Live
Kokeiluista kansanvallan käytännöiksi -webinaari

Kokeiluista kansanvallan käytännöiksi -webinaari

Sitra on yhdessä kokeilukuntien kanssa kehittänyt ja kokeillut uusia osallistumisen, keskustelun ja vaikuttamisen tapoja eri puolilla Suomea vuosien 2020 ja 2021 aikana. Nyt oli aika koota demokratiakokeilujen, kirjastojen kanssa kehitettyjen konseptien ja kuntien soittamien robottipuhelujen opit yhteen. Oppien avulla voimme siirtyä kokeiluista kansanvallan uusiin käytäntöihin.

Kuva: Topias Dean
  • 01.06.2021 klo 09:00 - 12:00
  • Online (Zoom)

Mistä on kyse:
Demokratiakokeilut 2020-, Kirjastoista kansanvallan foorumeita sekä Robottipuhelut kunnissa -kokeiluhankekokonaisuudet ovat Sitran käynnistämiä, koordinoimia ja rahoittamia hankkeita, jotka on toteutettu vuosien 2020 ja 2021 aikana osana Kansanvallan peruskorjaus -projektia.

Tavoitteina kokeiluhankkeissa on ollut mm. 1) tavoittaa ja aktivoida kohderyhmiä, jotka eivät tavallisesti ole yhteiskunnallisesti erityisen aktiivisia, 2) helpottaa ja luoda turvalliset puitteet päätöksentekijöiden ja kansalaisten kohtaamisille ja 3) kehittää uusia keinoja saada kaikkien kuntalaisten ääni kuulumaan kunnallisessa päätöksenteossa.

Oli aika koota kokeiluhankekokonaisuuksien opit yhteen ja ottaa ne käyttöön suomalaisen kansanvallan uudistamiseksi. Kokeiluista kansanvallan käytännöiksi -webinaarissa 1.6.2021, pääsit tutustumaan kokeilujen oppeihin, kuulit, miten näitä oppeja hyödynnetään jatkossa ja ennen kaikkea kuulit, miten pääset tähän työhön mukaan.

Webinaari järjestettiin yhdessä oikeusministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön ja Kuntaliiton kanssa.

Taustaa:
Suomen ainutlaatuisen menestystarinan ja suomalaisen kansanvallan kulmakiviä ovat olleet ihmisten laaja osallisuus, yhdenvertaiset mahdollisuudet vaikuttaa ja vahva luottamus sekä toisia ihmisiä että yhteiskuntaa kohtaan.

Nyt maailman nopea muutos haastaa demokratian perusteita monella tapaa ja monesta eri suunnasta: esimerkiksi digitalisaatio ja yhteiskunnallisen keskustelun polarisoituminen rapauttavat luottamuspohjaa ja vähentävät tutkitusti myös halua yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Toisaalta väestön monimuotoistuminen tuo mukaan niin uusia mahdollisuuksia kuin haasteitakin osallisuustyölle.

Sitran Kansanvallan peruskorjaus -projektin tavoitteena on ollut vahvistaa Suomen asemaa uudistumiskykyisenä demokratian mallimaana. Kolmivuotinen projekti päättyy kesäkuussa 2021. Osana projektia on aiemmin julkistettu mm. selvitykset siitä, millä tavoilla suomalaiset haluavat vaikuttaa, millaisia osallisuuden ja järjestötoiminnan malleja löytyy maailmalta ja siitä, uhkaako sosiaalinen media demokratiaa.

OHJELMA

9.00
Kokeiluista kansanvallan käytännöiksi – Mistä on kyse?

Jukka Vahti, johtava asiantuntija, Sitra

Esitys

9.10
Paneelikeskustelu: Mistä vauhtia kuntien kokeilukulttuuriin?

Heidi Rämö, kunnanjohtaja, Lempäälän kunta

Pasi Mäenpää, tutkija, Helsingin yliopisto

Kaisa Spilling, kehityspäällikkö, Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö Forum Virium

9.30
Pienryhmäkeskustelu: Mitä kokeilukulttuuri voisi tarkoittaa 2030? Minkä pitäisi muuttua, että kokeilukulttuuri olisi laajemmin käytössä yhteiskunnan kehittämisessä?
9.55
Taukomusiikkia ja kahvia omasta keittiöstä
10.00
Miten demokratiaa kokeillaan ja Miten kirjastoista tehdään kansanvallan foorumeita – konseptikäsikirjojen julkistaminen

Nelli Auriola, projektikoordinaattori, Sitra

Esitys

Joonas Leppänen, asiantuntija, Sitra

Esitys

Elina Eerola, asiantuntija, Sitra

Esitys

10.25
Pilottien parhaat palat: Mikä toimi ja mikä ei? keskustelu pienryhmissä

Pienryhmäkeskustelun koonti

 

Demokratiakokeilut

Oulun kaupunki

Helsingin kaupungin esitys

Järvenpään kaupungin esitys

Kuhmon kunnan esitys

Tampereen kaupungin & Tuusulan kunnan esitys

 

Robottipuhelut kunnissa

Iin kunta

Riihimäen kaupunki

Suonenjoki & co kunnat

 

Kirjastoista kansanvallan foorumeita -kokeilut

Inarin kunnan esitys

Mäntyharjun kunta

Pietarsaaren kaupunki

Oulun kaupunki

Turun kaupunki

Imatran kaupunki

10.50
Taukomusiikkia ja kahvia omasta keittiöstä
11.00
Mistä buustia kirjastojen demokratiatyöhön?

Virpi Launonen, suunnittelija, Itä-Suomen

aluehallintovirasto
Esitys

11.20
Osallisuuden edistäminen ja kokeiluiden skaalaus – Mitä seuraavaksi?

Päivi Kurikka, erityisasiantuntija, Kuntaliitto
Esitys

Niklas Wilhelmsson, Demokratia ja vaalit yksikön päällikkö, oikeusministeriö

Esitys

11.50
Yhteenveto ja seuraavat askeleet
12.00
Työpaja päättyy

Mistä on kyse?