kuin jälkikäteinen valvonta, koska se ehkäisee väärinkäytöksiä ja tuo asioita keskusteluun silloin, kun kansalaiset pystyvät niihin vielä vaikuttamaan. Avoimesta julkisesta datasta tehdyt sovellutukset voivat myös osoittautua kullan arvoisiksi innovaatioiksi.

Tästä yhteenvedosta voit lukea kokonaisuudessaan, mistä foorumissa oli kyse ja millaista uusi demokratia foorumilaisten mielestä on. Foorumiin kuului verkossa ollut avoin ideakuulutus, jonne kerättiin ideoita ja jo käynnissä olevia hankkeita, jotka uuden demokratian hengessä vievät eteenpäin suomalaista demokratiaa. Ideoista toteutettiin 12 kokeilua, joilla testattiin niiden toimivuutta käytännössä. Foorumin loppumetreillä valittiin vielä rahoitettavaksi neljä demokratiaa edistävää hanketta: Avoin ministeriö, Datavaalit, Osallistuva budjetointi ja Sosiaalinen Hub. 

Katso video!

 

Ota yhteyttä


Kommentit (7)

Perusongelma on tämä: Nykyjärjestelmän ja -ideologian mukaan on oikein että kansanedustajat voivat itse päättää omista palkoistaan, valintatavastaan ja siitä poliittisesta järjestelmästä jossa toimivat. Kun tämä ymmärretään että tällaiset asiat tulee päättää normaalin edustuksellisen järjestelmän ulkopuolella, perustavasti suoran demokratian keinoja käyttäen, ollaan jo pitkällä. Kansanedustuslaitoksella ei ole mitään intressiä uudistaa itseään.
Näitä asioita olen tuonut Äänivalta yhdistyksen kanssa esille vuodesta 1988. :-)
Jiri Räsänen 5 vuotta 3 kuukautta sitten
Uusi demokratia on juuri oikeaan aikaan tullut pintaan. Kuntarakennekeskustelussa tuntuu olevan tärkeintä, että oma kunta on asukkaidensa identiteetin ja yhteisöllisyyden perusta. Ajatus on jo nyt absurdi. Kunta on julkisten palvelujen alueellinen organisaatio, "luonnoton henkilö". Identiteetti ja yhteisöllisyys kasvakoot vaikkapa tässä raportissa esitetyyllä tavalla. Hevosvetoisen kunnan idea on jo syytä hylätä.
Tauno Moilanen 4 vuotta 11 kuukautta sitten
On mielenkiintoista todeta, että keskustelu keskittyy usein maltillisen muutoksen ja tulevaisuuden suuntaviivojen hakemiseen - mikä hyvä asia. Itse näen, että aikataulut tällä hetkellä euroopassa antavat meille joustavuutta - varsinkin nyt kun euroryhmän tapaamisessa on päästy jo järkevään ratkaisuun. Voimme siis mielestäni suunnata voimavaroja kestävään kasvuun nyt kun meillä on mahdollisuus antaa positiivisia talousuutisia globaalisti ajateltuna kts. VesaMiettinen1 Twitter. Google näkyvyys on arvosta! --> vesa.miettinen@europe.com
Vesa Miettinen 4 vuotta 11 kuukautta sitten
On mielenkiintoista todeta, että keskustelu keskittyy usein maltillisen muutoksen ja tulevaisuuden suuntaviivojen hakemiseen - mikä on hyvä asia. Itse näen, että aikataulut tällä hetkellä euroopassa antavat meille joustavuutta - varsinkin nyt kun euroryhmän tapaamisessa on päästy jo järkevään ratkaisuun. Voimme siis mielestäni suunnata voimavaroja kestävään kasvuun ja nyt kun voimme antaa positiivisia talousuutisia globaalisti ajateltuna. Google näkyvyys on arvokasta! Google: Vesa Miettinen --> VesaMiettinen1 Twitter --> vesa.miettinen@europe.com
Vesa Miettinen 4 vuotta 11 kuukautta sitten
Paikalliset lehdet - toimintaryhmät toteuttavat uutta demokratiaa. Jokainen päässee mukaan toimintaan jolla kehitetään maaseutua paikallisuuteen perustuen. Kehittäminen on konkreettista tekemistä: esim yhteisöllisyyttä edistetään mm. yhteisillä kokoontumistiloilla jotka tehdään sitä haluavien ihmisten toimesta, ikäihmisten palveluja kylissä perustamalla osuuskunta tai kyläyhdistyksen koordinoimana. Tätä toimintaa leader-toimintamalli aktivoi ja rahoittaa ja siinä työssä on mukana ideoimassa, rahoittamassa, toteuttamassa itse toiminnan kohteet:alueen asukkaat. Näin rikotaan se myytti että päätöksiä julkisten varojen käytöstä kehittämiseen voi tehdä vain viranomainen, ikäänkuin viranomaisella olisi jumalasta seuraava tieto mikä on alueelle hyväksi ja mikä ei. Tätä toimintamallia ollaan komission suosituksesta laajentamassa kaikkiin rahastoihin. Pitäkää huoli että niin tapahtuu. Pitäkää huoli että virkamiespäätöksin ei tätä Suomessa tyrmätä, suuri vaara siihen on koska se kaventaisi virastojen valtaa ja rahoitusta uuden demokratian kustannuksella.
Hanna-Leena Talvensaari 4 vuotta 6 kuukautta sitten
Hei Hanna-Leena

Kiitos viestistäsi ja vinkistäsi! Tärkeää toimintaa ja ehdottoman olennaista paikallisen elinvoiman kannalta. Hienoa kuulla että tämäntyyppistä lähestymistapaa ollaan laajentamassa ja tätä käytämme ilman muuta yhtenä hyvänä esimerkkinä siitä miten toimintaa ja rahoitusta kannattaa järjestää alhaalta ylöspäin. Uskomme että kaikkialla, myös hallinnossa on alettu näkemään itseorganisoituvan kansalaistoiminnan arvo ja tätä kehitystä Sitra pyrkii edistämään toimiessaan näiden asioiden parissa.
Elina Kiiski 4 vuotta 6 kuukautta sitten
nihx http://www.fashioncheapcoach.com
un infermiere , un giorno , avrebbe probabilmente dovuto perdere la scuola . in questo momento , i miei voti sono così buone , sockwell disse mentre si sedeva da sua figlia , il cielo , che compirà 2 mese successivo . manca uno giorno scombina già un sacco ... e se mi manca , diciamo , due giorni in una settimana , mi sto davvero intenzione di essere dietro . per teshia james , che ha avuto un bambino appena questo mese , l'arre
http://www.fashioncheapcoach.com
nowboarder frustranti nelle zone di montagna desiderosi di ottenere un paio di corse nella prima stagione ends.barjenbruch detto un piede di neve era già caduta ai piedi di larimer county a nord ovest di denver per domenica mattina , i lavoratori e lungo gran parte della front range possono aspettarsi una fangosa , sciatto pendolarismo mattina servizio meteo monday.the anche avvertito che la neve potrebbe essere pesante e bagnato abbas
http://www.fashioncheapcoach.com
, i suoi percorsi in fibra . cervelli autistici non fanno connessioni necessarie , e il dottor robert schultz , direttore del center for autism research , si chiedono perché . stiamo tutti cercando di capire dove sono i collegamenti , i più diversi da un bambino con sviluppo tipico , schultz ha detto . ben cade proprio nel modello ci si aspetterebbe . la scansione risonanza magnetica mostra rosse punti caldi , indicando la ris

Dwwtllfyx 2 vuotta 6 kuukautta sitten

Sisältövirtaa

Sitra.fi:stä Ulkoisista lähteistä
Esitykset Apteekkiverkko 2025

Apteekkien määrää voitaisiin tiheään asutuilla alueilla vähentää selvästi jo lähivuosina palvelujen saavutettavuuden juurikaan kärsimättä.

6 kuukautta sitten kirjoittajalta Elinvoima

Esitykset Palveluverkkoselvitys 2025

Digitalisaatio, logistiikan kehitys ja väestöpohjan muutokset voivat mullistaa suomalaista sote-maisemaa myös lähipalvelujen osalta jo lähivuosien ja -vuosikymm

11 kuukautta sitten kirjoittajalta Elinvoima

Blogit Kuuma pelaaja

Tapio Anttilan Monologia dialogista -blogisarjan kuudes osa käsittelee dialogin roolia johtamisessa.

1 vuosi sitten kirjoittajalta Tapio Anttila

Blogit Kivuliaan hidas muutos

Miten tehdä systeemistä muutosta? Oppeja Sitran Elinvoima-foorumeilta.

1 vuosi sitten kirjoittajalta Hannele Laaksolahti

Tapahtuma SuomiAreena: Demokratian tulevaisuus – uudet osallistumistavat haastavat vanhat käytännöt

Mikä on puolueiden tulevaisuus muuttuvassa yhteiskunnassa? Miten uusi demokratia haastaa vanhat käytännöt? Puhujina: Kimmo Grönlund, professori, Åbo Akademi Johan Johansson, puoluesihteeri, RKP Elina Kiiski Kataja, asiantuntija, Sitra Johannes Koskinen, selvitystyöryhmän jäsen, kansanedustaja, SDP Juha Leppänen , tutkija, Demos Helsinki Rosa ...

2 vuotta sitten kirjoittajalta Tiina Heinilä

Esitykset

3 vuotta sitten

Uutiset Mitä on uusi turvallisuus?

Kolmenkymmenen asiantuntijan poikkiyhteiskunnallinen Uusi turvallisuus -foorumi kokoontuu päivittämään Suomen turvallisuuskäsitystä.

3 vuotta sitten kirjoittajalta Jenni Sarolahti

Blogit Loppuuko työ?

Työn kysyntä vähenee ja yrityksen perustaminen on edelleen hankalaa. Esimerkiksi yritysideaa ei Suomessa voi käytännössä kokeilla vaikka sivutoimisena yrittäjänä, ja työttömien kohdalla osa-aikayrittäjyys on erityisessä pannassa. Työn kysynnän ja tarjonnan mureneminen on Suomen suuri haaste. Erityisesti keskiluokkainen työ vähenee globalisaation (katso Kohti kestävää...

3 vuotta sitten kirjoittajalta Matti Aistrich

Artikkelit Osallisuus lisää myönteisyyttä ja vähentää vastustusta

Nykyhetken pienet ideat ovat kuin taimia, joita hoivaamalla päästään vähitellen käsiksi tulevaisuuden uusiin ratkaisuihin. Virtuaaliset sivustot ja sähköiset palvelut tarjoavat ympäristön tällaiselle toiminnalle. Niihin voidaan koota ideoita innostuville ja tarjota näkyvyyttä ideoiden kehittäjille. Yhteisö antaa mahdollisuuden olla mukana oman asuinympäristön kehittämisessä. ...

3 vuotta sitten kirjoittajalta Pia Mero

Julkaisut Avoin Kotka

Avoin Kotka -kokeiluhankkeessa rakennettiin ja testattiin uudentyyppistä verkkopalvelua, jonka avulla kansalaiset voivat osallistua oman kaupunkinsa kehittämiseen. Avoinkotka.fi-palvelu edesauttaa kunnan, yritysten ja kansalaisten vuorovaikutusta julkisissa päätöksentekoprosesseissa.

Erkki Hedenborg, Jouni Eho

Artikkelit Mikä ihmeen Sosiaalinen hub?

Sosiaalinen hub on hyvin käyttäytyvää talonvaltausta. Siinä tilaa ei vallata, vaan tyhjillään oleva toimisto neuvotellaan läppärityöläisten käyttöön.

3 vuotta sitten

Twitter Teemu_Lahtinen

Espoon Perussuomalaisten tupailta Parkvillassa. Väkeä tupa täynnä ja elävää puheensorinaa! #uusidemokratia

3 vuotta sitten kirjoittajalta Teemu Lahtinen

Blogit Osallistun siis olen?

Osallistuminen on tämän päivän tärkeä sana jota hallinto ei enää voi eikä varmasti monessa tapauksessa haluakaan sivuuttaa. Isompi haaste onkin se, miten hallinto osallistumismahdollisuuksia luo ja kuinka niistä syntyy aitoa keskustelua ja sitä kautta muutosta, eikä vain ylhäältä alaspäin tapahtuvaa kuuntelemista.

4 vuotta sitten kirjoittajalta Elina Kiiski Kataja

Blogit Nestan näkymiä vuodelle 2013

Nyt kun vuosi on alkamassa on käsillä useampia ennkointiajatuksia siitä mitä ensi vuosi tuo tullessaan. Blogasin omalta osaltani siitä mitä Sitran näkövinkkelistä näyttää kiinnostavalta ensi vuonna. Vähän toisesta näkökulmasta asiaa katsotaan brittiläisessä Nestassa, joka on Sitran tyyppinen tulevaisuusorganisaatio ja jonka tehtävänä on saada uudet ideat lentämään....

4 vuotta sitten kirjoittajalta Elina Kiiski Kataja

Blogit Minne menet vuonna 2013 Suomi?

Mitkä ovat kiinnostavimmat ilmiöt jotka ensi vuoden aikana lyövät itsensä läpi? Tai joihin pitäisi ehdottomasti tarttua?

4 vuotta sitten kirjoittajalta Elina Kiiski Kataja

Twitter tuija

A propos yleinen mielipide, tämän artikkelin suomenk. versiosta puuttuu osallistavuus ja vertaistalous #uusidemokratia http://t.co/Dgko4SwF

4 vuotta sitten kirjoittajalta Tuija Aalto


Aiheita

2017 Sitra | käyttöehdot