archived
Arvioitu lukuaika 5 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Sitran aakkoset vuodelle 2014

Keräsimme yhteen ne ilmiöt ja asiat, jotka ovat mielestämme mielenkiintoisia tulevien 12 kuukauden aikana.

Kirjoittaja

Laura Halenius

Projektijohtaja, Data ja kilpailukyky

Julkaistu

 Keräsimme yhteen ne ilmiöt ja asiat, jotka ovat mielestämme mielenkiintoisia tulevien 12 kuukauden aikana. Tervetuloa lukemaan Sitran aakkoset vuodelle 2014.

A Aasia nousee edelleen. Maailman talouden ja dynamiikan painopiste jatkaa siirtymistään Aasiaan. Raportoimme eturivissä tästä muutoksesta!

B Biotalous on mahdollisuus. Luonnonvarojen säästävästä ja tehokkaammasta käytöstä on tulossa mittava haaste ja samalla mahdollisuus. Lisäämällä panostuksia resurssitehokkuutta parantaviin innovaatioihin tuomme työtä, euroja ja kansainvälistä kilpailukykyä.

C Celsiusaste – kuumempi mittayksikkö kuin koskaan! Ilmasto lämpenee, mitä tämä merkitsee Suomelle? Lue selvityksemme Miten Suomi selviää yli 4 astetta lämpimämmässä maailmassa?

D Data vallan ja vaurauden lähteenä. Avoimilla toimintamalleilla tuotetut palvelut voivat olla Suomen uusi menestystarina niin talouskasvun luomisessa kuin julkisen sektorin kestävyyden kannalta. Uskomme että vuonna 2014 avoimen datan käyttö lisääntyy, mutta keskusteluun nousevat myös tietosuojaan ja tiedon omistajuuteen liittyvät kysymykset.

E Energiakäänne on tosiasia. Saksa näyttää siinä mallia, mutta se on tapahtumassa kaikkialla maailmassa. Energiakäänne ei kuitenkaan riitä. Tarvitaan myös resurssikäänne

F Focus-lehti ilmestyy. Team Finland raottaa verhoa vuoteen 2014 ja pidemmällekin tulevaisuuteen tammikuussa ilmestyvässä Focus-julkaisussa.

G Genomitieto ja sensoriteknologia tulevat terveydenhuoltoon lähiaikoina yhtä suurella varmuudella kuin kännykät aikoinaan viestintää. Sitra on mukana vauhdittamassa genomitiedon ja omahoidon hyödyntämistä kokeilu- ja yhteistyöhankkeillaan.

H Health Tuesday, uusi tapahtumakonseptimme, starttaa tammikuussa. Health Tuesday kokoaa terveys- ja hyvinvointialan toimijat säännöllisesti yhteen verkostoitumisen ja aamupalan äärelle. Oletko terveysteknologiasta ja sen mahdollisuuksista kiinnostunut yrittäjä, terveydenhuollon ammattilainen, päätöksentekijä, sijoittaja tai julkisen sektorin edustaja? Tervetuloa mukaan rakentamaan uutta yhteisöä!  

I Impact investingissä eli vaikuttavuussijoittamisessa tuoton lisäksi tavoitellaan myös yhteiskunnallisia vaikutuksia. 

J Jäte muuttuu raaka-aineeksi. Sitran globaali markkinakatsaus todensi teolliset symbioosit uudeksi keinoksi päästä kansainvälisille markkinoille. Teollisuuden vanhan kumous jatkuu vuonna 2014.

K Kestävä talous kannattaa. Viherpesu on menneen talven lumia, nyt viheliäisistä ongelmista syntyy oikeaa bisnestä.

L Länsimainen työn murros. Mitä tämä kehitys tarkoittaa esimerkiksi vauraudenjaon ja yhteiskunnallisen osallistumisen kannalta ja keitä ovat tulevaisuuden osaajat?

M Metaanitalous on kiinnostava mahdollisuus: Sen avulla pystymme ratkaisemaan uusiutuviin energiamuotoihin liittyvän ajoittaisuusongelman. Metaanitalouden avulla voidaan jatkossa siirtyä portaattomasti fossiilisista ilmastoneutraaliin, tuonnista omavaraisuuteen ja keskitetystä hajautettuun sekä huoltovarmaan.

N Nuorista vain pieni joukko on syrjäytyneitä tai syrjäytymisvaarassa, mutta sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden kannalta merkitys on hyvin suuri. Sitra tuo Hollannissa käytössä olevan liputustoimintamallin Suomeen. Mallia kokeillaan ensimmäisenä Mikkelissä. Järjestelmän ansiosta nuorten ongelmien kimppuun päästään jo varhaisessa vaiheessa.

O Osallisuustulo ammentaa perustulokeskustelusta, mutta lisää keitokseen osallisuudesta ja merkityksellisestä tekemisestä syntyvän hyvinvoinnin. Kokopäiväiseen palkkatyöhön perustuva systeemi rakoilee liitoksissaan ja suomalainen yhteiskunta tarvitsee kaikkien panosta. Keskustelu jatkuu Hyvinvointi haastaa talouden -seminaarissa 30.1.2014.

P Paitsio, jäikö joku asia paitsioon? Ei se mitään, kokeilukulttuuri mahdollistaan nopean testaamisen ja korjausliikkeet. 

Q Quantified self -ajattelijat haastavat perinteisen tavan ajatella omaa terveyttä. Uusi teknologia mahdollistaa datan keräämisen omasta terveydentilasta. ”Tohtori on aina oikeassa” ja muut terveysmyytit ovat murtumassa.

R Resurssien viisasta käyttöä on Suomessa kehitettävä, sillä sijoitumme edelleen Euroopan ympäristöviraston tekemissä resurssitehokkuustarkasteluissa häntäpäähän: Suomalaisten elintapojen ylläpitämiseen tarvitsisimme lähes 3,5 maapalloa! Kehitämme yhdessä Jyväskylän kaupungin kanssa alueellisen resurssitehokkuuden laskenta- ja toimintamallia, joka on sovellettavissa ja monistettavissa muihinkin Suomen kaupunkeihin. 

S Sitra Debatti keskustelee ajankohtaisista aiheista. Esittelemme helmikuussa uuden tapahtumakonseptin. Kerromme pian lisää!

T Turvallisuus, uusi: Mistä syntyy suomalaisten turvallisuus vuonna 2014? Riittävistä tukiverkoista, osallisuudesta, yhteisöllisyydestä, toimivasta yhteiskunnasta? Muutoskyvystä, kyberturvasta, inkivääristä, sokerista? Uusi turvallisuus -foorumi opiskelee, keskustelee, päättelee, kehittää, kokeilee ja lopulta päättää työnsä maaliskuussa 2014. Seuraa ja osallistu: #uusiturvallisuus!

U Uusi johtajuus kokosi julkishallinnon johtamiseen liittyviä kokeiluja ja hyviä käytäntöjä. Julkisen hallinnon murrokseen haettiin eväitä useissa hankkeissa. Opit ovat kaikkien hyödynnettävissä vapaasti.

V Visio Suomelle. Suomella on mahdollisuus pienenä, hyvin koulutettuna, luonnonvaroiltaan rikkaana ja yhteistyökykyisenä maana menestyä kestävän hyvinvoinnin edelläkävijänä maailmanlaajuisesti. Olemmeko valmiita panostamaan tähän visioon? 

X Xylitolin edulliseen valmistamiseen tarvittava prosessi on syntynyt Sitran tuella 70-luvulla. Menestyäkseen kansainvälisessä kilpailussa Suomi tarvitsee xylitolin kaltaisia innovaatioita sekä tervettä ja kestävää yritystoimintaa. Sitra edistää yritysten liiketoimintaa sijoittamalla valikoivasti yrityksiin, joissa on kehityspotentiaalia.

Y YTHS ja Sitra tekevät 2014 yhteistyötä mielenkiintoisessa etälääkärikokeilussa. Tampereen, Savonlinnan, Joensuun, Lappeenrannan ja Turun toimipisteissä kokeillaan, millaisia vastaanottoja hoitajan ja etälääkärin yhteistyöllä on mahdollista hoitaa siten, että lääkäri osallistuu hoitotapahtumaan videoyhteyden avulla.

Z Zoomaamme katseemme tulevaisuuteen ennakointityössämme. Tutustu megatrendeihimme.

Å Åbossa tapahtuu! Turussa rakennetaan toimintamallia ikääntyneiden kuntalaisten kuulluksi tulemisen, osallisuuden ja vaikuttamisen vahvistamiseksi. Tavoitteena on vähentää ikäihmisten yksinäisyyttä esimerkiksi vapaaehtoistoiminnan avulla ja tarkentaa kaupungin vanhusneuvoston roolia.

Ä Äitiyskortti uusiksi! Tampereella koekäytetään loppukesään 2014 asti sähköistä äitiyskorttia, joka ei unohdu kotiin tai jota koira ei syö. Käykö pahviselle kortille samoin kuin pankkikirjalle 90-luvulla?

Ö Öljyn ja muiden luonnonvarojen hupeneminen muuttaa lähivuosikymmeninä rajusti maailmaa. Suomelle on viime vuosina laadittu erilaisia resurssien käyttöön liittyviä strategioita, toimintaohjelmia ja suunnitelmia. Sitra on tarttunut luonnonvarahaasteeseen toista kautta käytännön kokeilujen avulla.

Mistä on kyse?